موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

پذیرش دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه علامه طباطبایی

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دانشگاه علامه طباطبایی برای سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشجوی دکتری تخصصی بدون آزمون استعدادهای درخشان جذب می نماید.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب وزارت علوم از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۶-۹۵ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

مشاهده رشته های و گرایش های دکتری بدون آزمون 95 دانشگاه علامه طباطبایی

متن این اطلاعیه به شرح ذیل می باشد: 

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبایی ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ “پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری”  مصوب مورخ 93/3/27وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره 21/237200 مورخ 93/12/16  آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ 93/10/13 شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  96-95، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول، بدون شرکت در آزمون،  داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ/ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذیل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

الف- شرایط عمومی:

1- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛

2- متعهد به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛

3- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ممنوعیت تحصیل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح.

ب- شرایط اختصاصی:

1- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  از یکی از دانشگاه ها ی داخل کشور

تبصره: صرفاً مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد. یادآوری می نماید کد رشته محل‌های مجاز برای کلیه مقاطع تحصیلی و نیز عنوان کلیه دانشگاه ها در پایگاه اینترنتی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به نشانی www.msrt.ir/fa/pages/home.aspx   ارائه شده است.

2- دارا بودن میانگین کل 16 و یا بالاتر در مقطع کارشناسی

3- دارا بودن میانگین کل 17 و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

4- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

5- کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست (کسب حداقل  10 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی و کسب حداقل 4 امتیاز از ردیف شماره 11 مربوط به مدرک زبان (برای دارندگان مدرک زبان)، از بخش امتیازات آموزشی  الزامی  است.)

ج- نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده:

1- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید  چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و  مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره 1: دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی 96-95، فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است،  به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره 2: منظور از پذیرش مقاله، ‌پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

تبصره 3: گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 ( پایان بهمن سال 1395 ) باشد.

2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خورازمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا)  باید تایید دبیرخانه جشنواره  را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهای  علمی دانشجویی  باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب  و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

د- ظرفیت پذیرش:

1- حداکثر 20% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.

2- ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد.

ه- نکات مهم:

1-هر گونه اطلاع رسانی به داوطلبان منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به نشانی www.atu.ac.ir صورت می پذیرد، لذا به داوطلبان توصیه می شود به منظور اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه و یا هر گونه نکته لازم، اطلاعیه های مربوطه را از طریق سایت دانشگاه بطور منظم پیگیری نمایند.

2- دانش آموختگان حداکثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری برخوردار شوند، لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 و قبل از آن  فارغ التحصیل شده باشند، مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.

3- دانشجویان نیمسال آخر، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ 95/6/31، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این رقابت شرکت نمایند.

4- دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی، پیام نور، جامع علمی-کاربردی و همچنین دانش آموختگان‌ دوره های مجازی، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دکتری نمی باشند.

5- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.

6- کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها) تا قبل از آزمون جامع دکتری برای پذیرفته شدگان این سهمیه الزامی است. آزمون های زبان معتبر به قرار ذیل است (گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است):

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

 

7- اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد، مطابق با جدول رشته ها می باشد.

8- دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب (نمره 20-19 پایان نامه درجه عالی و نمره 18/99-18 بسیار خوب محسوب می شود) موفق به کسب امتیازات مربوط، مطابق با جدول شماره 1 خواهند شد.

9- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی، مطابق با جدول شماره 2،  در مقطع کارشناسی 8 نمیسال و در مقطع کارشناسی ارشد 4 نیمسال است.

تبصره: داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مقطع کارشناسی، 9 نیمسال و کارشناسی ارشد  نا پیوسته، 5  نیمسال تصویب شده اند، امتیازات لازم را مطابق با جدول شماره 2 اخذ خواهند نمود.

10- در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، جایگزینی پذیرش نخواهد شد.

11-  تغییر رشته و گرایش در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.

12- مدارک داوطلبان و وجه دریافتی، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.

13- ارائه یک نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل کلیه مقالات ، کتب ،تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و اجرایی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

14 – دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

15-  با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دکتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت کتبی و بدون قید و شرط محل کار خود را مبنی بر ادامه تحصیل کسب نمایند.

16- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری نیز استفاده نمایند.

و- فرآیند اجرا:

1-  امتیاز پژوهشی حداکثر 40 امتیاز ( مطابق جدول شماره 1 ) ، امتیاز آموزشی حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول شماره 2) و امتیاز مصاحبه حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول شماره 3) می باشد. امتیاز دهی به مدارک زبان متقاضیان (برای دارندگان مدرک زبان)، عیناٌ مطابق جدول شماره 4  صورت خواهد گرفت.

2- امتیاز دهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با  جداول شماره 1 و 2 و 3  کسب نمایند،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می گیرند.

3- پس از بررسی های لازم ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

4- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجووزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.

ز- مدارک لازم:

 • فرم تکمیل شده تقاضا  بطور دقیق و خوانا
 • یک نسخه تصویر شناسنامه و کارت ملی
 • دو قطعه عکس که مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد
 • یک نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان ذکور
 • یک نسخه تصویر گواهینامه و ریز نمرات تایید شده در دوره کارشناسی ارشد (حتماً معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان‌نامه باید به تفکیک ارائه شود.)
 • یک نسخه تصویر گواهینامه و ریزنمرات تایید شده در دوره کارشناسی
 • ارائه گواهی رتبه مکتسبه دانشجو در دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی (الزامی نیست فقط در صورت کسب رتبه ارائه شود.)
 • یک نسخه تصویرگواهی دال بر احراز حد نصاب  یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره 4  (برای دارندگان مدرک زبان)
 • معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای برگزیدگان المپیاد
 • معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی (خوارزمی، فارابی، رازی، ابن سینا) برای برگزیدگان جشنواره ها
 • تصویر کامل کلیه  مقالات علمی _ ترویجی ، علمی- پژوهشی، ISC ،ISI، که چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ  باشد.

(در صورت چاپ مقاله، تصویر جلد مجله حتما ضمیمه  شود.)

 • گواهی پذیرش چاپ مقاله  برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند . (با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3 ماده 1  بند ج)
 • گواهی اعتبار درجه ی علمی ترویجی یا علمی پ‍ژوهشی، ISI،ISC، مجلات داخلی و خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.
 • فرم تکمیل شده ی تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد
 • ارائه اصل ویک کپی از  فیش واریزی به مبلغ1/000/000 ریال به شماره حساب 98722920  به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی کد 209 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور (یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید).

 ح- نحوه ثبت نام و ارسال مدارک:

1- مهلت ارسال مدارک حداکثر تا پایان اسفند ماه سال 1394 خواهد بود.

2- به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد ، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- زمان و مکان  برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی :  تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – سازمان مرکزی دانشگاه – طبقه اول _ دفتر استعداد های درخشان – کد پستی 1489684511، ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند. ضمناً  دانشگاه تحت هیچ شرایطی مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت.

روی پاکت حتما قید شود:  متقاضی پذیرش بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان) در دوره دکتری رشته / گرایش …………………

ثبت‌نام
باخبرم کن!

72 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بهار
فروردین ۱۷, ۱۳۹۵ ۱:۱۲ ب٫ظ

من تازه اطلاعیه رو دیدم…. به نظرتون الان مدارک بفرستم قبول می کنن

مهدی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵ ۲:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  بهار

نه

شیدا
اسفند ۲۴, ۱۳۹۴ ۱:۲۸ ب٫ظ

سلام دوستان
من لیسانس فلسفه از علامه، استعداد رخشان بودم.اون زمان سیاست دانشگاه بنا به دلایلی تغییر کرد و من نتونستم از سهمیه م استفاده کنم؛ فوق لیسانس با نمره پایان نامه ۲۰ از دانشگاه اصفهان فارغ لتحصیل شدم.
مقاله علمی پژوهشی ندارم، یک سمینار دارم و یک مقاله علمی ترویجی.
به نظرتون امیدی به قبولی هست؟

مهدی
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵ ۲:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  شیدا

نه

زهرا
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ ۸:۲۵ ب٫ظ
پاسخ به  شیدا

سلام
خیر. علامه معمولا با رزومه خوب نمیگیره الانم که مقاله ندارید احتمالش خییییلی کمه.

صارم
اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۲ ق٫ظ

همترازی تو علامه اعمال نمیشه؟ تو اصلاحیه اومده اخه،من حدود بیست تا مقاله،یک کتاب،شیش تا طرح دارم و دو ارشد.اما لیسانس معدلم ۱۴.۶۷،یعنی به همترازی امید نداشته باشم که به شانزدبرسه

سیامک
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ ۸:۵۴ ب٫ظ

کارشناسی پیام نور و ارشد مازندران میتونه توی فراخوان شرکت کنه؟
ممنون کسی میدونه جواب بده

زهرا
فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ ۸:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  سیامک

معمولا قصدشون اینه که ارشد دولتی خونده باشی.

سیامک
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ ۸:۴۵ ب٫ظ

آیا کارشناسی پیام نور و ارشد مازندران میتونه توی فراخوان شرکت کنه؟؟
ممنون جواب بدین

ایران
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ ۸:۴۲ ب٫ظ

باید پیگیر باشیم … من شنبه با وزارت تماس میگیرم…

به زهرا و ایران
اسفند ۱۲, ۱۳۹۴ ۱۲:۲۸ ب٫ظ

سلام
بهتر است در این مورد مثل بقیه دوستان به دکتر ایمیل بزنیم و از ایشان درخواست کنیم که شرط سه سال رو به آیین نامه برگردون. البته قبلا گفته بودن که آیین نامه پارسال قراره تغییر کنه ولی نمیدونم چرا تا الان هیچ تغییری نکرده.
ایمیل دکتر نوه براهیم تو دانشگاه خوارزمی موجود هست.
آدم خوبیه جواب میده و میخونه

حنان
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰ ب٫ظ

اگه برگرده هم دیگه به معترضان امسال نمیرسه متاسفانه

لی لی
بهمن ۱۳, ۱۳۹۴ ۰:۱۰ ق٫ظ

سلام دوستان
همه مقالات امتیاز داره اما باید حتما دو تا مستخرج از پایان نامه داشته باشید. من سال گشته از این سهمیه استفاده کردم. امسال هم تغییری نکرده.

رز
بهمن ۱۴, ۱۳۹۴ ۲:۰۲ ق٫ظ
پاسخ به  لی لی

توی کدوم دانشگاه از مقالات غیر مرتبط با پایان نامه استفاده کردید؟ و چند امتیاز به شما دادن
ممنون میشم جواب بدین

نازی
بهمن ۸, ۱۳۹۴ ۱۲:۳۸ ب٫ظ

سلام دوستان لطفا راهنماییم کنیدگیج شدم
به نظرتون هرچه مقاله داریم موقع ثبت نام بفرستیم( حالا چه مرتبط چه بدون مرتبط) آیا امتیاز همشون رو حساب میکنن؟ پس روز مصاحبه چیکار کنیم؟ بعضیا میگن روز مصاحبه مهمه، و همه مقالات رو برا ثبت نام نفرستید.

ایران
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۸ ب٫ظ

دوستان با این وضعیت قبول شدنمون خیلی سخته و مطمئنن همه مون به مشکل برخواهیم خورد دوستان پارسال بچه ها خیلی هماهنگ شدن و نمره زبان رو کاهش دادن و بردن به قبل از آزمون جامع و سقف هم به شصت رسوندن
دوستان از هر وسیله قانونی باید استفاده کنیم از نمایندگان مجلس گرفته تا خبرنگاران تماس با وزارت… ای میل زدن به مسئولان وزارت رفتن به وزارت خونه صحبت کردن با معاونین پژوهشی دانشگاهتون که به مسئولان وزارت بگن که این آیین نامه مشکل داره و…

از مدیریت سایت phdtest هم ممنونیم که این شرایط رو در اختیار ما گذاشته تا باهم و برای هم باشیم… .

شیما
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۹:۳۶ ب٫ظ

دوستان میدونید از چ راهی میشه اعتراض کرد
باید حضوری بریم یا آدرس خاصی هست واسه مکاتبه؟

ایران
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۵ ب٫ظ
پاسخ به  شیما

به نظرم فعلا باید توی وبلاگ دکتری نوه ابراهیم پیام بزاریم همچنین به دفتر استعداد درخشان وزارت علوم زنگ بزنیم … و بگیم که مگه چند تا مقاله میشه از پایان نامه درآورد؟ و مقالات غیر مرتبط چرا باید نمره نگیرن!!؟ دوم اینکه سقف هفتاد خیلی زیاده مطمئن باشید مثل پارسال با این شرایط شاید پنج درصد افراد واجد شرایط قبول بشن

مونا
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۲ ق٫ظ

با سلام
۱-اگر معدل کارشناسی کمتر از ۱۶ باشد ایا معدل همتراز میشود یا خیر حتما باید ملاک همان ۱۶ باشد.
۲- اگر یکی از شرایط ثبت نام را نداشته باشیم بعنوان مثال مدرک زبان – یا مقاله ایا میتوان ثبت نام کرد
۳- اگر ثبت نام و ارسال مدارک اینترتی بود خیلی بهتر میشد تا با ارسال پست سفارسی
موفق باشین

شیما
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۹:۴۴ ب٫ظ
پاسخ به  مونا

مونا جون تو آیین نامه قید نشده همتراز میشه، پس منظور همون ۱۶ هستش.
نداشتن مدرک زبان ایرادی نداره، یه فرصتی میذارن برای این کار، معمولا تا قبل از امتحان جامع.
اما داشتن مقاله خیلی مهمه، مخصوصا الان که گفتن حتما مرتبط با پایان نامه باشه، معمولا دانشگاهها یه حداقلی رو برای ثبت نام تعیین میکردن، مثلا سال قبل دانشگاه اصفهان شرط داشتن دو مقاله پژوهشی رو گذاشته بود. اگه اشتباه نکنم علامه هم یه مقاله بود.
اما ظاهرا امسال تو آیین نامه همچین شرطی برای ثبت نام نذاشتن.
در هر حال داشتن مقاله خیلی مهمه

سمیه
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۲۶ ق٫ظ
پاسخ به  مونا

مونا جان منم دقیقا مشکل معدل لیسانس رو داشتم تماس گرفتم و پرسیدم گفتند دانشگاه علامه همتراز نمیکنه

علی
اسفند ۲, ۱۳۹۴ ۷:۵۵ ب٫ظ
پاسخ به  سمیه

یعنی اگه یه نفر معدل کارشناسیش بالای ۱۶ نباشه ولی مثلا کلی مقاله آی اس آی داشته باشه و کارای پژوهشی زیادی کرده باشه و بقیه شرایطو کامل داشته باشه نمیتونه شرکت بکنه؟

فرشاد
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۰:۱۹ ق٫ظ

بچه ها این آیین نامه ایراد داره با مسئولین وزارت علوم صحبت کنید تغییرش بدن.
۷۰ امتیاز زیاده یا بگن ۷۰ امتیاز و فقط مقالات مستخرج از پایان نامه نباشه و همه مقالات امتیاز داشته باشه.
یا امتیازو امتیازو بیارن پایین

ایران
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۱:۱۶ ق٫ظ
پاسخ به  فرشاد

دقیقا پارسال هم همین وضعیت بود بچه ها خیلی پیگیر شدن و تغییراتی در آیین نامه ایجاد شد
مثلا در سه مورد اساسی
نمره زبان از ۷۰ به ۵۰کاهش پیدا کرد و به قبل از آزمون جامع منتقل شد
نمره بر اساس آیین نامه ارتقا حذف شد وبه گروه واگذار شد
ودر نهایت در شهریور حداقل نمره ۷۰ به شصت کاهش یافت
اما گویا دوباره همان هفتاد ملاک هستش
دوستان اگه ما از مجرای قانونی اعتراض بکنیم میشه تغییراتی توی آیین نامه ایجاد بکنیم در دو مورد ضروری که همه توی اون مشکل پیدا خواهیم کرد اول اینکه سقف نمره به شصت و یا پایین تر کاهش پیدا بکنه دوم مقالات غیر مرتبط با پایان نامه هم نمره بهش تعلق بگیره
دوستان باید به دفتر استعدادهای درخشان وزارت علوم و شخص دکتر نوه ابراهیم که مسئول تنقیح قوانین و آیین نامه های وزارت علوم هستن اعتراض بکنیم …

زهرا
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۰:۰۴ ق٫ظ

با سلام
من دی ٩٢ دفاع کردم آیا میتونم تو این فراخوان شرکت کنم لطفاً جواب بدید ممنونم

ایران
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۲:۱۶ ق٫ظ
پاسخ به  زهرا

داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ و قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند، نمی تونند در فراخون شرکت کنن
متاسفانه شما در دی ۹۲ یعنی نیمسال اول تموم کردین و نمیتونید شرکت کنین ولی پیگیر باشین شاید امیدی باشه

پریسان
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۱:۴۲ ب٫ظ

سلام مگه نگفته بودن این آیین نامه نافذ نیست و باید برا سال ۹۵تغییرش بدیم. پس چزا تغییر نکرده یعنی ممکنه بقیه دانشگاههام همین جوری باشه

ایران
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۸:۳۹ ب٫ظ

دوستان توی آیین نامه اومده “مرتبط” با پایان نامه و نه مستخرج از پایان نامه…
پس یه جوری مقاله ها رو به پایان نامه ربط بدین نمره میگیرین.

شیما
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹ ب٫ظ
پاسخ به  ایران

نمیشه ایران
چون موضوعاتشون متفاوته
بعدشم چاپ شده رفته
یعنی من سه تا مقاله الکی نوشتم

ایران
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۵۲ ب٫ظ
پاسخ به  شیما

از استادتون بخاین مقاله رو تایید بکنه که مرتبط با پایان نامه هستش گروه نمره رو میده ضممن واسه مصاحبه با آزمون مرتبط به با رشته تحصیلی امتیاز میگیره و اونجا میتونید استفاده کنین…

شیما
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۷:۰۹ ب٫ظ

سلام

یعنی چی گفتن مقاله حتما مستخرج از پایان نامه باشه

من سه تا علمی پژوهشی دارم که فقط یکیش مستخرج از پایان نامه ست.
یعنی دوتای دیگه امتیازش محاسبه نمیشه؟
مگه داریم
مگه میشه
آخه این چ بندیه گذاشتین

فرشاد
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۷:۳۹ ب٫ظ
پاسخ به  شیما

منم سال پیش رفتم برای مصاحبه دو تا مقاله علمی پژوهشی داشتم ولی مستخرج از پایان نامه نبود امتیاز صفر براش درنظر گرفتن

شیما
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  فرشاد

جالبه که تو جدول پژوهشی برای مقالات زیر فقط امتیاز قائل میشن:
– مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه
– مقالات ترویجی
– مقالات کنفرانسی
خدایی این نحوه تدوین جدول امتیازدهیه
یعنی مقالات علمی پژوهشی غیر مرتبط با پایان نامه امتیاز ندارن
آیا عاقلانه س؟

امیدوارم مسئولین دانشگاه یک بار این آئین نامه رو مطالعه کنند چون اشکال داره

وقتی مقالات کنفرانسی یا ترویجی امتیاز دارن(وذکر هم نکردن که مرتبط با پایان نامه باشه تو جدول)، چرا نباید مقالات پژوهشی غیر مرتبط با پایان نامه امتیاز داشته باشن
مگه اینا مقاله محسوب نمیشن

من هنگ کردم
فک کنم تو انتشار اطلاعیه شون عجله کردن

شیما
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  شیما

البته ترویجی رو هم زدن مرتبط
کنفرانسی رو نزدن
ولی بازم قابل هضم نیست
تو گلوم گیر کرده اصلا

متقاضی
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۳:۱۱ ب٫ظ

بنده سال قبلم شرکت کردم. فقط مدرک ارشد دولتی باشه میتونید شرکت کنید.

اگر کارشناسی دولتی باشید ۳ امتیاز
غیرانتفاعی و.. ۱ امتیاز بهتون تعلق میگیره

سعید
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۲:۵۲ ب٫ظ

سلام کارشناسی دانشگاه دولتی و ارشد دانشگاه آزاد خوندم میتونم شرکت کنم؟؟؟

سمیه
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۰ ق٫ظ
پاسخ به  سعید

نه نمی تونید شرکت کنید چون یکی از بندهای‌ایین نامه دقیقا به همین موضوع اشاره کرده

پریسا
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱:۵۲ ب٫ظ

سلام بچه ها
بیخیال این موضوع بشید. بخونید برای کنکوز.
من لیسانس علامه طباطبایی داشتم با معدل نوزده و پنجاه و دو و ارشد علامه با معدل هجده و هفتاد. اونم علامه.
دو مقاله. مدرک زبان. دو ترجمه و نمره پایان نامه هجده از هجده داشتم
مصاحبه هم دعوتم کردن ولی ما بدون کنکوری ها چهلمین نفرات بودیم. یعنی قبل از ما چهل نفر از طریق کنکور رفته بودن برای مصاحبه.
برید ببینید نتایج نهایی سال قبل رو تو سایت دانشگاه هست اگه حرف منو باور ندارید.

مهسا
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۵ ق٫ظ

سلام دوستان من همه شرایط رو دارم ولی معدل کارشناسیم ۱۳/۵۶هست نمیتونم شرکت کنم؟

دکتر
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱:۱۶ ب٫ظ
پاسخ به  مهسا

خیر نمیتوانید…

میثم
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۹:۳۶ ق٫ظ

آقا لیسانس غیر انتفاعی
فوق لیسانس دانشگاه تهران
می تونم شرکت کنم یا نه؟

دکتر
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱:۱۷ ب٫ظ
پاسخ به  میثم

خیر نمیتوانید

ایران
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۲:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  دکتر

دکتر جان شما از کجا میدونی؟ به احتمال زیاد مدرک ارشد مهمه

حکیمان
بهمن ۷, ۱۳۹۴ ۰:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  میثم

این کاملا بستگی به خود دانشگاه داره
بعضی قید می کنن که حتما باید هر دو مقطع دولتی باشه و بعضی دیگه نه.
تماس بگیرید و بپرسید.

سمیه
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۱ ق٫ظ
پاسخ به  میثم

میتونید

زهراجون
فروردین ۱۸, ۱۳۹۵ ۸:۰۱ ب٫ظ
پاسخ به  میثم

میتونی

احمد
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۸:۰۴ ق٫ظ

طی اصلاحیه ای که وزارت علوم در شهریور ۹۴ اعمال کرد؛ جمع امتیازات از ۷۰ به ۶۰ تغییر یافت.

دکتر
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۷:۴۰ ق٫ظ

متاسفانه هرکسی از دیگاه خودش به این آیین نامه نگاه میکنه و جوری هم نگاه میکنه که خودش رو بتونه در این آیین نامه جا بده….

۱- دوستان دانشگاه آزاد نمیتوانند در این فراخوان شرکت کنند
۲-برای مدرک زبان بهتون فرصت میدن نگران نباشین

ر
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۲:۲۴ ب٫ظ
پاسخ به  دکتر

دانشگاه ازادیا بهتر از اینجا میرن درس میخونن چه وضعیه که برا درس توندنم کلاس میزارن همه مثل همن

فاطمه
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۱:۱۵ ق٫ظ

با سلام .اگر فردی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی خونده باشه با معدل ۱۷:۵۰ پایان نامه نداشته اما سمینار داشته ۴مقاله کنفرانسی داشته باشه مدرک زبان نداشته باشه ۱ترم هم زمان دانشجویی در مقطع ارشد توی دانشگاه علامه تدریس داشته قبوله؟مدرک کارشناسی پیام نور با معدل ۱۶:۹۴ .

مهسا
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۸:۲۲ ق٫ظ
پاسخ به  فاطمه

سلام
دوست عزیز، کسب ۷۰ امتیاز آموزشی و پژوهشی اجباریه و با وضعیتی که توصیف کردین، احتمالا شانس خیلی زیادی برای پذیرش بدون آزمون ندارید.

دانشجو
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۰:۰۶ ق٫ظ

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی کشور اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور مصوب جلسه مورخ بیستم دی‌ماه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۳۰ دی شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱- همانگونه که در نظریه شماره ۹۲/۳۰/۵۱۵۶۴ مورخ ۳۰ مرداد این شورا آمده است «انجام کلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون باید با رعایت سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد» و الاّ اطلاق ماده ۲، مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی است.

همچنین در این ماده، عبارت «تصویب مقررات» ابهام دارد، باید روشن شود چنانچه شامل تصویب آیین‌نامه و بخشنامه توسط غیر وزیر هم شود، مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی می‌باشد. علاوه بر این با توجه به وظایفی که در این مصوبه برای شورای مزبور در نظر گرفته شده است، وجود اعضاء غیردولتی در ترکیب آن ، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی است.

فاطمه
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۳ ب٫ظ

علی آقا ممنون که جواب دوستان را میدید
سوالی داشتم کسی که مدرک کارشناسی رو از دانشگاه آزادگرفته ولی مدرک ارشدشو از دانشگاه دولتی گرفته میتونه شرکت کنه؟
ممنون میشم جواب بدین

مهسا
بهمن ۶, ۱۳۹۴ ۸:۱۸ ق٫ظ
پاسخ به  فاطمه

سلام
بله میتونید. معمولا ملاک مدرک ارشد شما هستش دوست عزیز.

استعداد
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۳۲ ب٫ظ

دوستان عزیزم سلام
می خواستم بگم خیلی خودتون و آیندتون رو درگیر استفاده از سهمیه استعداد درخشان نکنید.
من با ۳ تا مقاله علمی-پژوهشی که ۲ تاش از پایان نامم بود و یک مقاله کنفرانسی و MSRT 77 و شاگرد ممتاز در دوره کارشناسی و ارشد و پایان نامه با نمره عالی پارسال قبول نشدم.
باید عنوان کنم کارشناسی و ارشدم از بهترین دانشگاه های سراسری گرفتم.
کسی قبول شد که رزومه متفاوتی از من نداشت بلکه از قبل مشخص شده بود که می خوان بگیرنش.
الان بعد از گذشت این همه استرس تنها به این نتیجه رسیدم ای کاش ۲ سال از عمرمو اینجوری هدر نمی دادم
اینا رو اینجا می نویسم چون تمام این روزایی که شما می گذرونین گذروندم و اونچه حس می کنید با تمام وجودم حس کردم.

پریسا معترض
بهمن ۱۱, ۱۳۹۴ ۰:۱۷ ق٫ظ
پاسخ به  استعداد

سلام دوستان
موافقم
منم با ۱۲ تا مقاله مورد تایید
دو مقطع شاگرد اول دانشگاه تهران
و ۲ تا رح ملی و ۱ کتاب رد شدم
یکیو گرفتن نصف منم رزومه نداشت
فقط از قبل تعیین شده است

الهه
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۹ ب٫ظ

منم ۳ مقاله علمی پژوهشی.
یک علمی تخصصی و ی همابش دارم. همه اینا مستخرج از پایان نامه است.
شاکرد اول توی لیسانس و ارشد.
پایان نامه ۲۰. به خاطر مدرک زبان نمیتونم شرکت کنم این چه عدالتی.

ایران
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۲ ب٫ظ
پاسخ به  الهه

فکر کنم مدرک زبان الان مهم نباشه و قبل آزمون جامع میخوان
اگه کسی شماره دفتر استعداد درخشان علامه رو داره بزاره من میپرسم

علی
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۳ ب٫ظ
پاسخ به  الهه

سلام، من ارشدم رو از علامه گرفتم. امروز از استعداد درخشان پرسیدم. مدرک زبان برای کسانی که آزمون زبان ندادن و نمره ندارن تا آزمون جامع وقت گذاشتن و تا اون موقع الزامیه. اونایی که مدرک زبان دارن بهشون امتیاز تعلق میگیره. مثلاً بین نمره ۵۰تا ۵۹ف ۱ امتیاز میگره

متقاضی
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۹:۵۹ ب٫ظ

واقعا داشتن مدرک زبان دلیل بر نخبگیه؟

نوشتن فقط به مقالات مرتبط با پایان نامه امتیاز تعلق می گیره!!! واقعا به این بند فکر کردن؟؟ از هر پایان نامه چندتا مقاله پژوهشی میشه چاپ کرد؟ بیش از دوتا؟
پایان نامه وظیفه دانشجوست و اگر کسی خارج از پایان نامه هم مقاله کار کرد میتونه پژوهشگر باشه.

بنده با رزومه زیر فقط بخاطر نداشتن مدرک زبان نمیتونم شرکت کنم…. با این بند مقالات مرتبط با پایان نامه هیچ کس تاکید میکنم هیچ کس حتی نوابغ هم نمیتونن قبول بشن.

۲ کتاب، شاگرد اول دانشگاه دولتی تهران، ۵ مقاله پژوهشی داخلی، ۲ مقاله ترویجی داخلی، ۱۴ کنفرانس، سه مقاله خارجی، تدریس در دانشگاه دولتی، پایان نامه ۲۰ و….

سال گذشته به خاطر همین بندهای عجیب غریب پذیرش نشدم. دوستان عزیزم اگر اصلاحیه ندادن ثبت نام نکنید…..

علی
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۴ ب٫ظ
پاسخ به  متقاضی

نگران این موضوع نباشید هرچه رزومه دارید بفرستید. همه بررسی میشن.

سمیه
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۴ ق٫ظ
پاسخ به  متقاضی

دوستان مدرک زبان رو تعهد می گیرن که قبل از امتحان جامع باید بگیرید الان مهم نیست

fatima
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۸:۱۷ ب٫ظ

سلام
کسب حداقل ۴ امتیاز از مدرک زبان الزامیه؟
یعنی حتما باید آزمون msrt 60 به بالا بود؟

الهه
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۸:۳۰ ب٫ظ
پاسخ به  fatima

سلام
تو یه قسمت دیگه نوشته تا قبل از آرمون جامع باید مدرک زبان را تحویل داد. یعنی از الان میخواد یا واسه آزمون جامع!!!@

امین
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۵:۱۶ ب٫ظ

نه نمیتونین….چون باید معدل مقایسه شود….مطمنا معدل دانشگاه آزاد با دولتی خیلی متفاوت خواهد بود

آرمین
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۶:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  امین

کجا نوشته معدل مقایسه و یا همترازی میشه؟
اینا معدل کل رو برا کارشناسی ۱۶ و ارشد ۱۷ گذاشتن…

امین
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۹:۴۹ ب٫ظ
پاسخ به  آرمین

شما ۱۶آزاد رو با ۱۶سراسری یکی میدونی؟؟…..
در ضمن در بند ۴گفته که نمیتونن اقدام کنن…بابا استعداد درخشانه….

آرمین
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  امین

داداشم اگه میگفتن همترازی حرفت درست بود اما الان فقط گفتم معدل شانزده در کارشناسی و هفده ارشد …
و شرط همترازی رو نزاشتن…

سمیه
بهمن ۲۷, ۱۳۹۴ ۱۰:۳۵ ق٫ظ
پاسخ به  آرمین

شرط همترازی در اصلاح آیین نامه اومده اما علامه اعمال نمیکنه

ایران
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  امین

استعداد درخشان عزیز
اگه میگفتن معدل ۱۶ کارشناسی با اعمال همترازی حرفت درست بود اما اینو نگفتن و شرط نزاشتن
در ضمن احتمالا اون بند ۴ مربوط به مدرک ارشد هستش و نه کارشناسی…

هیراد
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۴:۵۶ ب٫ظ

سلام دوستان با توجه به بند ه و تبصره ۴ کسی که مدرک کارشناسی رو از دانشگاه های آزاد یا غیر دولتی گرفته ولی مدرک ارشدشو از دانشگاه دولتی یعنی شیراز گرفته میتونه توی فراخوان شرکت کنه؟
ممنون میشم جواب بدین

ب
بهمن ۵, ۱۳۹۴ ۹:۰۷ ب٫ظ
پاسخ به  هیراد

بله میتونه