دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان از بين واجدين شرايط سهمیه استعداد درخشان  دکتری دانشجو می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی ... و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی ...

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان در نظر دارد در اجراي آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر و طبق آئین نامه شماره 21/67272 مورخ 93/4/18 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشجو پذیرش نماید.

داوطلبان بايستي كليه مدارك لازم حداكثر تا پايان اردیبهشت ماه سال 1394 از طريق پست سفارشي به نشاني : اهواز- ملاثانی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان- مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی –دفتر استعداد های درخشان –كد پستي 6341773637 ارسال و رسيد پستي آن را جهت پيگيري هاي احتمالي نزد خود نگه دارند .

شرايط اختصاصي :

 1. 1.   دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر و مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاه هاي داخل كشور
 2. 2.   دارا بودن ميانگين كل 16 و يا بالاتر در مقطع كارشناسي
 3. 3.   دارا بودن ميانگين كل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد
 4. 4.   بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد.
 5. 5.   کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست(کسب حداقل 10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل 4 امتیاز از ردیف شماره 11 مربوط به مدرک زبان، بخش امتیازات آموزشی الزامی است).

نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي برگزيده :

 1. 1.    مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .

تبصره  : دانشجو پس از كسب پذيرش در مقطع دكتري فقط تا پايان نيمسال اول تحصيلي، فرصت خواهد داشت كه مقاله خود را كه داراي گواهي پذيرش است به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمايد، در غير اين صورت قبولي وي لغو خواهد شد .

 1. 2.   هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .
 2. 3.   برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر( خورازمي، فارابي، رازي و يا ابن سينا ) بايد تاييدیه دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .
 3. 4.   برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي بايد تاييدیه دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .

 نكات مهم :

–   هر گونه اطلاع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشانی:www.ramin.ac.ir صورت مي پذيرد لذا به داوطلبان توصيه مي شود به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه، اطلاعیه های مربوط را در سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند .
–  دانشجويان نيمسال آخر، چنانچه تا قبل از ثبت نام در فراخوان بتوانند از پايان نامه خود دفاع نمايند، مجاز خواهند بود با رعايت ساير شرايط و با ارائه مدارك لازم در اين فراخوان شركت نمايند .
–   سنوات تحصيل قابل قبول براي امتياز دهي، در مقطع كارشناسي 8 نيمسال و در مقطع كارشناسي ارشد 4 نيمسال است .
تبصره  : داوطلبان رشته هايي كه سنوات مجاز تحصيل آنها ، طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، در مقطع كارشناسي 9 نيمسال و كارشناسي ارشد ناپيوسته 5 نيمسال تصويب شده اند ، امتيازت لازم را مطابق با جدول مربوطه اخذ خواهند نمود .
–   تغيير رشته و گرايش بعد از قبولي و كسب پذيرش، به هيچ عنوان امكان پذير نخواهد بود .
–   مدارك داوطلبان و وجه دريافتي، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا به داوطلبان توصيه مي شود با دقت لازم، مفاد آگهي را مطالعه و فقط درصورت دارا بودن شرايط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمايند.
–  ارائه يك نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل كليه مقالات، كتب، تأليفات و ساير فعاليتهاي آموزشی، پژوهشي و اجرايي داوطلب در زمان مصاحبه الزامي است.
–  با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري بصورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل كسب نمايند.

      مدارك لازم :

 •      فرم تكميل شده تقاضا بطور دقيق و خوانا
 •      يك نسخه تصوير شناسنامه و كارت ملي
 •      دو قطعه عكس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد
 •      تصوير مدرك نمايانگر وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان مرد
 •      تصوير گواهينامه و ريز نمرات تاييد شده در دوره كارشناسي ارشد كه نمره پايان نامه حتماً در آن درج شده باشد
 •      تصوير گواهينامه و ريزنمرات تاييد شده در دوره كارشناسي
 •      گواهي دال بر احراز حد نصاب يكي از آزمون هاي زبان معتبر
 •      معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي دانشجويان المپيادي در مقطع كارشناسي ارشد
 •      معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي، فارابي، رازي ، ابن سينا ) براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد كه منتشر شده باشد )
 •      تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
 •      ارائه اصل ويك كپي از فيش واريزي به مبلغ  800000 ريال به شماره حساب2177292211002 به نام رابط تمرکز وجوه شبانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی   رامین خوزستان قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملی در سراسر كشور

تذكر :

 •      مهلت ارسال مدارك حداكثر تا پايان اردیبهشت ماه سال 1394 خواهد بود.
 •      به مدارك ناقص و يا ارسال شده بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 •      زمان و مكان برگزاري مصاحبه در موقع مقتضي از طريق سایت دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

اینستاگرام آزمون دکتری