جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه زیست‌شناسی – سلولی و ملکولی کنکور دکتری سراسری و آزاد سال ۹۶ می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

دانلود مجموعه سؤالات آزمون دکتری ۹۶ – ۹۷ مجموعه زیست‌شناسی – سلولی و ملکولی

عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌شناسی – سلولی و ملکولی:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (بیوشیمی – بیوفیزیک – میکروبیولوژی – ژنتیک – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (زیست‌شناسی سلولی و همانندسازی – رونویسی و ترجمه – تنظیم بیان ژن)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

پاسخنامه تست‌های کنکور دکتری ۹۶ ارائه‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

2101

مطالب مرتبط

دانلود سوالات آزمون دکتری 98 زیست‌فناوری میکروبی کد 2231... آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته زیست‌فناوری میکروبی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه زیست‌فناوری میکروبی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است...
دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوفیزیک کد 2230... آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوفیزیک برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوفیزیک در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصص...
دانلود سوالات آزمون دکتری 98 میکروبیولوژی کد 2229... آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته میکروبیولوژی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه میکروبیولوژی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه د...
دانلود سوالات آزمون دکتری 98 ژنتیک مولکولی کد 2228... آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته ژنتیک مولکولی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه ژنتیک مولکولی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه...
دانلود سوالات آزمون دکتری 98 بیوشیمی کد 2227... آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته بیوشیمی برگزار شد. عناوین دروس امتحانی مجموعه بیوشیمی در آزمون دکتری 98 به شرح زیر بوده است: 1- مجموعه دروس تخصصی ...