//اعلام نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۶ شعبه دبی پیام نور

مدرسان شریف

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۶ شعبه دبی پیام نور

جزئیات برگزاری مصاحبه علمی آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ مرکز بین الملل دبی دانشگاه پیام نور اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه پیام نور، داوطلبان آزمون دوره دکتری تخصصی مرکز بین الملل دانشگاه پیام نور- شعبه دبی سال ۹۶ که برای مصاحبه معرفی شده اند ضروری است در روز مصاحبه بر اساس تاریخ های مندرج در جدول ذیل، با به همراه داشتن مدارک ذیل به آدرس: تهران مینی سیتی- بلوار ارتش – ابتدای شهرک نفت – خیابان نخل – سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون مراجعه نمایند.
یاد آور می شود به دلیل محدویت زمانی موجود در اعلام نتایج به همراه داشتن مدارک ذیل در روز مصاحبه ضروری بوده و دریافت هیچ مدرکی در زمان دیگر امکان پذیر نمی باشد. بنابراین امتیاز داوطلب صرفا بر اساس مدارک دریافتی محاسبه خواهد شد.

مدارک لازم جهت مصاحبه:

  • اصل و تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه، کارت ملی)
  • اصل و تصویر مدارک تحصیلی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد با قید معدل

تبصره: در صورتی که مدارک تحصیلی فاقد معدل باشد ارائه اصل ریز نمرات با مهر محل تحصیل یا گواهی جهت تائید معدل الزامی می باشد. در غیر این صورت امتیاز مدرک تحصیلی قابل محاسبه نمی باشد.

  • اصل و تصویر کارت پایان خدمت ویژه برادران
  • ۲ قطعه عکس ۴×۳ پشت نویسی شده
  • اصل مدارک پژوهشی اعم از: پایان نامه کارشناسی ارشد،مقاله،کتاب چاپ شده و طرح های پژوهشی خاتمه یافته به همراه تصویر جلد و صفحه مربوط به شناسنامه مقاله یا کتاب.

تبصره: داوطلبان توجه داشته باشند  ضروری است قبل از مراجعه برای مصاحبه، تصویری از صفحات شناسنامه آثار پژوهشی خود که اطلاعات نویسنده، عنوان اثر و محل ثبت اثر در آن قید شده است را تهیه و به همراه داشته باشند.

  • اصل و تصویر مدارک مربوط به آزمونهای زبان انگلیسی مانند تافل، ایلتس و … با اعتبار حداقل ۲ سال
  • اصل فیش واریزی به مبلغ ۷۰ دلار و یا (معادل ریالی آن ۳۵۰۰۰۰۰) واریز به شماره حساب ۲۱۷۸۶۰۹۰۰۱۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه بنفشه تهران به نام دانشگاه پیام نور

توجه: در روز مصاحبه همراه داشتن کلیه مدارک مورد اشاره در متن اطلاعیه  الزامی بوده و ارائه هیچ مدرکی پس از تاریخ مقرر امکان پذیر نخواهد بود.

  • مصاحبه داوطلبانی که آزمون کتبی آنان در مرکز دبی برگزار شده و به مصاحبه دعوت شده اند در همان مرکز برگزار خواهد شد. این افراد لازم است اسکن مدارک قید شده در بندهای ۱تا ۷ اطلاعیه را به آدرس الکترونیکی:  markazazmoon@pnu.ac.ir ارسال نمایند.

افراد معرفی شده برای مصاحبه علمی:

رشته ریاضی محض- گرایش جبرجابجایی و همولوژی  آزمون دکتری مرکز بین الملل دبی
ردیفنامنام خانوادگیکدرشته محل انتخابی
۱محمدشیرازی پورریاضی محض (گرایش جبر جابجایی و همولوژی) _ کد ۱۱۱۱۹۸
۲سید حسینتقویریاضی محض (گرایش جبر جابجایی و همولوژی) _ کد ۱۱۱۱۹۸

 رشته ریاضی کاربردی- گرایش تحقیق در عملیات  آزمون دکتری مرکز بین الملل دبی

ردیفنامنام خانوادگیکدرشته محل انتخابی
۱بهنامامینی سفیدابریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (کنترل و بهینه سازی)-کد ۱۱۱۱۹۶
 رشته روانشناسی سلامت  آزمون دکتری مرکز بین الملل دبی
ردیفنامنام خانوادگیکدرشته محل انتخابی
۱سهیلادهخداییروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲صالحشریف نسبروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۳مهساقربانیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۴فرشیدبخشندهروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۵زهرهمرتضایی کرهرودیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۶عبدالرسولعلی زادهروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۷زهراافشاریروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۸پروانهنظری مقدمروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۹مهرنوشملک آذریروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۰آلالهمصطفایى فومنىروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۱سیماگرشاسبیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۲حوریهخسرویروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۳راضیهزاهدیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۴مجتبیفرجیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۵الههزینلی سیاوشانیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۶سانازمهرنوشروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۷محمد حسینمجیدیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۸فاطمهغیورروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۱۹تهمینهرفیعیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۰سارافخرزادروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۱آمنهامیدیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۲روزیتاانتظارىروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۳مریمحسن زاده دهنوییروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۴فرحنازپورمظاهریروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۵مسعودهتیمانچیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۶حمیدشاهدادیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۷لیلاارجمندزادهروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
۲۸حیدرعلیعباسیروانشناسی سلامت _ کد ۱۲۱۷۲۷
 رشته برنامه ریزی  آموزش از دور  آزمون دکتری مرکز بین الملل دبی
ردیفنامنام خانوادگیکدرشته محل انتخابی
۱رسولپوررضابرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۲طوبیمحمدخان خیرابادیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۳محمودامانپور قرائیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۴مرتضیاکبری مهنیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۵منیرساداتآقایی بیدگلیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۶حسینحسن زادهبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۷فرشتهمیرشکاریبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۸عذرابیگمهژبریبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۹خسروابراهیمی نیاءبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۰احمدرضاشامبیاتیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۱جبارکوچکی نژادبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۲بهرامهشیاربرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۳سید محمدرضاپرهیزکار ازبریبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۴علی اصغرهدایتیبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
۱۵نیلوفرمهدیخانلوبرنامه ریزی آموزش از راه دور _ کد ۱۲۱۱۶۵
 رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری مرکز بین الملل دبی
ردیفنامنام خانوادگیکدرشته محل انتخابی
۱محمدسلیمانیآموزش زبان انگلیسی _ کد ۱۲۲۵۱۳
۲لیلیامیری شایستهآموزش زبان انگلیسی _ کد ۱۲۲۵۱۳
۳ملک محمدحوتآموزش زبان انگلیسی _ کد ۱۲۲۵۱۳
۴شعبانقریشی نیاآموزش زبان انگلیسی _ کد ۱۲۲۵۱۳

مکان و زمان برگزاری مصاحبه علمی:

ردیفنام رشتهتاریخ مراجعهمحل برگزاری
۱ریاضی۹۶/۹/۲۸مرکز سنجش و آزمون
۲برنامه‌ریزی آموزش از  دور۹۶/۹/۲۵مرکز سنجش و آزمون
۳روانشناسی سلامت۹۶/۹/۲۶مرکز سنجش و آزمون
۴آموزش زبان انگلیسی۹۶/۹/۲۷مرکز سنجش و آزمون

*آدرس: تهران – مینی سیتی- بلوار ارتش – ابتدای شهرک نفت – خیابان نخل – سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور – مرکز سنجش و آزمون

تبصره: تاریخ اعلام شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.

 

جزئیات تحصیل در مقطع دکتری تخصصی شعبه پیام نور دبی

اعلام نتایج دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ۹۶ شعبه دبی پیام نور
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۴-۲۶ ۲۲:۳۸:۰۳ +۰۴:۳۰۲۰ آذر, ۱۳۹۶|پذیرش دکتری بدون آزمون|۱۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
ترلان
ترلان

واقعا من موندم که این چجوری میخوان شهریه های ترمی ۳۵ تا ۴۰ میلیون بدن اونم برای پیام نور و بونم در دبی!!!!!!!!!!!!!
حالا مخارج رفت و آمد و ویزا و وثیقه و سایر مخارج به کنار

اژدر
اژدر

سلام. نتایج تکمیل ظرفیت دکتری کی اعلام میشه؟

ارزو
ارزو

سلام دوستان
تکمیل ظرفیت سراسری دکترا کی اعلام میشه ؟
ممنون میشم اگه پاسخگو باشین.

شیرین
شیرین

سلام.خیلی سنجش لطف کنه و همت به خرج بده، نیمه دوم دی، اگر همت به خرج نده بهمن

شیمی
شیمی

دوستان نتایج تکمیل ظرفیت کی اعلام میشه؟

سعيد
سعيد

سلام دوستان کسی میدونه تکمیل ظرفیت ازاد واسه بهمن ماه انجام میشه یا نه ؟

پرستو مدیریت بازرگانی
پرستو مدیریت بازرگانی

سلام یک سوال داشتم در مقطع دکترا بین پردیس تهران و پیام نور کدامیک مدرک معتبرتری دارن؟ از نظر شهریه پردیس حدود ۴ تومن تر ترم شهریه ش بیشتره ؟ از نظر اغتبار دانشگاه میخوام بدونم

موسی
موسی

سلام طبیعتن پردیس تهران از پیام نور معتبرتره

علی
علی

قطعا پیام نور معتبرتره-چون مدرکشو وزارت علوم صادر میکنه

ترلان
ترلان

با سلام
یقینا پردیس تهران بسیار بالاتر از پیام نوره و پیام نور از همه حتی از غیر انتفاعی و آزاد پاییم تره

ضمن اینکه مدرک پردیس رو هم وزارت علوم میده

بهمن
بهمن

با سلام معتبرترین رتبه بندی رو ISC ارائه می کند که بر مبنای اون رتبه دانشگاه پیام نور ۱۹ هست در بین ۷۱ دانشگاه (برای دانشگاههای جامع)، جالب است بدانید بر مبنای این رتبه بندی دتبه دانشگاه الزهرا ۱۷، دانشگاه سمنان ۱۸ و دانشگاه خوارزمی ۲۰ هست و دانشگاه علامه ۳۵، البته پردیسها جداگانه ارزیابی نمی شوند، این رو هم بدانید که دانشگاه پیام نور برای مهاجرت و ادامه تحصیل در کشورهای دیگر کاملا معتبر هست درحالیکه بسیاری از شعب دانشگاه آزاد و پردیسها در لیست مورد قبول آنها نیستند. ولی خوب اینکه واقعا برای شما تحصیل در کدامیک بهتر… ادامه نظر»