صفحه اصلی/دکتری سراسری/برگزاری کارگاه آموزش پروپوزال‌ نویسی و پایان‌ نامه‌ نویسی