فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ۱۳۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی مقطع کارشناسی ارشد در دوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۹۶ به شرح زیر است:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری استعداد درخشان ۱۳۹۶ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

جدول رشته /گرایش‌های مورد پذیرش دانشگاه:

نام رشته امتحانی نام رشته*گرایش تاریخ مصاحبه
محیط زیست محیط زیست *امایش محیط زیست ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی *اصلاح وبیوتکنولوژی گیاهان باغبانی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی باغبانی علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژی تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوری موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذایی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی صنایع غذایی علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوری موادغذایی ۲۸-۴-۹۶
فراورده های چندسازه چوب فراورده های چندسازه چوب ۲۸-۴-۹۶
صنایع خمیروکاغذ صنایع خمیروکاغذ*- ۲۸-۴-۹۶
مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک مدیریت حاصل خیزی وزیست فناوری خاک ۲۸-۴-۹۶
مدیریت منابع خاک مدیریت منابع خاک ۲۸-۴-۹۶
علوم دامی تغذیه دام ۲۸-۴-۹۶
علوم دامی فیزیولوژی دام ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی آب -ابیاری وزهکشی علوم ومهندسی آب *ابیاری وزهکشی ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی اب -سازه های ابی علوم ومهندسی اب *سازه های ابی ۲۸-۴-۹۶
ژنتیک وبه نژادی گیاهی ژنتیک وبه نژادی گیاهی *- ۲۸-۴-۹۶
زراعت زراعت *- ۲۸-۴-۹۶
بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی *- ۲۸-۴-۹۶
علوم جنگل -جنگلداری ومسائل اقتصادی علوم جنگل *جنگل داری ۲۸-۴-۹۶
علوم جنگل -جنگل شناسی علوم جنگل *جنگل شناسی واکولوژی جنگل ۲۸-۴-۹۶
تکثیروپرورش ابزیان تکثیروپرورش ابزیان *- ۲۸-۴-۹۶
شیلات –عمل آوری شیلات *عمل اوری فراورده های شیلاتی ۲۸-۴-۹۶
شیلات -تولیدوبهره برداری شیلات *تولیدوبهره برداری ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی مرتع علوم ومهندسی مرتع *- ۲۸-۴-۹۶
مدیریت وکنترل بیابان مدیریت وکنترل بیابان *- ۲۸-۴-۹۶
علوم ومهندسی ابخیزداری علوم ومهندسی ابخیزداری *اب ۲۸-۴-۹۶

اینستاگرام آزمون دکتری