دانشگاه بیرجند فهرست اسامی دعوت‌شدگان به مصاحبه دکتری بدون آزمون ۹۶ این دانشگاه و نیز جدول زمان‌بندی برگزاری مصاحبه‌ها را منتشر کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷ دانشگاه بیرجند و جزئیات حضور در مصاحبه به شرح ذیل است:

ردیفنام رشتهاسامی دعوت شدگان به مصاحبهتاریخ مصاحبه ۱تاریخ مصاحبه ۲ساعتمحل مصاحبه
۱فیزیولوژی ورزشی

۱-  سیده شیوا دادوند

۲-  رضوانه گلدوی

۱۰/۴/۹۶۱۲/۴/۹۶۸:۳۰کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده تربیت بدنی
۴زمین شناسی-تکتونیک

۱-  محمد امین قسوره

۲-  راضیه عباس پور

۱۰/۴/۹۶۱۱/۴/۹۶۸:۳۰کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم گروه زمین شناسی
۷آمار ریاضی۱-  معصومه اسدالهی۱۷/۴/۹۶۱۸/۴/۹۶۸:۳۰کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ریاضی و آمار-گروه آمار
۷مهندسی برق – کلیه گرایش‌ها

۱-  عفت صحرا گرد

۲-  فایزه شیر مهنجی

۳-  مهدی شیخی

۴-  بهزاد کرمانی کوشه

۱۸/۴/۹۶۲۱/۴/۹۶۸:۳۰کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ، پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۸مهندسی مکانیک – کلیه گرایش‌ها

۱- رضا خیری

۲- مهدی افضلیان

۱۷/۴/۹۶۱۹/۴/۹۶۸:۳۰کیلومتر ۵ بلوار دانشگاه ،پردیس شوکت آباد، دانشکده مهندسی
۹علوم و مهندسی آب (منابع آب)۱- فهمیه شریفان۱۰/۴/۹۶۱۲/۴/۹۶۸:۳۰پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده کشاورزی
۱۱تغذیه دام

۱- سعید صابری

۲- فروغ شاهسونی

۳-  طاهره غزنوی

۱۷/۴/۹۶۱۸/۴/۹۶۸:۳۰پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده کشاورزی
۱۲محیط زیست(آلودگیهای محیطی)

۱- فاطمه حمیدی پور

۲- عارفه فاروقی

۳-  فریبا هدایت زاده

۱۲/۴/۹۶۱۳/۴/۹۶۸:۳۰پردیس امیرآباد کیلومتر ۵ جاده کرمان دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
۱۳علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)

۱- الهه حبیبی رامیانی

۲- الهه حسین پور

۳- انسیه رهدار

۴-  زهرا قاینی نژاد

۵- ثریا رود علی آبادی

۱۳/۴/۹۶۲۰/۴/۹۶۸:۳۰خیابان ۱۷ شهریور، جنب اداره دارایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینستاگرام آزمون دکتری