كارنامه داوطلبان تكميل ظرفيت دوره دکتـری۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامي از امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند قابل دريافت است.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ، پيرو اعلام نتايج اوليه تكميل ظرفيت آزمون دكتري تخصصي از روز دوشنبه ۱۰ اسفند ماه، كارنامه اين داوطلبان نيز از ساعت ۱۲ امروز چهارشنبه ۱۲ اسفند قابل مشاهده مي باشد.

 اين دسته از داوطلبان مي توانند جهت مشاهده كارنامه به سامانه اعلام نتايج مركز سنجش و پذيرش به نشاني www.azmoon.com  مراجعه نمايند.