اعلام عناوین امتحانی آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان

//اعلام عناوین امتحانی آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان

مدرسان شریف

اعلام عناوین امتحانی آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان

دانشگـاه ولی عصـر (عج) رفسنجان نحوه پذیـرش دانشـجوی دکتـری تخصصـی این دانشگاه در سال تحصیـلی 95 – 96 را تشریح کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، روند پذیرش در این دانشگاه به صورت کسب حد نصاب لازم از در آزمون سازمان سنجش ، شرکت در آزمون کتبی اختصاصی دانشگاه و حضور در مرحله مصاحبه خواهد بود.

بنا بر اعلام دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، این دانشگاه در سال تحصیلی 96 – 1395 از کسانی که حداکثر تا 31 شهریور ماه 1395 در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده و یا می شوند، با توجه به ضوابطی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه تعیین نموده است  دانشجو می پذیرد. شرایط پذیرش و رشته های موردنظر به شرح ذیل می باشند:

دانشکده

رشته

گرایش

ظرفیت پذیرش

کشاورزی

حشره شناسی

5

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

1

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

1

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

1

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

3

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

1

زراعت

3

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

2

ارزیابی اراضی و پدومتری

1

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

2

شیمی و آلودگی خاک

1

علوم

فیزیک

حالت جامد

2

شیمی

شیمی آلی

3

شیمی تجزیه

1

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز

1

بر اساس آیین نامه ای که از طرف سازمان سنجش آموزش کشور  به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ گردیده است، پذیرش دانشجو در دوره دکتری (ph.D) در سال تحصیلی 96 – 1395 در دو مرحله انجام می پذیرد .

مرحله اول :سنجش علمی توسط سازمان سنجش انجام می گیرد . بعد از اعلام نتیجه داوطلبان در قالب کارنامه و تعیین حد نصاب سنجش علمی از سوی  دانشگاه ها،  در صورت کسب حد نصاب لازم توسط داوطلب، سنجش علمی مرحله دوم آغاز می گردد.

حد نصاب سنجش علمی لازم (آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور) برای رشته گرایش های ذکر شده جهت ارزیابی تخصصی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان به شرح زیر می باشد:

دانشکده

رشته

گرایش

حدنصاب (مرحله اول)

کشاورزی

حشره شناسی

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

زراعت

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

ارزیابی اراضی و پدومتری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

شیمی و آلودگی خاک

علوم

فیزیک

حالت جامد

شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز

داوطلبانی که حد نصاب تعیین شده در مرحله اول را کسب نموده اند، ابتدافرم ها  (شمار1 و 2) و مدارک خواسته شده (در انتهای متن) را تکمیل و ارسال نموده، سپس طبق برنامه زمان بندی که در جدول ذیل آمده است به دانشکده های مورد نظر در دانشگاه ولی عصر (عج) مراجعه و ضمن ارائه اصل مدارک و مستندات در آزمون تخصصی (کتبی و شفاهی) شرکت نمایند.

زمان برگزاری ارزیابی تخصصی

دانشکده

رشته

گرایش

دروس مورد سنجش در آزمون تخصصی

تاریخ

کتبی

شفاهی

کشاورزی

حشره شناسی

بیماری شناسی گیاهی

قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی

پروکاربوت های بیماری زای گیاهی

علوم باغبانی

فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح درختان میو ه گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

زراعت

مدیریت منابع خاک

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

ارزیابی اراضی و پدومتری

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

1-شیمی خاک 2-حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه 3-بیولوژی خاک

شیمی و آلودگی خاک

علوم

فیزیک

حالت جامد

1-الکترودینامیک 2-مکانیک کوانتومی 3-حالت جامد پیشرفته

اتمی مولکولی

1-الکترودینامیک 2-مکانیک کوانتومی 3-لیزر پیشرفته

شیمی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

1-الکتروشیمی تجزیه ای 2-روش های فیزیکی و شیمایی جداسازی 3-استکتروسکوپی تجزیه ای

علوم ریاضی و کامپیوتر

ریاضی محض

آنالیز

1-آنالیز حقیقی(ارشد)1 2-آنالیز ریاضی(کارشناسی) 3-جبرخطی(کارشناسی)

 

فرم شماره  1

(مرحله دوم آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری (Ph.D.))

توسط داوطلب تکمیل شود

مشخصات فردی:

  نام و نام خانوادگی:

وضعیت نظام وظیفه:

 

شماره پرونده:

شماره داوطلب:

 

سال تولد:

 

وضعیت تاهل:

تلفن تماس:

 

وضعیت اشتغال:

آدرس:

 

آدرس الکترونیکی:

توجه: کلیه موارد ذکر شده در بندهای (ب) و (ج) مندرج در این فرم، صرفا با ارائه اصل مدرک معتبر قابل ارزیابی است. بدیهی است که داوطلب باید در صورت ضرورت، اصل مدرک را نیز ارائه نماید.

سوابق پژوهشی:

1-      مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر داخلی و خارجی یا کنفرانس ها و سمینارها و همایش های داخلی و خارجی

 

 

عنوان مقاله

عنوان مجله و سال انتشار

نام نویسندگان( نویسنده مسؤول را

با علامت* مشخص فرمایید)

عناوین مقالات

علمی- پژوهشی

(داخلی،خارجی)

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

عناوین مقالات

علمی- ترویجی

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

عناوین مقالات

علمی- پژوهشی

(داخلی،

خارجی)

چاپ شده

 

 

 

 

 

 

پذیرفته

شده

 

 

 

 

 

 

2-     اختراع ثبت شده مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران:

ردیف

نام اختراع

محل ثبت

تاریخ ثبت

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

3-     جشنواره های علمی معتبر:

ردیف

عنوان جشنواره

نهاد برگزار کننده

تاریخ برگزاری

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

4-     کتب(ترجمه یا تالیف):

 

عنوان کتاب

سال انتشار

تعداد صفحات

نام نویسندگان به ترتیب

ذکر شده روی جلد

کتب               

تالیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-      امتیاز پایان نامه:

5-1- دوره کارشناسی:

عنوان پروژه یا پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

نمره

قابل

قبول

خوب

بسیار

خوب

عالی

 

 

 

 

 

 

 

 

5-2- دوره کارشناسی ارشد:

عنوان پایان نامه

نام استاد راهنما

امتیاز

نمره

قابل

قبول

خوب

بسیار

خوب

عالی

 

 

 

 

 

 

 

ج) سوابق آموزشی:

مقطع تحصیلی

رشته-گرایش

نام دانشگاه

معدل کل

سال شروع

سال خاتمه

کارشناسی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

–         برگزیدگان جشنواره،مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر:

ردیف

نام مسابقه/المپیاد/جشنواره

رتبه

سال برگزیده شدن

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

–         مدرک زبان:

نام آزمون

نمره اخذشده

سال آزمون

توضیحات

 

 

 

 

 

لطفا به سوالات ذیل به طور مختصر و روشن پاسخ دهید.

1-     نام نرم افزارهای تخصصی کامپیوتری (مانند: MAT LAB, LISREL,…………………..) را که به آن تسلط دارید ذکر نمایید.

2-     هزینه زندگی شما در دوره تحصیل چگونه تامین خواهد شد؟

3-      آیا بورس تحصیلی دریافت کرده اید؟ از نظر مؤسسه مربوطه، ضوابط کار در طی تحصیل شما چگونه است؟

4-      در صورت نیاز، میزان همکاری شما در دانشکده در زمینه هایی مانند حل تمرین دروس، تهیه دستور کار آزمایشگاه­های آموزشی، همکاری اجرایی در آزمایشگاه­های آموزشی یا پژوهشی و …… به چه میزان خواهد بود.

5-      چه ویژگی­هایی(علمی/عمومی/اخلاقی) در خود می­بینید که در این پرسشنامه سؤال نشده است و فکر می­کنید که می­تواند در انتخاب شما تاثیر داشته باشد؟

6-     سه مورد از موضوعات مورد علاقه خود برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری را به ترتیب اولویت بنویسید:

ردیف

موضوع تخصصی

استاد

1

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

فرم شماره 2

نحوه ارزیابی تخصصی (مرحله دوم) آژمون دکتری(Ph.D.)

(توسط مؤسسه تکمیل شود)

(مصوب جلسه……………………………………………مورخ………………………………………….شورای مؤسسه……………………………………..)

 

ارزیابی سوابق علمی،پژوهشی و آموزشی داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در دوره دکتری براساس نامه شماره 201788/20 مورخ 30/10/93 دفتر برنامه­ریزی آموزش عالی و تایید معاون محترم آموزشی وزارت متبوع شامل سه بخش به شرح زیر است:

الف- پژوهشی با حداکثر 30 امتیاز (مطابق با جدول1)

ب- آموزشی با حداکثر 20 امتیاز (مطابق با جدول 2)

ج- آزمون تخصصی و مصاحبه با حداکثر 50 امتیاز (مطابق با جدول 3)

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی(حداکثر30 امتیاز):

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

1-1مقالات علمی-پژوهشی(داخلی و خارجی) مرتبط با رشته تحصیلی

1-2 گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

1-3 برگزیدگی در جشنواره های علمی معتبر

 

 

 

 

16

 امتیاز

–          هر مقاله تا 7 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

–          گواهی ثبت اختراع بین المللی تا 7 و داخلی تا5

–          برگزیدگی داخلی تا3 خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با رشته تحصیلی

4امتیاز

هرمقاله تا 2 امتیاز مطابق آیین نامه ارتقا

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس های معتبر(داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا2 و داخلی 1 امتیاز

 

4

تالیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصیلی

4 امتیاز

 

 

5

کییت پایان نامه کارشناسی ارشد

2 امتیاز

عالی تا4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

 

جمع

30 امتیاز

 

 

 

 

 

ب) امتیاز آموزشی:

جدول 2- نحوه محاسبه امتیازات آموزشی(حداکثر 20 امتیاز):

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

6

معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی

تا 4 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

7

معدل و کیفیت دانشگاه محل تخصیل دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

تا5 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

8

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی

1 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

9

طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

1 امتیاز

طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی- دانشجویی

3 امتیاز

رتبه 1 تا 3،5 امتیاز-رتبه 4تا6،4 امتیاز-رتبه 7تا9، 3 امتیاز-رتبه 10 تا12،2 امتیاز و رتبه 13 تا 15،1 امتیاز

 

11

مدرک زبان معتبر

6 امتیاز

طبق جدول شماره 4

 

جمع

20

 

 

 

ج) امتیاز مصاحبه:

جدول 3- امتیاز آزمون (کتبی و شفاهی) پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون دکتری(Ph.D.)- حداکثر50امتیاز

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوه ارزیابی

امتیاز مکتسبه

جمع امتیاز آزمون تخصصی و مصاحبه

50

بر اساس فراخوان (اطلاعیه منتشره)

 

 

د) امتیاز مدرک زبان:

جدول 4- همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

MSRT(MCHE)

IELTS Acadamic

TOEFL(IBT)

TOEFL(CBT)

TOEFL(PBT) TOLIMO

امتیاز تخصیصی

100-85

و بالاتر 8

120-115

300-275

677-637

6

79-75

5/7

109-102

269-253

636-607

6

74-70

7

101-94

252-240

606-587

6

69-65

5/6

93-79

239-213

586-550

6

64-60

6

78-60

212-168

549-495

6

59-55

5/5

59-46

166-137

494-450

5

54-50

5

45-35

136-108

449-420

4

49-45

5/4

34-29

107-93

419-393

2

۱۳۹۴-۱۲-۷ ۲۲:۲۰:۳۸ +۰۳:۳۰۴ اسفند, ۱۳۹۴|دکتری سراسری|۶۵ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
پریسا
پریسا

سلام, اینجا که فقط ظرفیت هر رشترو نوشته, هیچ اشاره ای به منابع آزمون نکرده, از کجا بدونیم چی هستن؟

آیلین
آیلین

سلام
گفتن:
*حد نصاب سنجش علمی لازم (آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و آموزش کشور) برای رشته گرایش های ذکر شده جهت ارزیابی تخصصی در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان به شرح زیر می باشد:* دقیقا کجا؟؟
حد نصاب که مشخص نشده!! (اصل کاری)
تاریخ های آزمون شفاهی و کتبی ام که مشخص نشده!!
پس در واقع نسبت به اطلاع رسانی سالای قبل، اطلاع رسانی خاصی نکردن که!
امتیاز مقالات و نمره زبان و … هم که تقریبا همون پارساله…

محمد علی
محمد علی

سلام به همه دوستان داوطلب و قابل توجه مسئولین به نظر من این روش برای انتخاب دانشجویان دکتری اصلا درست نیست. سه سرفصل تقریبا نامربوط ، غیر تخصصی و دقیقا سرفصل هایی که در مقطع کارشناسی و ارشد کمترین توجه را بهش داشتن و کمترین واحد براش ارائه شده ، را بعنوان اصل راه یابی و اولین مرحله راه یابی به دانشگاه معین کردن و همین موجب میشه یک داوطلبی که در رشته خودش مهارت کافی و لازم را داره به دانشگاه مورد نظر خودش راه پیدا نکنه یا اصلا دعوت نشه . انشا الله در آینده بر اساس رشته… ادامه نظر»

شهلا
شهلا

بچه هااعتراض کنید واسه ازمون تخصصی.اینکه نشد هرساعتی ی دستوری صادربشه؟؟؟اگه کسی اون دستورالعمل اولیه سازمان و داره بفرسته.

000
000

من دستور العمل اون آیین نامه را داخل سیستمم دارم. اصلا مطابقت نداره با چیزی که تابستان گفتند. شیوه امتیازبندی اینطوری نبود. نوشته بود یا مصاحبه یا امتحان تخصصی. اصلا جدول امتیازبندی اینطوری نیست. 40 درصد پژوهش- 30 درصد اموزش- 30درصد هم مصاحبه یا ازمون. هم این دانشگاه و هم فردوسی دارند خلاف مقرارات دانشجو میگیرند.

شهلا
شهلا

سلام قبلا سازمان سنجش گفته بود هیچ دانشگاهی حق ازمون تخصصی نداره ؟؟؟؟؟
الانم هردانشگاهی سلیقه ای داره عمل میکنه.با این وقت کم وحجم وسنگینی دروس تخصصی چه باید کرد.

محمد
محمد

دوست عزیز منظور از آزمون ممنوع تخصصی این بود که جدا از سازمان سجش نمیتونه آزمون بگیره…و همه باید از طریق آزمون سنجش به دانشگاهها معرفی بشن…..

شهلا
شهلا

الانم که دارن ازمون تخصصی میگرن،یعنی این کارشون موردتاییدسازمان هست.اخه واقعا بی انصافیه از اول میگفتن اختصاصی وعمومی بخونیم

شهلا
شهلا

یعنی دانشگاهها قانونی عمل میکنن با گرفتن ازمون تخصصی؟؟

مهسا
مهسا

سلام
بله از اول هم قرار بود دانشگاه ها طبق صلاحدید خودشون آزمون کتبی برگزار کنن (و البته میتونن برگزار هم نکنن). در هر حال اختیارش دست دانشگاه ها بوده و هست.

شهلا
شهلا

گرفتن ازمون تخصصی مورد تایید هست؟؟

محمد
محمد

آزمونی که سنحش برگزار میکنه یه آزمون کلی است… واسه همین دیگه گرایشها رو ادغام کردن….ولی بعد از معرفی به دانشگاه….دانشگاهها برایتشخیص دانشجحوی برتر از امتحان یا مصاحبه میتونن استفاده کنن که دیگه دست خودشونه

حسین
حسین

سلام
کاش حد نصاب رو هم از الان مشخص می کردن من الان استرس مرحله اول رو دارم
به نظرم تو مرحله دوم باز مشخص تره که چی باید بخونیم چون هر کسی می دونه تو گرایش خودش سه ، چهارتا درس اصلی کدوماست
منابع هر گرایش دقیقا مثه منابع آزمون تخصصی دکتری سالهای گذشته است

رضا
رضا

این قانونی نیست سهم امتیاز پژوهشی 40 و مصاحبه 30 هست طبق شیوه نامه

نینا
نینا

دوستان الان این کنکور 14 اسفند نقشش چیه؟وقتی ارزشش صفر هستش یعنی مهم نیست چند درصد بزنیم نزنیم؟

مکانیک
مکانیک

شما بایستی به کمک این آزمون بتوانید با کسب حداقل تراز مشخص شده دانشگاه ها مجوز شرکت در مصاحبه و یا آزمون تخصصی آن ها را بدست بیارید. در این زمینه یک مصاحبه از دکتر شریعتی نیاسر پخش شده که ایشان به این موضوع اشاره کرده اند که در مرحله اول 4 تا 5 برابر ظرفیت موجود مجاز به انتخاب رشته می شوند سپس براساس انتخاب رشته در هر گرایش حدود 2.3 برابر ظرفیت موجود به دانشگاه ها معرفی خواهند شد. اما این امکانم وجود دارد که اصلا انتخاب رشته ای وجود نداشته باشد و از طریق حداقل تراز به… ادامه نظر»

نینا
نینا

ممنون

سلام
سلام

خوب این حداقل ترازکجا مشخص شده ؟

رجا
رجا

باید کف تراز دانشگاهی که میخواید رو بیارید
و به نظر من دیگه انتخاب رشته ای وجود نداره چون هرکسی کف تراز دانشگاه مد نظر رو بیاره حق شرکت در مصاحبه رو داره

نینا
نینا

تشکر

نینا
نینا

ممنون

امین
امین

آزمون تخصصی که دانشگاهها میگیرن تستی هست یا تشریحی؟

محمد علی نظرآبادی جورجانی
محمد علی نظرآبادی جورجانی

پارسال در رشته ما در دانشگاه تهران تستی بود!
اما اکثرا تشریحی است

داوطلب
داوطلب

دوستان خیلی خودتون رو نگران نکنید و در منبع گم نشین.
هر دانشگاهی که انشاالله ترازتون خورد و تونستین برین مصاحبه و آزمون برید پروفایل و تخصص اساتیدشون رو نگاه کنین به راحتی میفهمین که منبع امتحانی احتمالا چه خواهد بود.
این استرس و سردرگمی شما رو پارسال منم داشتم اما به دانسته هام و خودم اعتماد کردم.
موفق باشید.

وبگرد
وبگرد

سلام.
جالبه بدونید دانشگاه آازد هم سهم اسمی 25 درصد مصاحبه قبلی کنکور دکتری(60% در عمل) را داره به 50 درصد اسمی (90% در عمل) در آینده می رسونه…
بحث یکسان سازی آزمونها و بازنگری در آیین نامه ها و… منظورم…
این یعنی…
ممنون

محمدرضا محمدی لاجوردی
محمدرضا محمدی لاجوردی

از 15 اسفند باید برای آزمون تخصصی دانشگاه ها بخوانیم

امین
امین

خیر شما نمیدونید که به چه دانشگاهی دعوت شده اید . هر دانشگاه مرجع خودش رو داره. دعوت شما به دانشگاه بر اساس تراز هست.با این حال ابهامات بسیار زیادی وجود داره.

000
000

من با این که برای این امتحان خوانده ام از امتحان دادن منصرف شدم. هر دانشگاه 5 6 تا منبع معرفی کرده همراه با تعیین سطح زبان. کلی برنامه های خاص. این که نشد گزینش. بیای از مهر 3 کتاب نامربوط رشته خودتو بخونی بعد بیای 5 تا منبع دیگر را بخونی اونهم از اردیبهشت تا اوایل خرداد. وقتش کو!!!!!!!

دانشجو ارشد
دانشجو ارشد

ببخشید به جز رفسنجان و فردوسی دانشگاههای دیگه هم اعلام کردن مگه؟

حسن زاده جهرمی
حسن زاده جهرمی

آزمون تعیین سطح زبان مخصوص همه دانشگاه ها نیست
اکثرا میگن تا آخر ترم 1 دکتری مدرک زبان رو بیارید
امتحان کتبی هم تا پارسال در بعضی رشته ها و دانشگاه ها گرفته میشد
منتها من حق میدم در کل پذیرش امسال سخت تر هست و شکی هم نیست

MirHasan
MirHasan

شما صد در صد امتحان خواهید داد.

مجید
مجید

دانشگاه فردوسی هم سهم مصاحبه را 100 درصد و سهم آزمون عمومی رو صفر در نظر گرفته
همچنین در دستورالعملی که اونجا گذاشته نوشته شده که دانشگاه ها باید از طریق سایت هاشون به داوطلب ها اطلاع بدن که چه زمانی آزمون می گیرن و تداخل هم نداشته باشه ….

زهرا
زهرا

بدتر این قسمتش براسپی من اینجاس که پایان نامه وفاع نکردم ترم 6 هستم و گذاشتم کنار فعلا کنکور بخونم بهد این کنکور باز ی کنکور دیگه بعدم مصاحبه کل زندگیمون رو هواس یعتی چی واقعا

زهرا
زهرا

دانشگاه فردوسی هم تو سایتش بخش معاونت اموزشی دروس مشخص کرده و اینکه ازمون تخصصی و مصاحبه هر کدوم چقدر امتیاز داره. تو رشته ما برنامه ریزی درسی 5-6تا درس گفتن اما هر درسش کلی منبع داره منابعم که مشخص نیس مثلا طراحی کدوم منبع باید خوند چون تو ارشد درس اختصاصی براش نبوده. یعنی چی باخودش فکر کردن این طرح دادن خدا عالمه.

حامد
حامد

آره.ممنون از اطلاع رسانیتون.
ادمین محترم لطفا دروس دانشگاه فردوسی را اطلاع رسانی کنید

عمران آب
عمران آب
دانشجو ارشد
دانشجو ارشد

ممنون.

دانشجو ارشد
دانشجو ارشد

من پیدا نکردم میشه لینکشو بذارید؟

....
....

کسی میدونه دقیقا چقدر تا مرحله دوم آزمون برای دروس تخصصی وقت داریم؟

رازی
رازی

احتمالا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد

مهندس معماری
مهندس معماری

با این حساب ازمون تخصصی که هر دانشگاه میگیذه زمانش کی هست ؟!؟ که بعد از اون زمان مصاحبه باشه

شیمی
شیمی

سلام
به نظرم اگه دانشگاه ها یا آزمون بگیرن یا مصاحبه خیلی بهتر میشه، اینجور که پیداس امسال باید هفت خان رو بگذرونیم.

مرادیان
مرادیان

خداییش اون کسانیکه در کنکور 95 بتونن دکتر شن واقعا برازنده دکتر شدن هستن
سال 92 سهم کنکور 50 بود!! و ظرفیت ها هم که بالا….

ثبات
ثبات

سلام پس تکلیف طرحی که مجلس تصویب کرد که سهم ازمون کتبی 70و مصابه 30 می باشد چی شد؟ هنوز یک ماه از تصویب طرح نگذشته؟ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات اظهار داشت: طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده است . افزایش سهم نمره کتبی در آزمون دکتری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در ماده ۵ این طرح که مربوط به سهم نمرات آزمون و مصاحبه در پذیرش دوره‌های دکتری است، دو روش برای پذیرش دانشجو در دوره‌های دکتری به عنوان آموزشی و پژوهشی… ادامه نظر»

مهسا
مهسا

طرح مجلس به تصویب شورای نگهبان نرسیده فعلا.

mary
mary

واقعا نمی دونم چی بگم… دوستانی که این مدل آزمون رو قبول داشتن فکر کنم متوجه شدن که علاوه بر اون دروس پایه واسه آزمون اول بلافاصله در یه بازه زمانی کم باید دروس تخصصی رو هم بخونن… دروس تخصصی به عنوان منبع در یک آزمون متمرکز بسیار منطقی تر و عادلانه تر هست و انصافا این همه فشار و استرس به داوطلبین وارد نمی کنه

000
000

سلام دوستان
رشته های که گرایش های متنوعی دارند میتونند تمام گرایش ها را شرکت کنند؟؟ این برای من جای سوال داشت!! که مشخص نکردند و هیچ کسی هم سوالی در این خصوص مطرح نکرد. مثلا رشته مدیریت: انتخاب رشته: مدیریت دولتی دانشگاه تهران- مدیریت مالی خوارزمی – مدیریت صنعتی بهشتی و یا مدیریت دولتی بهشتی

پیرنیا
پیرنیا

اگر بتونید در آزمون تخصصی دانشگاه در اون گرایش نمره بیارید مشکلی نباید باشه
مثلا شما الان مجوز شرکت در رشته” مدیریت” رو با آزمون سنجش کسب میکنید حالا اگه می تونید دروس تخصصی مدیریت مالی رو امتحان بدید؟ که درخواست میدید و اگه نمی تونید گرایشی که بیشتر تسلط دارید رو انتخاب میکنید

000
000

نه منظورم اینه کسی مثلا به 3 گرایش ها تسلط داره و حدنصاب تمام گرایشها و دانشگاه ها را کسب کنه. آیا اونوقت میتونه تمام گرایشها را شرکت کنه؟
مثلا کسی دوست داره فقط شهید بهشتی بخونه با این اولویت ها
مدیریت دولتی بهشتی
مدیریت مالی بهشتی
مدیریت صنعتی بهشتی و … یا محدود به یک گرایش است.

پیرنیا
پیرنیا

درسته … فکر نکنم مشکلی باشه می تونه انتخاب کنه و در نهایت هر کدوم نمره بهتری اورد قبول میشه …
معمولا کم پیش میاد که در رشته هایی که گرایش های خیلی متفاوتی دارن شخصی در همه گرایش ها بتونه قبول بشه
مثلا در رشته برق گرایش الکترونیک و قدرت زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن … ولی شاید در بعضی از رشته ها که گرایش ها به هم نزدیک تر باشن بشه در همگی نمره آورد

Hamed
Hamed

من هنوز حكمت اين ازمون سنجش رو نفهميدم
حداقل دانشگاها منابع تخصصي رو اعلام كمند ماه بيشتر وقت نداريم

پیرنیا
پیرنیا

کنکور سنجش فقط دانش شما رو از رشته تون می سنجه
و کاری نداره که گرایش تون چیه؟ فقط از درس های بیس هر رشته یه آزمونی میگیره که هر کسی نره مصاحبه

بعد که رفتید برای مصاحبه هر دانشگاه برای گرایش هایی که میخواد آزمون میگیره و هر کی نمره اش بهتر شد شانس بیشتری در اون گرایش داره

حسن زاده جهرمی
حسن زاده جهرمی

بازم دست این دانشگاه درد نکنه که از الان داره خبر میده
به نظرم دانشگاه های دیگه از همین الان باید بگن چه ظرفیتی دارن و امتحان هاشون به چه ترتیبیه

حسن زاده جهرمی
حسن زاده جهرمی

دوستان
مشت نمونه خروار هست
بقیه دانشگاه ها هم به مرور ظرفیت ها و گرایش ها و تراز هاشون رو قرار میدن…

داوطلب دکتری فیزیک
داوطلب دکتری فیزیک

یا ابوالفضل !!!
دقیقا سه مرحله باید گزینش بشیم ، خوشبحال بچه های سالهای گذشته این همه استرس نداشتن … بخدا دیگه اینقد استرس بهم وارد میشه قلبم درد میکنه

نیلگون
نیلگون

داستان کنکور دکتری 95 با این اطلاعیه کاملا مشخص شد
با این اوضاع منابع و آزمون هر دانشگاه به صورت جداگانه، دوستانی که می‌گفتند هر فرد می تونه 10 تا دانشگاه بره متوجه میشن که 2 تا دانشگآه هم به زور میتونه بره…

حامد
حامد

آقا این حد نصابشون را که توی جدول دومی ننوشتن!!!!
نکنه منتظرن ببینن دانشجوهاشون ترازشون چقدر میشه 😉

کیومرث
کیومرث

آره 😀
گفتن الان ممکنه تراز بذاریم بعد کسی حد نصاب نیاره

مهندس آب
مهندس آب

واقعا متاسفم آزمون تخصصی رو که سنجش قبلا میگرفت،کاملاهم عادلانه بود،بعد میرفتی مصاحبه،این آزمون سنجش پس چی میشه؟چرا با جوونایی که از زتدگی افتادن و درس میخونن،این کارارو میکنن؟

کیومرث
کیومرث

آزمون سنجش فقط سیاهی لشگر ها رو سوا میکنه و بس

حامد
حامد

اگه دقت کنید دروس اعلام شده جهت امتحان دانشگاه ولی عصر رفسنجان با دروس آزمون دکترا که توسط سنجش گرفته میشه کاملا متفاوته.
فقط می تونم بگم متاسفم واسه علاقه مندان ادامه تحصیل!!!
هر دانشگاهی به طور متوسط سه تا درس معرفی کنه و هر داوطلب متوسط به سه دانشگاه مراجه کنه میشه 9 تا درس!!!

طیب زاده
طیب زاده

جداول شون که ناقصه!
ولی فکر کنم باقی دانشگاه ها هم همین فرمت رو دارن و ما دوباره بعد کنکور هم باید منابعی که میگن رو بخونیم برای امتحان دانشگاه ها

دانشجو ارشد
دانشجو ارشد

چرا برای بعضی از دروش منابع ازمون تخصصی مشخص نشده؟

منصوره
منصوره

من فکر میکنم همه دانشگاه ها هم همینکار را میکنند و انتخاب رشته ای نداریم

روشنک
روشنک

یکی بگه این مال سال قبله یا الانه؟