جدول زمـان بندی و شیوه ارزیـابی آزمون ورودی دوره دکتـری رشتـه های مختـلف دانشگاه خـوارزمـی در سال 1395 منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه خوارزمی طی اطلاعیه ای، زمان ثبت نام و شیوه ارزیابی این دانشگاه در آزمون اختصاصی مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 95-96 را اعلام کرد.

متن این اطلاعیه به قرار زیر می باشد:

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم ادامه تحصیل در مقطع دکتري می رساند که زمان بندي گروه هاي آموزشی دانشگاه خوارزمی همراه با شیوه ارزیابی (آزمون به همراه مصاحبه یا صرفاً مصاحبه) به شرح زیر می باشد.

اطلاعات تکمیلی مورد نظر هریک از رشته GRE همانند زمان مراجعه به سایت دانشگاه جهت ثبت نامه، نمره آزمون سنجش گرایش ها، مبلغ ثبت نام و مدارك لازم براي مصاحبه پایان فروردین ماه به اطلاع رسانده می شود.

kh1

kh2

kh3

kh4

kh5

kh6

kh7

kh8