دانشگاه تربیت مدرس فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری این دانشگاه در سال تحصیلی 95-96 را اعلام کرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد از میان واجدین شرایط دکتری استعداد درخشان در 115 رشته مطابق با جدول زیر برای سال تحصیلی 96-1395 دانشجو پذیرش نماید:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه تربیت مدرس

 جدول رشته هاي داراي پذيرش دانشجوي بدون آزمون استعدادهاي درخشان (برگزيدگان علمي)

50

51

52

5555

55