جزئیـات نحوه شرکـت در آزمون اختصـاصی مقطع دکتــری تخصصـی سال تحصیـلی 95-96 دانشگاه شهید باهنرکرمـان منتشـر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی‌اچ‌دی تست، دانشگاه شهید باهنر کرمان جزئیات آزمون کتبی، مراحل ثبت نام و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مرحله دوم آزمون ورودی دکتری این دانشگاه را برای سال تحصیلی 96-1395 به شرح زیراعلام کرد:

مراحل ثبت نام:
1- تکمیل فرم اطلاعات فردی و اطمینان از آپلود مناسب فرم فوق (دسترسی به فرم مشخصات فردی)
2- ارسال مدارک مورد نیاز (که در زیر آمده است) به آدرس الکترونیکی (Email) رئیس بخش مورد نظر (آدرس تمام روسای بخشها در منوی دانشکده ها و بخشها در دسترس می باشد).
3- در روز و ساعت مشخص شده با همراه داشتن اصل مدارک درخواستی و همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ  –   ریال به حساب شماره   –  به نام   –   جهت دریافت معرفی نامه به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه  مراجعه فرمائید.
4- در صورت داشتن سئوال می توانید با مدیریت تحصیلات تکمیلی تماس حاصل نمایید.

مدارک مورد نیاز:
1- کپی مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد. (در صورتیکه تا کنون موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده اید بایستی گواهی معتبر مبنی بر تایید فارغ التحصیلی تا تاریخ 31/6/1395 را ارائه نمایید.
2- کلیه سوابق آموزشی
3- کلیه سوابق پژوهشی

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده زبان و ادبیات فارسی

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

ضرايب

ساعت امتحان کتبي

تاريخ امتحان کتبي

منابع آزمون

تاريخ و زمان امتحان شفاهي

1

روانشناسي

روانشناسي شخصيت

2

12-9

سرفصل مصوب وزارت علوم در دوره کارشناسي ارشد روان شناسي عمومي

و  ساعت 15- 8:30

آمار و روش تحقيق

1

روان شناسي رشد

2

روانشناسي باليني

1

نوروسايکوفيزيولوژي

1

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده علوم پایه

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

ضرايب

ساعت امتحان کتبي

تاريخ امتحان کتبي

تاريخ و زمان امتحان شفاهي

1

شيمي آلي

شيمي آلي پيشرفته

12-8 و 16-14

ساعت 8

سنتز ترکيبات آلي

کاربرد طيف سنجي در شيمي آلی

2

شيمي تجزيه

شيمي تجزيه پيشرفته

12-8 و 16-14

ساعت 8

اسپکتروسکپي تجزيه 1

الکتروشيمي تجزيه اي

روشهاي فيزيکي شيميايي و جداسازي

3

شيمي فيزيک

شيمي فيزيک پيشرفته

12-8 و 16-14

ساعت 8

شيمي کوانتومي

سنتيک شيميايي

الکتروشيمي

4

نانوشيمي

شناسايي و تعيين ساختارها

12-8 و 16-14

ساعت 8

روشهاي سنتز مواد نانوساختار

شيمي نظري ساختارهاي نانو

5

زمین شناسی (چینه نگاری و دیرینه شناسی)

میکروفسیل ها (فرامینی فر+غیرفرامینی فرا)

1

1

1

1

30/8-8

9-30/8

30/9-9

10-30/9

صبح

صبح و عصر

گرده شناسی

دیرینه شناسی بی مهرگان

زیست چینه نگاری

6

زیست شناسی (فیزیولوژی جانوری)

فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی

11-8

ساعت 16-8

اندوکرینولوژی پیشرفته

فیزیولوزی غشاء

فیزیولوژی گردش خون

تنظیم الکترولیت ها در محیط داخلی

7

زیست شناسی (فیزیولوژی گیاهی)

فیزیولوژی تنش

11-8

ساعت 16-8

جذب و انتقال

متابولیسم گیاهی

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده فنی

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

منابع آزمون

ضرايب

ساعت امتحان کتبي

تاريخ امتحان کتبي

تاريخ و زمان امتحان شفاهي

1

مهندسی متالورژی

ترمودینامیک

1

10-8

ساعت 8 صبح

خواص فیزیکی مواد

12-10

خواص مکانیکی مواد

16-14

2

مخابرات سیستم

مخابرات I

سیستمهای مخابراتی، بروس کارلسون، سیستمهای مخابراتی دیجیتال و آنالوگ، سام شانموگام

1

16:30-13:30

ساعت 10-8

مخابرات II

سیستمهای مخابراتی دیجیتال و آنالوگ، سام شانموگام

مهندسی سیستم های مخابراتی پروکیس و صالحی

1

DSP

Discrete time signal processing, Oppenheim

Digital Signal Processing (4thEdition): John G. Proakis

2

تئوری پیشرفته مخابرات

Digital Communications, 5thEdition by John Proakis; Masoud Salehi

Principles of  Communication engineering, John M. Wozencraft, Irwin Mark Jacobs

2

فرآیندهای اتفاقی

Probability, Random Variables and Stochastic Processes, AthanasiosPapulis

2

3

مخابرات میدان

الکترومغناطیس

مبانی الکترومغناطیس دکتر صفایی

2

12-8

ساعت 10-8

میدانها و امواج

الکترومغناطیس میدان و موج، دیوید کچنگ . ترجمه جبه دارمارالانی

1

آنتن I

Antenna Theory: Analysis and design, 3rd Edition. Constantine

1

16:30-13:30

مایکروویو I  وII

Microwave engineering, Pozar

2

ریاضی مهندسی پیشرفته

Mathematical Methods for Physicists: A Comprehensive Guide, George B. Arfken and Hans J. Weber

2

4

کنترل

سیستم های کنترل خطی

Automatic Control  Systems, Kuo

Modern Control Engineering, Ogata

1

16:30-13:30

ساعت 10-8

کنترل مدرن

سیستم های کنترل مدرن، خاکی صدیق

Linear System Theory and Design, Chen

کنترل چند متغیره

Multivariable Feedback Control: Analysis and design, Skogestad

کنترل غیر خطی

Nonlinear Systems, Khalil

Applied Nonlinear Control, Soltine

کنترل بهینه

Introduction to Control Theory, Including Optimal Control, Burghes

Optimal Control Theory: An Introduction, Kirk

5

قدرت

بررسی سیتم قدرت 2

بررسی سیستم های قدرت (هادی سعادت)

مبانی بررسی سیستم های قدرت (ویلیام دی. استیونسون- جی آر گرنجر)

1

16:30-13:30

ساعت 10-8

ماشین های الکتریکی 3

ماشین های الکتریکی (بیم بهارا)

ماشین های الکتریکی (پ. س. سن)

1

الکترونیک صنعتی

الکترونیک قدرت (محمد ه رشید)

1

الکترونیک قدرت

Fundamental of Power Electronics Robert (w.Erickson)

2

12-8

دینامیک سیستم های قدرت

Power System Stability and Control (P. Kundur)

2

قابلیت اطمینان سیستم قدرت

ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت (Roy. Billinton)

2

6

الکترونیک

VLSI

Digital Integrated circuits and design Perspective, 2003

1

10-8

ساعت 10-8

VHDL

VHDL: Modular Design and synthesis of Croes and systems, 2007, Navabi

12-10

مدار مجتمع خطی آنالوگ (CMOS)

Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2001, Razavi

Analysis and design of Analog Integrated Circuits 2009, Gray

15:30-13:30

7

تبدیل انرژی

ترمودینامیک

1

مکانیک سیالات

انتقال حرارت

8

دینامیک کنترل و ارتعاشات

دینامیک

2

ارتعاشات

2

کنترل

1

9

مکانیک جامدات

مقاومت مصالح 1

1

الاستیسیته

2

مهندسی نفت

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

ضرايب

1

مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروکربوري

جريان سيالات در محيط متخلخل

1

رفتار فازي در سيالات مخزن

ازدياد برداشت پيشرفته

2

مهندسي نفت گرايش بهره برداري

بهره برداري پيشرفته

1

تکميل چاه و بهره افزايي

ازدياد برداشت پيشرفته

3

مهندسي نفت گرايش حفاري

حفاري پيشرفته

1

شکست هيدروليکي

تکميل چاه و بهره افزايي

اطلاعات آزمون تخصصی بخش معدن دانشکده فنی (دانلود)لازم به توضیح است که تاریخ آزمون بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش ممکن است تغییر نماید که در صورت

تغییر، تاریخ اصلاح ده از طریق این سایت اطلاع رسانی خواهد شد

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده ریاضی و کامپیوتر

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

ضرايب

ساعت امتحان کتبي

تاريخ امتحان کتبي

منابع آزمون

تاريخ و زمان امتحان                 شفاهي

1

آمار

استنباط آماري 1 و 2

1

طبقسرفصلهای مصوب

نظريه احتمال 1 و 2

1

2

رياضي محض گرایش آنالیز

دروس الزامی:  آناليز رياضي 1 و 2 (يا مباني آناليز و آناليز رياضي)و آناليز حقيقي1

2

طبقسرفصلهای مصوب

دروس اختیاری: جبر 1 و 2 (يا مباني جبر و جبر) و جبر پيشرفته

1

هندسه (شامل توپولوژي، سيستم هاي ديناميکي و هندسه منیفلد)

منطق (شامل مباني منطق و نظريه مجموعه ها و منطق غيرکلاسيک)

3

رياضي محض گرایش جبر

دروس االزامی: جبر 1 و 2 (يا مباني جبر و جبر) و جبر پيشرفته

دروس اختیاری: آناليز رياضي 1 و 2 (يا مباني آناليز و آناليز رياضي)و آناليز حقيقي1

هندسه (شامل توپولوژي، سيستم هاي ديناميکي و هندسه منیفلد)

منطق (شامل مباني منطق و نظريه مجموعه ها و منطق غيرکلاسيک)

2

1

3

رياضي کاربردي

گرایس آنالیز عددی

دروس الزامی: آناليز عددي (شامل آناليز عددي 1 (يا مباني آناليز عددي) و آناليز پيشرفته 1

طبقسرفصلهای مصوب

دروس اختیاری: تحقيق در عمليات (شامل تحقيق در عمليات 1 (يا بهينه سازي خطي) و تحقيق در عمليات پيشرفته )

آموزش رياضي (بنيادهاي نظري حل مساله رياضي+اصول آموزش رياضي+مباني روش هاي تحقيقات آموزشي)

آناليز (آناليز رياضي 1 و2 (يا مباني آناليز و آناليز رياضي و آناليز حقيقي 1

4

علوم کامپيوتر

برنامه سازي منطق

1

طبقسرفصلهای مصوب

هوش مصنوعي پيشرفته

2

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده فیزیک

ردیف

بخش

دروس امتحان کتبی

ضرایب

ساعت امتحان کتبی

تاریخ امتحان کتبی

منابع آزمون

تاریخ و زمان امتحان شفاهی

1

فیزیک

الکترودینامیک

1

1

1

1

Classical Electrodynamics,  By: J. d. Jackson ده فصل اول

مکانیک کوانتومی

Modern Quantum Mechanics,   By: J. J. Sakurai

مکانیک کلاسیک

Mechanics,   By: K. R. Symon

آماری

مکانیک آماری رایف

By: Fredrick Rief

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده اقتصاد و مدیریت

ردیف

بخش

دروس امتحان کتبی

ضرایب

ساعت امتحان کتبی

تاریخ امتحان کتبی

منابع آزمون

تاریخ و زمان امتحان شفاهی

1

علوم اقتصادی

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

اقتصاد کلان

اقتصاد ایران

3

2

3

2

12-8

16-14

ساعت 13-8 و 16-14

سرفصلهای مصوب

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده کشاورزی

رديف

بخش

دروس امتحان کتبي

ضرايب

ساعت امتحان کتبي

تاريخ امتحان کتبي

تاريخ و زمان امتحان شفاهي

1

مديريت منابع خاک

پيدايش و رده بندي خاک

2

2

2

2

9-8

10-9

11-10

12-11

ژئو مورفولوژي

کاني شناسي رسي

ميکرومورفولوژي

2

بيماري شناسي گياهي

بيماري هاي گياهي

ويروس شناسي

1

1

1

1

1

1

12-8

ساعت 9-14

قارچ شناسي

پروکاريوتهاي بيماريزاي گياهي

مديريت بيماريهاي گياهي

نماتد شناسي

3

مهندسي مکانيک بيوسيستم(گرايش فناوري پس از برداشت)

انتقال حرارت

طرح آزمايشات

1

1

3

12-8

خواص فيزيکي و مکانيکي محصولات کشاورزي

4

مهندسي مکانيک بيوسيستم(گرايش انرژي هاي تجديد پذير )

انتقال حرارت

طرح آزمايشات

3

1

12-8

خواص فيزيکي و مکانيکي محصولات کشاورزي

1

5

اصلاح نباتات

ژنتيک (کمي، ملکولي، تکميلي، سيتوژنتيک و نشانگرهاي ملکولي)

4

10:30-8

اصلاح نباتات (تکميلي و خصوصي)

2

13-11

آمار (پيشرفته، چند متغيره و طرح آزمايشات کشاورزي)

2

16-14

جزئیات آزمون تخصصی دکتری 95 دانشکده دامپزشکی

ردیف

بخش

دروس امتحان کتبی

ضرایب

ساعت امتحان کتبی

تاریخ امتحان کتبی

منابع آزمون

تاریخ و زمان امتحان شفاهی

1

فیزیولوژی دامپزشکی

فیزیولوژی سلول

1

1

1

1

1

1

1

1

12:30-10:30

فیزیولوژی پزشکی گایتون

فیزیولوژی برن ولوی

13

فیزیولوژی قلب و عروق

فیزیولوژی کلیه

فیزیولوژی تنفس

فیزیولوژی گوارش

فیزیولوژی غدد اندوکربن

فیزیولوژی تولید مثل

فیزیولوژی اعصاب

2

انگل شناسی دامپزشکی

کرمشناسی دامپزشکی

1

1

1

10:30-8:30

جلد اول ترماتد ها

جلد دوم سستودها

جلد سوم نماتدها

مولف: دکتر اسلامی انتشارات دانشگاه تهران

ساعت 12:30

تک یاخته دامپزشکی

Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated animals  E.J.Soulsby

بندپایان دامپزشکی

حشره شناسی دامپزشکی مولف: دکتر موسی توسلی انتشارات دانشگاه ارومیه

Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated animals E.J.Soulsby

3

بیماریهای داخلی دام های بزرگ

بیماریهای داخلی دام های بزرگ

8

Veterinary Medicine (A Text book of the Disease of Cattle, Sheep, Goaste and Horses) 10 th Edition

Larg Animal Internal Medicines, 5 th Edition

(امتحان تستی با تعداد 20سوال بیماریهای داخلی دام های بزرگ ، 10 سوال بیماریهای متابولیک ، 10 سوال اصول معاینه دام، 5 سوال مسمومیت دام و 5 سوال بیماریهای عفونی دامهای بزرگ)

ساعت 13

بیماریهای متابولیک دام

اصول معاینه دام

مسمومیت های دام

بیماریهای عفونی دامهای بزرگ

4

جراحی

اصول جراحی

10

Techniques in Large Animal Surgery, Turner & Mcllwraith, 4th ed., 2013

Small Animal Surgery, T.W. Fossum , 4thed., 2013

تعداد 10 سوال

ساعت 15

جراحی دام های کوچک (مباحث پوست و ضمائم، گوارش، ادرای تناسلی، چشم و گوش )

Small Animal Surgery, T.W. Fossum , 4thed., 2013

تعداد 35 سوال

جراحی دامهای بزرگ

Techniques in Large Animal Surgery, Turner & Mcllwraith, 4th ed., 2013

تعداد 35 سوال

اندام های حرکتی

راهنمای تشخیص لنگش در اسب. ترجمه دکتر علومی.

تعداد 10 سوال

هوشبری

اصول بیهوشی دامپزشکی مولف دکتر ناصر وصال 1394

تعداد 10 سوال