جدول زمان‌بندی برگزاری مصاحبه‌های باتأخیر غایبین برخی رشته‌های آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه مازندارن منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه مازندارن زمان مصاحبه با تاخیر متقاضیان دوره دکتری این دانشگاه را در برخی رشته ها به شرح جدول زیر اعلام کرد:

دورهرشتهتاریخ مصاحبه با تاخیر
روزانهشیمی فیزیکیکشنبه      ۸ مرداد ۹۶
نوبت دومشیمی فیزیکیکشنبه      ۸ مرداد ۹۶
روزانهشیمی معدنییکشنبه      ۸ مرداد ۹۶
نوبت دومشیمی معدنییکشنبه      ۸ مرداد ۹۶
حقوق جزا وجرم شناسیشنبه          ۱۷ تیر  ۹۶
علوم سیاسییکشنبه       ۱۸ تیر  ۹۶
حقوق خصوصیدوشنبه       ۱۹ تیر  ۹۶
ریاضی محضیکشنبه      ۸ مرداد ۹۶

 

اینستاگرام آزمون دکتری