مهلت ارسال مدارک داوطلبان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهرکرد فردا دوازدهم خرداد ماه به پایان خواهد رسید.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه شهرکرد از دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای( از دانشگاه شهرکرد و نیز سایر دانشگاهها ) که متقاضی پذیرش در مقطع دکتری ( Ph.D ) رشته های تحصیلی مورد پذیرش خواست  ضمن مطالعه دقیق موارد ذیل ورعایت آنها ، نسبت به تکمیل مدارک لازم  و ارسال پستی آنها و یا تحویل مستقیم به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد ، اقدام نمایند . فقط  مدارک کاملی که تا تاریخ 12/3/94 دریافت شوند قابل بررسی خواهند بود و پس از آن امکان تحویل و بررسی درخواست متقاضیان وجود نخواهد داشت.

*  فرم درخواست پذیرش نیز ضمیمه این اطلاعیه و قا بل دریافت می باشد . علاوه براین توجه بر موارد زیر ضروری و مهم است :

 1-  احراز صلاحیت عمومی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عدم منع قانونی برای ادامه تحصیل

 2-  رشته تحصیلی مورد تقاضا با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای داوطلب مرتبط بوده( به تشخیص گروه آموزشی مربوطه) و در فهرست رشته های آزمون دکتری سال تحصیلی جاری ( پیوست این اطلاعیه ) باشد.

3- دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد و یا نیمسال دوازدهم دکتری حرفه ای دانشگاهها نیز به شرط اینکه تا 31/6/94 از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع نمایند، می توانند ثبت نام نمایند.

4-  حداکثر زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی کارشناسی ارشد 2 سال باشد ( توجه مهم : دانش آموختگان در نیمسال دوم 92-91 و بعد از آن که تاریخ دفاع از پایان نامه آنها در محدوده 91/11/1 تا 94/6/31 باشد، مشمول این فراخوان می باشند ).

5-  لازم به ذکر است از دانش آموختگان با شیوه آموزش محور و نیز دانشگاههای غیر دولتی ، پیام نور ، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، جامع علمی کاربردی، مجازی، دانشگاه فرهنگیان ، مؤسسات آموزشی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات و پردیس های بین الملل (خودگردان) پذیرش بدون آزمون به عمل نمی آید. لذا دانشجویان دانشگاه های مذکور از ارسال مدارک یا پرداخت وجه ثبت نام جداً خود داری نمایند ، امکان عودت مدارک و وجه وجود نخواهد داشت.

6-   داوطلبانی که شرایط لازم را دارا باشند از طریق وب سایت دانشگاه ( و یا به صورت تلفنی ) جهت مصاحبه دعوت  و مدارک آنان جهت مصاحبه و اعلام نظر گروه آموزشی به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد . دعوت شدگان در صورتی که مدارک و امتیازات علمی و پژوهشی اضافی تا زمان مصاحبه نیز بدست آورند، برای ارائه در مصاحبه به همراه داشته باشند .

7-  به مدارک ناقص و یا دریافت شده پس از مهلت مقرر، ترتیب اثر داده نمی شود و مدارک ارسالی و وجه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

توجه:

برای اطلاع ومطالعه دقیق آئین نامه جدیدپذیرش دکتری بدون آزمون و اصلاحیه آن به سایت سازمان سنجش رجوع شود.

شرایط علمی ، آموزشی و تحصیلی داوطلبان :

8- داشتن حداقل معدل کل همتراز شده بدون احتساب پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد ( و یا دکتری حرفه ای)  و معدل کل کارشناسی مطابق گروه بندی به شرح ذیل:

الف) رشته های کارشناسی ارشد بازیر گروه رشته های علوم انسانی و هنر در آزمون سراسری، به میزان حداقل 17 کارشناسی ارشد و حداقل 16 در دوره کارشناسی.

ب ) رشته های کارشناسی ارشد ( و یا دکتری حرفه ای) بازیر گروه های علوم تجربی و ریاضی فیزیک در آزمون سراسری، به میزان حداقل 5/16 کارشناسی ارشد و حداقل 15 در دوره کارشناسی.

9- کسب حداقل 70 امتیاز از مجموع جداول فعالیت های آموزشی پژوهشی و مصاحبه تخصصی مصوب در آیین نامه وزارتی.

 * تبصره مهم: کسب حداقل 7 امتیاز از  ردیف (1-1) جداول امتیازات پژوهشی مربوط به مقالات کامل علمی – پژوهشی   ( داخلی و یا خارجی با نمایه معتبر ISI   یا ISC  دارای IF  ) مرتبط با پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای الزامی است. ( لذا ارائه گواهی چاپ و یا حداقل گواهی پذیرش معتبر- بدون قید و شرط – در مدارک ارسالی ضروری بوده و در غیر اینصورت پرونده بررسی نخواهد شد ).

 * لازم است در مقالات مستخرج از پایان نامه ، نام دانشجو نفر اول و یا بلافاصله پس از نام استاد یا استادان راهنما و مشاور باشد.

 * ملاک تعیین اولویت داوطلبان برای پذیرش مجموع کل امتیازات از جداول 2،1و3 ارزشیابی است و در شرایطی که امتیاز کل اکتسابی چند داوطلب در یک رشته برابر باشد، اولویت بندی این افراد براساس امتیاز ردیف (1-1) از جدول امتیازات پژوهشی تعیین می شود.

 10- به دانش آموختگان کارشناسی ارشد با بیش از 5 نیمسال تحصیلی ، دکتری حرفه ای با بیش از 13 نیمسال تحصیلی و کارشناسی با بیش از 8 نیمسال تحصیلی از ردیف های 8 و 9 جدول ( امتیازات آموزشی ) امتیازی تعلق نمی گیرد. اما مجاز به ثبت نام و کسب سایر امتیازات هستند.

مدارک لازم :

1 – تکمیل فرم درخواست ( ضمیمه این اطلاعیه و قابل دریافت از سایت دانشگاه ) با دقت کامل. تاکید می شود که فرم های ناقص ، مخدوش و غیر مستند بررسی نخواهد شد.

2 – تکمیل فرم گواهی وضعیت تحصیلی کارشناسی ارشد(قابل دریافت از سایت دانشگاه) و یا گواهی معتبر در بردارنده مفاد فرم مذکور از دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد و گواهی فارغ التحصیلی با مشخصات دوره کارشناسی.

3 – مستندات کافی و رسمی مربوط به بند های فوق الاشاره در خصوص ضوابط ضروری ( آموزشی ، پژوهشی )

4-  معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد (برای دانشجویان المپیادی) و معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ( برای برگزیدگان جشنواره ها)

 5- تصویر کامل کلیه مقالات علمی ترویجی ، علمی پژوهشی  ISI ، ISC  که دارای پذیرش قطعی باشند . (در صورت انتشار مقاله ، تصویر جلد مجله حتماً ضمیمه شود) و تصویر کلیه مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ، کلیه تألیفات ، کتب و فعالیت های پژوهشی داوطلب.

 6– یک قطعه عکس پشت نویسی شده الصاق شده بر روی فرم تقاضا ، همراه با تصویرصفحه اول شناسنامه و کارت ملی

7 – ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد و دوره کارشناسی (با تائید دانشگاه و در غیر این صورت شخص متقاضی صحت نمرات را امضاء و تعهد نماید.  )

8 – تصویر چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و گواهی مستند نمره آزمون زبان انگلیسی استاندارد ( الزامی نیست اما  مطابق جدول ارزیابی ، امتیاز دارد ).

8 – اصل رسید بانکی به مبلغ 500/000  ریال ( پنجاه هزار تومان ) به حساب شماره 7871915028 بانک تجارت شعبه دانشگاه شهرکرد به نام تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه شهرکرد .

توجه فرمائید :

*دانشگاه در رد یا پذیرش درخواست داوطلبان از اختیار لازم برخوردار بوده و ارسال مدارک حق خاصی را برای داوطلبان ایجاد نمی نماید. همچنین مدارک و هزینه ثبت نام مسترد نخواهد شد .

* ب) تحصیل پذیرفته شدگان از طریق این دستورالعمل به صورت رایگان و تابع مقررات و ضوابط تحصیل دوره های تحصیلات  تکمیلی دانشگاه است.

آدرس ارسال فرم درخواست و مدارک :

شهرکرد – کیلومتر2 جاده سامان – دانشگاه شهرکرد– حوزه معاونت آموزشی– دفتراستعدادهای د رخشان

*حتماً بر روی پاکت رشته مورد درخواست ، تلفن همراه در دسترس و جمله « پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری » نوشته شود.

( متقاضی محترم : هر گونه اطلاع رسانی از سوی دانشگاه ،توسط درج اطلاعیه در وب سایت دانشگاه  www.sku.ac.ir  یا بصورت تماس تلفنی و یا ارسال پیامک به تلفن همراه متقاضی انجام خواهد شد . در صورت ضرورت فقط از طریق ارسال پیامک به شماره  09372741890  با نوشتن نام ، رشته ، اشاره به مقطع دکتری و پرسش مورد نظر اقدام شود . از تماس تلفنی و مراجعه جداً خودداری نمائید –  با تشکر )

فهرست  رشته گرایش های دکتری ( PhD ) دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون ورودی

 بر اساس آئین نامه و ضوابط استعدادهای درخشان سال تحصیلی 95 -94

گرایش

رشته

ردیف

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

بیوشیمی

3

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

4

علوم زمین شناسی- پترولوژی

5

قدرت

مهندسی برق

6

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

زراعت

9

علوم مرتع

10

طراحی ماشین های کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

11

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی

12

آبیاری و زهکشی

13

مهندسی منابع آب

14

پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

16

بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

علوم خاک

17

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

18

تغذیه دام

19

بیماری های داخلی دام های بزرگ

20

بهداشت و بیماری های طیور

21

زبان و ادبیات فارسی

22

ادبیات عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

23

گرایش

رشته

ردیف

بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1

شیمی تجزیه

شیمی

2

بیوشیمی

3

زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی

4

علوم زمین شناسی- پترولوژی

5

قدرت

مهندسی برق

6

طراحی کاربردی زمینه مکانیک جامدات

مهندسی مکانیک

7

تبدیل انرژی

مهندسی مکانیک

8

زراعت

9

علوم مرتع

10

طراحی ماشین های کشاورزی

مهندسی مکانیک بیوسیستم

11

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علوم باغبانی

12

آبیاری و زهکشی

13

مهندسی منابع آب

14

پیدایش،رده بندی و ارزیابی خاک

علوم خاک

15

فیزیک و حفاظت خاک

علوم خاک

16

بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک

علوم خاک

17

شیمی و حاصلخیزی خاک

علوم خاک

18

تغذیه دام

19

بیماری های داخلی دام های بزرگ

20

بهداشت و بیماری های طیور

21

زبان و ادبیات فارسی

22

ادبیات عرفانی

زبان و ادبیات فارسی

23

اینستاگرام آزمون دکتری