زمان و محل برگزاری مرحله ارزیابی تخصصی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری تخصصی سال تحصیلی ۹۶-۹۷ دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی شاهرود، فرآیند برگزاری مصاحبه مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دکتری ۹۶ به شرح زیر است:

با توجه به آئین نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری (PhD)، پذیرش دانشجو در این آزمون شامل اجرای فرایند دو مرحله ای خواهد بود که اجرای این مراحل مطابق با آئین نامه ابلاغی شماره ۱۱/۱۹۱۷۷ مورخ ۹۴/۳/۲۷ صورت خواهد گرفت. مرحله اول مربوط به سنجش علمی بوده که برگزاری آزمون آن از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گیرد و مرحله دوم آن شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که توسط دانشگاه های پذیرنده دانشجو صورت می گیرد.

بدینوسیله باطلاع پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ که دارای حد نصاب سنجش علمی کد رشته محل های این دانشگاه بوده و در زمان انتخاب رشته دانشگاه صنعتی شاهرود یکی از اولویتهای انتخابی آنها بوده است می رساند که می توانند با توجه به نکات ذیل در جلسه مصاحبه مطابق برنامه زمانبندی اعلام شده در این اطلاعیه شرکت نمایند.

الف) احراز تمامی شرایط اعلامی در دفترچه شماره ۱ و ۲ آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶ الزامی است.

ب) مراجعه حضوری به دانشگاه مطابق تاریخ های مشخص شده در جدول شماره ۱ مندرج در این اطلاعیه برای هر رشته گرایش، مصاحبه برای هر داوطلب صرفا یک بار مطابق جدول زمانبندی اعلام شده برای هر رشته گرایش انجام خواهد شد. عدم مراجعه داوطلب در مرحله مصاحبه به منزله انصراف وی تلقی شده و برگزاری مجدد جلسه مصاحبه برای داوطلب امکان پذیر نمی باشد. مکان مصاحبه برای هر رشته گرایش در دانشکده مربوطه خواهد بود.

ج) نحوه امتیاز دهی سوابق علمی، آموزشی، پژوهشی و مصاحبه بر اساس فرم شماره ۱ مندرج در این اطلاعیه خواهد بود.

د) در مرحله مصاحبه آزمون تخصصی کتبی برگزار نمی گردد.

ه) داوطلبان می بایستی فرم مشخصات فردی (فرم شماره ۲) را تکمیل نموده و یک تصویر از آن را به همراه مستندات مربوطه جهت ارائه در زمان مصاحبه به همراه داشته باشند.

و ) جلسه مصاحبه و بررسی تقاضای داوطلبان متقاضی رشته های بورس اعزام به خارج این دانشگاه توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه برگزار و در دانشکده های مربوطه انجام خواهد شد. نحوه امتیاز دهی به این گروه از داوطلبین مطابق ردیف های اعلام شده در فرم شماره ۳ مندرج در این اطلاعیه و براساس آیین نامه ها و مصوبات هیات اجرایی جذب خواهد بود. بدیهی است این گروه از داوطلبین بایستی شرایط مندرج در صفحه ۵ دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون دکتری سال ۹۶ را نیز دارا باشند.

ز) ارائه مدارک و مستندات ذیل نیز در زمان شرکت در مصاحبه توسط کلیه داوطلبین الزامی است. بدیهی است به مدارکی که بعد از تاریخ مصاحبه ارائه گردد هیچگونه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ساعات مراجعه جهت مصاحبه: صبح ها ۱۲-۸ و عصرها ۱۷-۱۴

مدارک موردنیاز:

۱- اصل مدرک (گواهینامه موقت یا دانشنامه) کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و یک تصویر از آن.

توجه: معرفی شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای بوده تاتاریخ ۹۶/۶/۳۱ فارغ التحصیل شده اند، و یا داوطلبانی که تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ فارغ التحصیل خواهند شد، می بایست ارائه اصل گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه ۹۶ دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی (فرم شماره ۳ مندرج در این اطلاعیه) الزامی است. ضمنا فقط داوطلبانی که تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ فارغ التحصیل خواهند شد بایستی فرم شماره ۴ مندرج در این اطلاعیه را علاوه بر تکمیل فرم شماره ۳ ارائه نمایند.

۲- اصل مدرک (گواهینامه موقت یا دانشنامه) کارشناسی (لیسانس) و یک تصویر از آن.

تبصره ۱- آندسته از معرفی شدگانی که فارغ التحصیل دوره های کارشناسی ناپیوسته بوده اند بایستی علاوه بر اصل مدرک کارشناسی ناپیوسته اصل مدرک کاردانی خود را نیز به همراه داشته و در زمان مصاحبه ارائه نمایند.

تبصره ۲- معرفی شدگانی که به دلائلی قادر به ارائه اصل مدرک یا مدارک مندرج در بندهای ۱ و ۲ فوق نمیباشند، لازم است اصلی گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک را به همراه داشته و در زمان مصاحبه ارائه نمایند.

۳- اصل شناسنامه و یا کارت ملی و یک تصویر از آن.

۴- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون مذکور نشان دهد و یک تصویر از آن (برای برادران).

۵- برای آن دسته از معرفی شدگانی که از امتیاز مربی در این آزمون استفاده نمودهاند ارائه اصل حکم کارگزینی برای داوطلبان حایز شرایط سهمیه مربیان رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده الزامی است. این گواهی بایستی به تأیید بالاترین مقام مسئول موسسه مربوطه نیز رسیده باشد و یک تصویر از آن در زمان مصاحبه ارائه شود. لازم به ذکر است که مدرسان و اعضای هیات علمی پیمانی، قراردادی، حق التدریس، دستیاران آموزشی و دانشگاه آزاد اسلامی…… اجازه استفاده از این سهمیه را نداشته اند.

۶- تصویر کارنامه آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۶.

۷- تصویر ریز نمرات دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد(غیر رسمی).

۸- یک نسخه از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد (برای داوطلبانی که تا تاریخ انجام مصاحبه فارغ التحصیل می شوند.)

۹- توصیه نامه علمی از حداقل ۲ نفر از اساتید دوره کارشناسی ارشد که دارای تخصصی مربوطه در رشته گرایش مقطع کارشناسی ارشد دانشجو باشند (ترجیحا یکی از دو معرفی نامه توسط استاد راهنمای پایان نامه نوشته شده باشد).

۱۰- ارائه کلیه مدارک و مستندات معتبر مربوط به فعالیتهای علمی و حرفهای مانند: تألیف یا ترجمه کتاب، مقالات علمی و پژوهشی یا ترویجی چاپ شده، مقالات کنفرانسی ارائه و چاپ شده، اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج کشور، تجارب کاری مرتبط با رشته، گواهینامه های دریافتی، تشویق نامه ها و مدارک زبان انگلیسی و… برای امتیاز دهی هر یک از ردیف های مندرج در فرم شماره ۱ نحوه ارزشیابی مرحله دوم دکتری (PhD) سال ۹۶ در این اطلاعیه.

۱۱- ارائه اصل یا کپی فیش واریزی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۸۶۱۲۹۸۸۰۰۵ بانک ملی شعبه مرکزی شاهرود به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی شاهرود به مبلغ ششصد هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال بابت هزینه مصاحبه.

۱۲- داوطلب لازم است کلیه سوابق و مدارک آموزشی و پژوهشی خود را در یک عدد CD (لوح فشرده) ضبط نموده و به همراه اصل مدارک در زمان مصاحبه به همراه داشته و تحویل نماید.

تذکر مهم: کلیه داوطلبانی که تمامی مراحل ارزیابی تخصصی (بررسی سوابق علمی آموزشی، پژوهشی و مصاحبه) را با موفقیت به اتمام برسانند و در ردیف پذیرفته شدگان این دانشگاه قرار گیرند، توجه داشته باشند که پذیرش آنها بصورت مشروط بوده و پذیرش نهایی و قطعی منوط به تایید صلاحیت عمومی آنها از سوی دبیرخانه گزینش دانشجو خواهد بود.

اینستاگرام آزمون دکتری