مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی به داوطلبان معرفی شده به مصاحبه دکتری پژوهش محور که امکان شرکت در جلسه مصاحبه را نداشتند فرصت مجدد داد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، مرکز آزمون دانشگاه آزاد اعلام کرد : داوطلبانی که به هر دلیل در زمان اعلام شده موفق به حضور در جلسه مصاحبه دوره دکتری پژوهش محور نشده اند می توانند مطابق جدول ذیل برای شرکت در مصاحبه مطابق شرایط اعلام شده مراجعه نمایند.

وی در پایان گفت: این آخرین فرصت دعوت مصاحبه این دسته از متقاضیان است و برای بار دیگر تمدید خواهد شد.

آدرس محل مصاحبه: تهران،انتهای بزرگراه شهید ستاری،میدان دانشگاه،بلوار شهدای حصارک،سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی – ساختمان فرهیختگان(هتل)- طبقه نهم

کد رشته عنوان رشته تاریخ مصاحبه زمان حضور در محل مصاحبه
10503 بهداشت مواد غذایی 94/03/27 14:30
10524 بهداشت آبزیان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20101 زبان وادبیات فارسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20205 زبان و ادبیات عرب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20311 زبان وادبیات انگلیسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20312 آموزش زبان انگلیسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20390 زبانشناسی همگانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20401 الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20402 الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20405 الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20407 الهیات و معارف اسلامی – فقه ومبانی حقوق اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20409 الهیات و معارف اسلامی – فلسفه و کلام اسلامی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20424 کلام تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20425 عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (س) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20429 علوم قرآن و حدیث تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20456 فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20516 علوم ارتباطات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20534 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20535 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20536 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20537 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20538 جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20541 جامعه شناسی ورزش تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20603 برنامه ریزی درسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20628 فلسفه تعلیم و تربیت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20702 روانشناسی تربیتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20705 روانشناسی عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20709 روانشناسی سلامت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20712 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20807 حقوق خصوصی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20808 حقوق عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20810 روابط بین الملل تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20815 حقوق بین الملل عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20818 حقوق کیفری و جرم شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20830 علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20831 علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20832 علوم سیاسی – مسائل ایران تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20833 علوم سیاسی – سیاستگذاری عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
20914 علوم اقتصادی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21002 فلسفه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21102 باستان شناسی 94/03/24 14:30
21103 تاریخ 94/03/26 8:30
21115 تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام 94/03/28 14:30
21119 تاریخ -تاریخ اسلام 94/03/31 14:30
21125 تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام 94/03/26 14:30
21178 کارآفرینی – بخش عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21179 کارآفرینی – سازمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21191 کارآفرینی – کسب و کار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21193 کارآفرینی – فناوری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21194 کارآفرینی – توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21195 کارآفرینی – آموزش عالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21210 مدیریت دولتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21211 مدیریت صنعتی 94/04/20 8:00
21212 مدیریت آموزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21213 مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21214 مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21216 مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21221 مدیریت آموزش عالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21222 مدیریت – مدیریت رسانه ای تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21223 مدیریت تکنولوژی 94/04/24 12:00
21224 مدیریت فن آوری اطلاعات 94/04/03 12:00
21225 مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21226 مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21242 مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21247 مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی 94/04/10 7:30
21253 مدیریت – مدیریت مالی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21287 مدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21288 مدیریت دولتی-رفتارسازمانی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21289 مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21301 حسابداری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21410 تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21423 فیزیولوژی ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21424 رفتار حرکتی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21450 فیزیولوژی ورزشی – فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21451 فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21501 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21506 جغرافیای سیاسی 94/04/30 8:00
21518 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21541 آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی) تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21602 مشاوره تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
21717 علم اطلاعات و دانش شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30112 ریاضی – جبر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30113 ریاضی – آنالیز تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30120 ریاضی کاربردی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30201 فیزیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30208 ژئوفیزیک – الکترومغناطیس تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30211 ژئوفیزیک – زلزله شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30318 شیمی گرایش شیمی کاربردی 94/03/25 14:00
30319 شیمی گرایش شیمی تجزیه 94/03/26 14:00
30320 شیمی گرایش شیمی معدنی 94/03/26 14:00
30321 شیمی گرایش شیمی فیزیک 94/03/25 14:00
30322 شیمی گرایش شیمی آلی 94/03/27 14:00
30405 زمین شناسی – زمین شناسی اقتصادی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30408 زمین شناسی – تکتونیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30416 زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30417 زمین شناسی – سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30512 بیوفیزیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30519 زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری 94/03/28 14:00
30525 زیست شناسی- ژنتیک مولکولی 94/03/26 14:00
30528 بیوشیمی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30531 زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30532 زیست شناسی دریا – جانوران دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30535 زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی 94/03/28 14:00
30536 زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی 94/03/28 14:00
30544 علوم جانوری- تکوینی 94/04/02 14:00
30545 زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی 94/04/03 14:00
30546 زیست شناسی – سلولی و مولکولی 94/03/27 14:00
30548 زیست شناسی – میکروبیولوژی 94/04/21 13:00
30604 فیزیک دریا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30702 هواشناسی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
30801 آمار تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40101 مهندسی برق- الکترونیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40109 مهندسی پزشکی – بیومکانیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40111 مهندسی پزشکی – بیوالکتریک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40118 مهندسی پزشکی-بیومواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40123 مهندسی برق ـ قدرت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40144 مهندسی برق- کنترل و سیستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40145 مهندسی برق – مخابرات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40201 مهندسی شیمی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40222 مهندسی پلیمر – مهندسی پلیمر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40227 مهندسی محیط زیست تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40311 مهندسی صنایع-برنامه ریزی ومدیریت تولید تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40312 مهندسی صنایع-اتوماسیون تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40313 مهندسی صنایع-تحقیق درعملیات ومهندسی سیستم تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40389 مهندسی عمران – مدیریت ساخت تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40392 مهندسی عمران – مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40397 مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40426 مهندسی عمران – مهندسی زلزله تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40444 مهندسی عمران- ژئوتکنیک تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40471 مهندسی عمران – سازه تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40510 مهندسی معدن تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40602 مهندسی مکانیک -طراحی جامدات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40664 مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40733 مهندسی متالورژی و مواد تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40803 مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
40818 مهندسی نساجی- شیمی نساجی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41015 مهندسی کامپیوتر-سیستم های نرم افزاری تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41020 مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41021 مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41106 مهندسی هوافضا تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41201 مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41203 مهندسی هسته ای – مهندسی پرتوپزشکی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
41306 مهندسی سیستمهای انرژی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50112 مهندسی کشاورزی – علوم طیور تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50205 اقتصاد کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50206 ترویج و آموزش کشاورزی تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50207 اصلاح نباتات تاکنون تعیین نگردیده است تاکنون تعیین نگردیده است
50208 زراعت تاکنون تع