در پذیرش دکتـری 95 دانشگاه تربیت مدرس، برخی دانشکـده ها آزمون کتبی برگزار نموده و برخی تنها مصاحبه خواهند داشت.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، در اطلاعیه منتشر شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس در رابطه با نحوه برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری 95 این دانشگاه آمده است:

با آرزوی موفقیت برای کلیه متقاضیان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری سال 1395 که بر اساس اطلاعیه های سازمان سنجش آموزش کشور در مرحله اول (سنجش علمی) شرکت نموده اند، بدینوسیله به اطلاع می رساند داوطلبان پذیرش در این دانشگاه ضروریست مطالب این اطلاعیه را که به استناد آیین نامه ها و شیوه نامه های ابلاغی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور و شورای دانشگاه تنظیم شده است با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط نسبت به ثبت نام الکترونیکی، بارگزاری مدارک الزامی، دریافت گواهی انجام ثبت نام در مهلت اعلام شده در این اطلاعیه اقدام و سپس در قالب جدول زمان بندی اعلام شده در ذیل این اطلاعیه نسبت به ارائه مدارک لازم در روز مصاحبه و شرکت در آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) اقدام نمایند.

1- شرایط و ضوابط پذیرش  

 به کلیه داوطلبان تأکید می شود که شرکت داوطلبان در این مرحله صرفاً بر اساس اطلاعات و مدارک خوداظهاری آنان انجام می شود. لذا لازم است داوطلبان واجد کلیه شرایط و ضوابط و توضیحات مذکور در دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال 1395 و مندرجات این اطلاعیه و اطلاعیه های تکمیلی این دانشگاه باشند و چنان چه داوطلبی واجد شرایط و ضوابط الزامی نباشد و یا هرگونه مغایرتی در اطلاعات و اصالت مدارک وی وجود داشته باشد مسئول عواقب آن است و مطابق ضوابط با وی رفتار و در صورت قبولی در هر مرحله ای از تحصیل باشد به تحصیل وی خاتمه داده می شود.

1-1) کسب حد نصاب لازم در آزمون مرحله اول (سنجش علمی): با توجه به برگزاری آزمون مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش آموزش کشور، به اطلاع می رساند عناوین رشته/گرایش هایی که این دانشگاه دارای ظرفیت پذیرش است به تفکیک دوره های تحصیلی (روزانه، نوبت دوم) در جداول شماره 1-1 الی 1-15 این اطلاعیه مشخص شده است و متعاقبا با اختصاص “کدرشته محل” مربوطه توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهند شد. داوطلبان ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) در هر کدرشته محل این دانشگاه باید حدنصاب “سنجش علمی” مورد قبول دانشگاه در کدرشته امتحانی مربوطه را کسب نمایند، در غیر این صورت مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون مرحله دوم نخواهند بود. حدنصاب سنجش علمی مورد قبول دانشگاه پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) حداکثر تا مورخ 9/2/1395 در جداول شماره 1-1 الی 1-15 نسخه تکمیلی این اطلاعیه اعلام می شود.

1-2) روش کلی ارزیابی تخصصی: نحوه برگزاری مرحله دوم (ارزیابی تخصصی)، به تفکیک دانشکده های این دانشگاه صرفاً از طریق آزمون شفاهی (بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه علمی) یا ترکیبی از آزمون کتبی اختصاصی و آزمون شفاهی است. نحوه برگزاری مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) و اطلاعات لازم در خصوص مواد امتحانی و ضرایب رشته /گرایش های دارای آزمون کتبی اختصاصی پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) حداکثر تا مورخ 9/2/1395 در نسخه تکمیلی این اطلاعیه اعلام می شود.

1-3) داوطلب هر رشته/گرایش می تواند در دوره روزانه و یا نوبت دوم ثبت نام نمایند، ولی ثبت نام داوطلب در بیش از یک رشته/گرایش در صورتی که رشته/گرایش های انتخابی دارای آزمون کتبی اختصاصی همزمان باشند، مجاز نیست.

1-4) مدرک زبان معتبر و مهلت ارائه آن توسط پذیرفته شدگان: ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی مشروط به “احراز حدنصاب زبان انگلیسی معتبر با حداقل نمره قابل قبول طبق جدول زیر و ارائه آن تا پایان نیمسال اول تحصیلی” است.

تاریخ اعتبار آزمو: حداکثر تا 2 سال قبل از زمان شروع ثبت نام در مرحله دوم – ارزیابی تخصصی

مدارک زبان معتبر

MSRT (MCHE)

IELTS Academic

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+TOLIMO

حداقل نمره قابل قبول

60

4

36

133

450

تبصره: در صورتی که پذیرفته شده به صورت مشروط ثبت نام شده باشد ولی موفق به احراز حد نصاب مدرک زبان انگلیسی معتبر به شرح جدول فوق در حداکثر مهلت ارائه آن نشود، ثبت نام مشروط وی لغو و اخراج می گردد.

1-5) انتخاب زمینه ‏های تحقیقاتیش: داوطلبان براي آشنايي بيشتر با استادان اين دانشگاه و اطلاع از فعاليت‏هاي علمي و تحقيقاتي آنان مي‏ تواند به وبگاه فارسی دانشگاه، زیر شاخه آموزشی، لینک “زمینه های تحقیقاتی” در بخش آموزشی وبگاه دانشگاه تربیت مدرس مراجعه نماييد. در هر حال زمينه تحقيقاتي (موضوع رساله دكتري) پذيرفته‏ شدگان با توافق استاد راهنما، گروه آموزشی و دانشگاه پس از پذیرش و ثبت نام آنان تعيين خواهد شد و انتخاب زمینه تحقیقاتی توسط داوطلبان حقی برای آنان ایجاد نمی کند.

1-6) سهميه مربی: داوطلبانی که متقاضی استفاده از سهمیه مربی گردیده اند، موظف به ارائه گواهی معتبر در این خصوص می باشند. لازم به توضیح است منحصرا مربیانی که واجد شرایط و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور باشند ، مجاز به استفاده از سهمیه مربی در آزمون ورودی دکتری “Ph.D.”(نیمه متمرکز) سال 1395می باشند. لذا داوطلبان در صورت دارا بودن و  احراز شرایط مذکور و ارائه مدارک ذیل به هنگام ثبت نام در سیستم جهت شرکت در مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1395 مجاز به استفاده از سهمیه «مربی» هستند.

  • فرم تأیید شده مخصوص استفاده از سهمیه «مربی» (فرم شماره 4 ذیل اطلاعیه) در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1395
  • اولين حكم استخدام رسمي آزمايشي ممهور توسط هيأت مميزه مركزي يا هيأت مميزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه یامؤسسه آموزش عالی ذیربط
  • آخرین حکم استخدامی دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط
  • تائيديه صلاحيت عمومي داوطلب، صادره از هيات مركزي گزينش استاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

1-7) پذیرش دانشجوی نوبت دوم: مشروط به پرداخت شهریه توسط داوطلب در هر رشته به شرح زیر است، لذا مقتضی است داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از ثبت نام و شرکت در مصاحبه خودداری نمایند.

  • شهریه رشته های مربوط به گروه های آموزشی، علوم انسانی، مدیریت واقتصاد، حقوق:540.000.000 ریال (پانصد و چهل میلیون ریال) می باشد.
  • شهریه رشته های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر: 660.000.000 ریال (ششصد و شصت میلیون ریال) می باشد.

تبصره 1: پذیرفته شدگان بایستی برای هر نیمسال تحصیلی به میزان 5/12% کل شهریه را پرداخت نمایند. ضروری است که حداقل 8% این مبلغ به هنگام ثبت نام غیرحضوری، قبل از انتخاب واحد و به صورت الکترونیکی و مابقی آن (5/4%) در طول همان نیمسال (حداکثر تا دو و نیم ماه پس از شروع در نیمسال تحصیلی ) پرداخت گردد.

تبصره 2 : مبالغ شهریه دریافتی در صورت انصراف دانشجو در هر مقطع زمانی به هیچ وجه مسترد نخواهد    شد.

تبصره 3 : شهریه های فوق برای 9 نیمسال تحصیلی می باشد و شهریه مازاد بر 9 نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید. درضمن میزان شهریه دروس جبرانی، مردودی، حذف اضطراری و نظایر آن براساس شهریه دروس تک درس و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.

1-8) پذیرش قطعی داوطلبان پذیرفته شده نهایی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذیصلاح مربوط، احراز کلیه شرایط و ضوابط الزامی سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه و ارائه مدرک زبان انگلیسی معتبر مطابق با جدول مربوط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 می باشد. در غیر اینصورت پذیرش و ثبت نام مشروط اولیه آنان لغو و اخراج می گردند.

 

2- نحوه ثبت نام  در سامانه الکترونیکی دانشگاه

داوطلبان واجد شرایط لازم است مدارک و مستندات مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت مناسب تهیه و از روز پنجشنبه مورخ 9/2/95 حداکثر تا پایان روز دو شنبه  مورخ 13/2/95 هنگام ثبت نام الکترونیکی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) (با رعایت مفاد مندرج در بند “3” این اطلاعیه) آنها را در محل های مناسب بارگذاری نمایند. اندازه هر یک از فایل مدارک ارسالی (به جز عکس) نباید از 80 کیلو بایت کمتر باشد.

توجه: در صورت راه یابی داوطلب به مصاحبه علمی ضروری است اصل کلیه مدارک شناسایی و نسخه کامل کلیه مدارک و سوابق آموزشی و پژوهشی بارگذاری شده در سامانه جامع دانشگاهی به همراه کپی آنها در روز برگزاری مصاحبه ارائه شود.

2-1) يك قطعه عكس 4× 3 رنگی تمام رخ (الزامی-حد اکثر اندازه 70 کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-2) کارت ملی (الزامی – نوع فایل: jpg)

2-3) گواهی یا مدرک دیپلم دارای معدل کل که ممهور به مهر اداره آموزش کل آموزش وپرورش محل تحصیل باشد – الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-4) گواهی یا مدرک دوره کاردانی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-5) گواهی یا مدرک دوره کارشناسی دارای معدل (در صورت گذراندن این دوره الزامی است و باید ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

2-6) گواهی مدرک دوره کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل که ممهور به مهر اداره آموزش کل دانشگاه محل تحصیل باشد – الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت،نوع فایل: jpg)

تبصره: دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‏ای می‏بایستی به جای مدرک کارشناسی ارشد فرم معدل(مندرج در دفترچه‏راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون یا دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی ورودی دوره دکتری سال 1395 سازمان سنجش آموزش کشور- ذیل اطلاعیه) را، که تکمیل و از سوی دانشگاه محل تحصیل تایید شده باشد، ارائه نمایند.

2-7) داوطلبان دوره های تحصیلی نوبت دوم لازم است فرم مخصوص تعهد پرداخت هزینه تحصیلی (فرم شماره 3 ذیل اطلاعیه) را تکمیل و بارگذاری نماید. – الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت،نوع فایل : jpg).

2-8) مدارک مربوط به استفاده از سهمیه مربیان: برای متقاضیانی که واجد شرایط و ضوابط مندرج در بند (1-3) این اطلاعیه باشند و براساس فایل خود اظهاری داوطلب در سازمان سنجش متقاضی استفاده از این سهمیه بوده و به عنوان مربی معرفی شده‏ باشند ( برای این داوطلبان ارائه مدارک مندرج در بند (1-3) شرایط و ضوابط عمومی شرکت در مصاحبه الزامی است -حد اکثر اندازه برای هر مدرک 200 کیلو بایت،نوع فایل : jpg).

2-9) توصیه نامه علمی محرمانه از اساتید دوره کارشناسی ارشدکه ضروری است یکی از آنها استاد راهنمای اصلی و دوره باشد. (به صورت محرمانه و در پاکت در بسته هنگام شرکت در مصاحبه باید ارائه شود).

2-10) تصویر گواهی رتبه اول الی سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت دارا بودن رتبه مربوطه (نوع فایل :jpg) .

2-11) تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره در صورت دارا بودن رتبه مربوطه (نوع فایل :jpg) .

2-12) تصویر ريز نمرات كارشناسي (اختیاری- حداکثر اندازه 500 کیلو بایت، نوع فایل :pdf).

2-13) تصویر ريز نمرات كارشناسي ارشد (اختیاری- حداکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل : jpg).

2-14) تصویر فرم تکمیل شده شماره 1 (یا فرم جایگزین فرم شماره1- ذیل اطلاعیه) مربوط به گواهی تایید معدل،‌ نمره پایان نامه،‌ تاریخ فراغت از تحصیل و طول مدت تحصیل (الزامی است- حداکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-15) گواهی زبان انگلیسی معتبر مورد تاييد دانشگاه مطابق با جدول مندرج در بند (1-4) شرایط و ضوابط شرکت در آزمون (در صورت اظهار داوطلب الزامی است- حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

توجه : داوطلب دارای حداقل نمره قابل قبول زبان انگلیسی اعلام شده در بند (1-4) این اطلاعیه باید برای کسب امتیاز، گواهی آن را مطابق اظهارات خود در تقاضانامه و فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (ذیل اطلاعیه) بارگذاری کند، در غیر اینصورت امتیاز مدرک مربوطه به آنان تعلق نخواهد گرفت.

2-16) تصویر صفحه اول حاوی چکیده پایان نامه (برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد الزامی- حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل jpg)

2-17) تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (الزامی است- حد اکثر اندازه 500 کیلو بایت، نوع فایل:pdf)

2-18) تصویر فرم تکمیل شده شماره 1-2، 2-2 و 3-2 مربوط به گواهی تاییدیه  مقالات علمی – پژوهشی/ علمی- ترویجی/کنفرانس های معتبر توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب(برای هر مقاله چاپ شده یک فرم حسب موردالزامی است حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-19) تصویر نامه پذيرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله هایی تا کنون چاپ نشده باشند (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست و برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-20) تصویر گواهی تائيديه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR،، سایر نمایه های علمی و سایر مجلات علمی – پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد. (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-21) تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های علمی – پژوهشی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره1-2) چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات داخلی و خارجی(برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل:jpg)

توجه: درخصوص مقالاتی که صرفا پذیرش شده اند، ضروری است تصویر صفحه اول و خلاصه نسخه تایید شده قبل از چاپ نهایی آن (proof) صادره از مجله مربوط بارگذاری شود.

2-22) تصویر صفحه اول حاوی خلاصه مقاله یا مقاله های علمی – ترویجی  مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره 2-2) چاپ شده (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-23) تصویر صفحه اول و خلاصه کامل مقاله یا مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و یا همایش های داخلی و خارجی مرتبط و مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن همراه با تصویر روی جلد آن (مورد تایید استاد راهنمای اصلی طبق فرم تکمیل شده شماره 3-2) (برای هر مقاله اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-24) تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-25) تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر (گواهی صادره از دبیرخانه یا مراجع ذی ربط) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-26) تصویر مستندات مربوط به تالیف کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-27) تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلد، شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه) (برای هر مورد اظهار شده یک فرم الزامی است – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-28) کارنامه مرحله اول سنجش علمی  آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 1395 سازمان سنجش آموزش کشور(الزامی – حد اکثر اندازه 200 کیلو بایت، نوع فایل: jpg)

2-29) پرداخت هزینه ثبت نام: در دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون صرفا بر اساس آزمون شفاهی انجام می شود هزینه ثبت نام در مبلغ000/600 (ششصد هزار) ریال می باشد و در دانشکده هایی که مرحله دوم آزمون دارای آزمون کتبی اختصاصی است مبلغ000/300 (سیصد هزار) ریال برای ثبت نام در آزمون کتبی اختصاصی و مبلغ000/600 (ششصد هزار) ریال بابت شرکت در آزمون شفاهی (در صورت راه یابی داوطلب به آزمون شفاهی ) به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) اخذ می گردد.

2-30) داوطلبان ضروری است گواهی مربوط به ثبت نام را از سامانه مذکور دریافت نمایند. ارائه گواهی ثبت نام در سامانه جامع دانشگاهی(گلستان) در روز برگزاری مصاحبه علمی ضروری است و داوطلبانی که نسبت به تکمیل فرایند بررسی پذیرش و انتخاب زمینه تحقیقاتی مورد علاقه خود در سامانه مذکور اقدام نکرده و گواهی ثبت نام الکترونیکی را دریافت نکرده باشند مجاز به شرکت در جلسه مصاحبه علمی نخواهند بود.

 

3- نکات مهم

3-1) کلیه مقالات داوطلبان اعم از علمی – پژوهشی، علمی – ترویجی و مقالات چاپ شده در کنفرانس ها در صورتی قابل امتیازدهی هستند که  مستخرج از پایان نامه یا مرتبط با حوزه تخصصی داوطلب باشند و توسط استاد راهنمای اصلی داوطلب تایید شده باشند.

3-2) مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

3-3) در صورت ارائه تالیف یا ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، درغیراین صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

3-4) پذيرفته‏ شدگان اين دانشگاه به صورت تمام وقت در دوره دكتري اشتغال به تحصيل خواهند داشت و مشمول كليه مقررات آموزشي و انضباطي دانشگاه خواهند بود.

3-5) پذيرفته‏ شدگاني که در استخدام دستگاه‏هاي دولتي هستند بايد براي ثبت نام (شروع به تحصيل) مدارك لازم مبني بر موافقت با تحصيل تمام وقت يا ماموريت تحصيلي را ارائه نمايند.

3-6) چنان چه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب داراي هر يك از شرايط ورود به دوره دكتري مذكور در اطلاعیه های سازمان سنجش و اين اطلاعيه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي‏شود و مطابق مقررات با وي رفتار و اخراج خواهد شد.

3-7) درصورتی که مدارک الزامی برای بررسی پذیرش داوطلبان به طور کامل توسط داوطلب در سامانه بارگذاری نشده باشد، به درخواست پذیرش وی ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نخواهد بود.

3-8) اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز طی اطلاعیه های بعدی و صرفا از طريق صفحه آموزشی وبگاه دانشگاه http://www.tmu.ac.ir اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج اخبار و اطلاعیه های مربوط را از وبگاه مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه از طرق دیگر به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در هر مرحله ای در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

*داوطلبان در صورت نياز برای کسب اطلاعات بيشتر در خصوص این اطلاعیه می توانند در روزهای اداری (شنبه الی چهارشنبه) و غیر از تعطیلات رسمی از ساعات 10 الی 12 صرفا با شماره تلفن های 82883184 و 82883062تماس بگيرند و از تماس با شماره تلفن های دیگر دانشگاه جدا خودداری نمایند.

4- محل تشكيل پرونده و انجام مصاحبه

گروه آزمایشی

محل مصاحبه

علوم انسانی

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های مدیریت و اقتصاد، علوم انسانی و حقوق – اداره آموزش

علوم پایه

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های علوم پایه، علوم ریاضی، علوم زیستی – اداره آموزش

فنی و مهندسی

پردیس مرکزی دانشگاه٭، ساختمان دانشکده‏های فنی و مهندسی، برق و کامپیوتر، صنایع، عمران و محیط زیست، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک( راهنما در محل دانشکده خواهد بود)

هنر

پردیس مرکزی دانشگاه٭، دانشکده هنر – اداره آموزش

٭ نشانی پردیس مرکزی دانشگاه : تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران

كشاورزي

به غیر از مجموعه منابع طبیعی وعلوم دریایی

پردیس دانشکده کشاورزی دانشگاه٭– اداره آموزش

٭ نشانی پردیس دانشکده کشاورزی: اتوبان تهران كرج بعد از پيكانشهر بلوار پژوهش دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس

کشاورزی (مجموعه منابع طبيعي وعلوم دریایی)

شامل کلیه رشته‏ -گرایش های”علوم و مهندسی آبخیزداری و “علوم جنگل”

پردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه٭- اداره آموزش

٭ نشانیپردیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی: مازندران ـ شهرستان نور، بلوار امام رضا، دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربیت مدرس


5- جداول زمانبندی به تفکیک رشته گرایش دانشکده ها

الف) تاریخ و ساعت های انجام مصاحبه متعاقبا در قسمت آموزشی وبگاه دانشگاه تربیت مدرس به نشانی http://www.tmu.ac.ir  در نسخه های تکمیلی این اطلاعیه در این بخش منتشر خواهد شد.

ب) اولویت انجام مصاحبه در وهله اول با داوطلبان شهرستانی و سپس براساس حروف الفبای نام خانوادگی خواهد بود.

ج) برنامه تقریبی زمانبندی مصاحبه کلیه رشته های این دانشگاه در فاصله زمانی اردیبهشت تا تیرماه 1395 خواهد بود.

د) حدنصاب سنجش علمی کد رشته های امتحانی مورد قبول در کد رشته محل های دانشگاه پس از اعلام نتایج مرحله اول (سنجش علمی) توسط سازمان سنجش و حداکثر تا مورخ 9/2/1395 در اطلاعیه تکمیلی اعلام  خواهد شد.

جدول شماره 1-1: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم انسانی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم جغرافيايي

2101

روزانه

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) – آب و هواشناسي ماهواره اي

نوبت دوم

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) – آب و هواشناسي ماهواره اي

هواشناسي ماهواره اي

روزانه

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) – مخاطرات آب و هوايي

نوبت دوم

آب و هواشناسي (اقليم شناسي) – مخاطرات آب و هوايي

روزانه

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي – برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي

نوبت دوم

جغرافيا و برنامه ريزي روستايي – برنامه ريزي آمايش كيفيت محيطي مناطق روستايي

روزانه

جغرافياي سياسي – جنوب غرب آسيا

نوبت دوم

جغرافياي سياسي – جنوب غرب آسيا

علوم تاریخی

2103

روزانه

تاريخ – ایران بعد از اسلام

نوبت دوم

تاريخ – ایران بعد از اسلام

روزانه

تاريخ – تاريخ اسلام

علوم اجتماعي و مددكاري

2104

روزانه

جامعه شناسي – جامعه شناسي سياسي

نوبت دوم

جامعه شناسي – جامعه شناسي سياسي

روزانه

جامعه شناسي – جامعه شناسي فرهنگي

نوبت دوم

جامعه شناسي – جامعه شناسي فرهنگي

روزانه

مطالعات زنان – حقوق زن در اسلام

علوم سیاسی

2106

روزانه

روابط بين الملل

نوبت دوم

روابط بين الملل

روزانه

علوم سياسي – انديشه هاي سياسي

روزانه

علوم سياسي – مسائل ايران

فلسفه

2110

روزانه

فلسفه – منطق

روزانه

فلسفه تعليم و تربيت

روزانه

فلسفه و كلام اسلامي – حكمت متعاليه

علوم تربیتی

2111

روزانه

برنامه ريزي درسي

الهیات

2113

روزانه

علوم قرآن و حديث

نوبت دوم

علوم قرآن و حديث

روان شناسی

2114

روزانه

روانشناسي

باستان شناسي

2116

روزانه

باستان شناسي – دوران تاريخي

تربیت بدنی

2117

روزانه

فيزيولوژي ورزشي – فيزيولوژي ورزشي عصبي – عضلاني

روزانه

مديريت ورزشي – مديريت بازاريابي و رسانه ها در ورزش

زبان و ادبيات فارسي

2118

روزانه

زبان و ادبيات فارسي

نوبت دوم

زبان و ادبيات فارسي

روزانه

زبان و ادبيات فارسي – ادبيات عرفاني

نوبت دوم

زبان وادبيات فارسي – ادبيات عرفاني

زبان فرانسه

2801

روزانه

آموزش زبان فرانسه

نوبت دوم

آموزش زبان فرانسه

زبان روسي

2802

روزانه

آموزش زبان روسي

نوبت دوم

آموزش زبان روسي

زبان انگليسي

2804

روزانه

آموزش زبان انگليسي

زبان شناسی همگانی

2805

روزانه

زبان شناسي

نوبت دوم

زبان شناسي

جدول شماره 1-2: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده حقوق

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

حقوق

2105

روزانه

حقوق خصوصي

نوبت دوم

حقوق خصوصي

روزانه

حقوق كيفري و جرم شناسي

نوبت دوم

حقوق كيفري و جرم شناسي

جدول شماره 1-3: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مدیریت و اقتصاد

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم اقتصادی

2102

روزانه

اقتصاد – اقتصاد سلامت

نوبت دوم

اقتصاد – اقتصاد سلامت

روزانه

علوم اقتصادي

نوبت دوم

علوم اقتصادي

مدیریت

2107

روزانه

مديريت بازرگاني – مديريت بازاريابي

نوبت دوم

مديريت بازرگاني – مديريت بازاريابي

روزانه

مديريت دولتي – مديريت منابع انساني

نوبت دوم

مديريت دولتي – مديريت منابع انساني

روزانه

مديريت صنعتي – مديريت سيستم ها

نوبت دوم

مديريت صنعتي – مديريت سيستم ها-

روزانه

مديريت فناوري اطلاعات – كسب و كار هوشمند

نوبت دوم

مديريت فناوري اطلاعات – كسب و كار هوشمند

حسابداری

2108

روزانه

حسابداري

نوبت دوم

حسابداري

جدول شماره 1-4: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم پایه

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم زمین

2201

روزانه

زمين شناسي – تكتونيك

نوبت دوم

زمين شناسي – تكتونيك

روزانه

زمين شناسي – زمين شناسي مهندسي

نوبت دوم

زمين شناسي – زمين شناسي مهندسي

شیمی

2202

روزانه

شيمي – شيمي آلي

نوبت دوم

شيمي – شيمي آلي

روزانه

شيمي – شيمي تجزيه

روزانه

شيمي – شيمي فيزيك

روزانه

شيمي – شيمي معدني

فیزیک

2209

روزانه

فيزيك – اتمي مولكولي

نوبت دوم

فيزيك – اتمي مولكولي

روزانه

فيزيك – حالت جامد

نوبت دوم

فيزيك – حالت جامد

روزانه

فيزيك – ذرات بنيادي

نوبت دوم

فيزيك – ذرات بنيادي

جدول شماره 1-5: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم ریاضی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم ریاضی

2206

روزانه

رياضي كاربردي

نوبت دوم

رياضي كاربردي

روزانه

رياضي محض – آناليز

نوبت دوم

رياضي محض – آناليز

روزانه

رياضي محض – جبر

نوبت دوم

رياضي محض – جبر

روزانه

رياضي محض – هندسه

آمار

2208

روزانه

آمار

نوبت دوم

آمار

جدول شماره 1-6: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده علوم زیستی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم گياهي

2203

روزانه

زيست شناسي، فيزيولوژي گياهي

نوبت دوم

زيست شناسي، فيزيولوژي گياهي

علوم سلولي و مولكولي

2205

روزانه

بيوشيمي

نوبت دوم

بيوشيمي

روزانه

بيوفيزيك

نوبت دوم

بيوفيزيك

روزانه

ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)

نوبت دوم

ريز زيست فناوري (نانو بيوتكنولوژي)

روزانه

زيست شناسي، ژنتيك مولكولي

نوبت دوم

زيست شناسي، ژنتيك مولكولي

جدول شماره 1-7: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده فنی و مهندسی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسي معدن

2306

روزانه

مهندسي معدن – فرآوري مواد معدني

نوبت دوم

مهندسي معدن – فرآوري مواد معدني

مهندسي مواد و متالورژي

2313

روزانه

مهندسي متالورژي و مواد – خوردگي و پوشش و مهندسي سطح

نوبت دوم

مهندسي متالورژي و مواد – خوردگي و پوشش و مهندسي سطح

روزانه

مهندسي متالورژي و مواد – سراميك

نوبت دوم

مهندسي متالورژي و مواد – سراميك

 

جدول شماره 1-8: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی برق

2301

روزانه

مهندسي برق – الكترونيك

نوبت دوم

مهندسي برق – الكترونيك

روزانه

مهندسي برق – قدرت

روزانه

مهندسي برق – كنترل

نوبت دوم

مهندسي برق – كنترل

روزانه

مهندسي برق – مخابرات (سيستم)

روزانه

مهندسي برق – مخابرات (ميدان)

نوبت دوم

مهندسي برق – مخابرات (ميدان)

مهندسی پزشکی

2308

روزانه

مهندسي پزشكي – بيوالكتريك

نوبت دوم

مهندسي پزشكي – بيوالكتريك

مهندسی کامپیوتر

2312

روزانه

مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

نوبت دوم

مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

جدول شماره 1-9: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی شیمی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسي پليمر

2307

روزانه

مهندسي پليمر

نوبت دوم

مهندسي پليمر

مهندسي شيمي

2311

روزانه

مهندسي شيمي

روزانه

مهندسي شيمي – بيوتكنولوژي

نوبت دوم

مهندسي شيمي

جدول شماره 1-10: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی صنایع

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی صنایع

2309

روزانه

مهندسي صنايع

نوبت دوم

مهندسي صنايع

مهندسی کامپیوتر

2312

نوبت دوم

مهندسي فناوري اطلاعات – مديريت سيستم هاي اطلاعاتي

روزانه

مهندسي فناوري اطلاعات – مديريت سيستمهاي اطلاعاتي

جدول شماره 1-11: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی عمران

2302

روزانه

مهندسي عمران – حمل و نقل

روزانه

مهندسي عمران – راه و ترابري

روزانه

مهندسي عمران – ژئوتكنيك

نوبت دوم

مهندسي عمران – ژئوتكنيك

روزانه

مهندسي عمران – سازه

نوبت دوم

مهندسي عمران – سازه

روزانه

مهندسي عمران – مهندسي زلزله

روزانه

مهندسي عمران – مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي

روزانه

مهندسي عمران – مهندسي محيط زيست

جدول شماره 1-12: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده مهندسی مکانیک

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسي مكانيك

2304

روزانه

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

روزانه

مهندسي مكانيك – ساخت و توليد

نوبت دوم

مهندسي مكانيك – ساخت و توليد

روزانه

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات)

نوبت دوم

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات)

روزانه

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي (زمينه مكانيك جامدات)

نوبت دوم

مهندسي مكانيك – طراحي كاربردي (زمينه مكانيك جامدات)

مهندسي هوا فضا

2305

روزانه

مهندسي هوا فضا – آئروديناميك

نوبت دوم

مهندسي هوا فضا – آئروديناميك

روزانه

مهندسي هوا فضا – جلوبرندگي

نوبت دوم

مهندسي هوا فضا – جلوبرندگي

روزانه

مهندسي هوا فضا – ديناميك پرواز و كنترل

روزانه

مهندسي هوا فضا – سازه هاي هوايي

نوبت دوم

مهندسي هوا فضا – سازه هاي هوايي

جدول شماره 1-13: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده کشاورزی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

مهندسي مكانيك بيوسيستم و مكانيزاسيون كشاورزي

2402

روزانه

مهندسي مكانيك بيوسيستم- طراحي ماشين هاي كشاورزي

روزانه

مهندسي مكانيك بيوسيستم – فناوري پس از برداشت

اقتصاد، توسعه و آموزش کشاورزی

2404

روزانه

ترويج و آموزش كشاورزي – ترويج كشاورزي

نوبت دوم

ترويج و آموزش كشاورزي – ترويج كشاورزي

روزانه

مهندسي اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست

نوبت دوم

مهندسي اقتصاد كشاورزي – اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست

علوم خاک

2405

روزانه

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (زمينه شيمي و آلودگي خاك)

نوبت دوم

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك (زمينه شيمي و آلودگي خاك)

مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

2406

روزانه

سازه هاي آبي

روزانه

مهندسي منابع آب

نوبت دوم

مهندسي منابع آب

زراعت و اصلاح نباتات

2407

روزانه

اصلاح نباتات

روزانه

زراعت

علوم باغبانی

2408

روزانه

علوم باغباني – سبزيكاري (فيزيولوژي و اصلاح)

روزانه

علوم باغباني – ميوه‌كاري (فيزيولوژي و اصلاح)

علوم دامی

2409

روزانه

اصلاح نژاد دام

روزانه

علوم طيور

نوبت دوم

علوم طيور

گیاه پزشکی

2410

روزانه

بيماري شناسي گياهي – قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي گياهي

روزانه

بيماري شناسي گياهي – نماتولوژي گياهي

روزانه

بيماري شناسي گياهي – ويروس شناسي و بيماريهاي ويروسي گياهي

روزانه

حشره شناسي كشاورزي

جدول شماره 1-14: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

حدنصاب کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

علوم سلولي و مولكولي

2205

روزانه

زيست شناسي دريا – جانوران دريا

نوبت دوم

زيست شناسي دريا – جانوران دريا

محیط زیست

2401

روزانه

محيط زيست – آلودگي های محيط زيست

مجموعه چوب و جنگل

2411

روزانه

علوم جنگل – جنگل شناسي و اكولوژي جنگل

روزانه

فرآورده هاي چند سازه چوب

نوبت دوم

فرآورده هاي چند سازه چوب

مجموعه شیلات

2412

نوبت دوم

تكثير و پرورش آبزیان

روزانه

تكثير و پرورش آبزیان

مجموعه علوم مرتع، آبخيز و بيابان

2413

روزانه

علوم و مهندسي آبخيزداري – آب

نوبت دوم

علوم و مهندسي آبخيزداري – آب

روزانه

علوم و مهندسي آبخيزداري – زمين

نوبت دوم

علوم و مهندسي آبخيزداري – زمين

جدول شماره 1-15: حد نصاب الزامی سنجش علمی کد رشته های امتحانی (طبق کارنامه سازمان سنجش) برای انتخاب رشته گرایش های دانشکده هنر

نام رشته محل

کدرشته امتحانی

کد رشته محل دانشگاه

حدنصاب کدرشته امتحانی

دوره تحصیلی

نام رشته/گرایش دانشگاه تربیت مدرس

معماری

2502

روزانه

معماري

روزانه

معماري منظر

نوبت دوم

معماري منظر

شهرسازی

2503

روزانه

شهرسازي – (برنامه ريزي شهري و منطقه اي)

پژوهش هنر

2504

روزانه

پژوهش هنر