مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

اعلام میزان وام شهریه دکتری آزاد در ترم بهمن ۹۶

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم میزان و زمان‌بندی ثبت تقاضای وام شهریه دکتری دانشگاه آزاد در نیمسال دوم تحصیلی ۹۶-۹۷ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ زمانبندی ثبت تقاضا و پرداخت تسهیلات نیمسال دوم سال تحصیلی و مبالغ ۲۴ نوع وام دانشجویی را  اعلام کرد.

مبالغ وام های دانشجویی:

ردیف

نام وام

ضوابط پرداخت

مبلغ مصوب سال ۹۷-۹۶ (ریال)

۱

تحصیلی

مجرد کاردانی (ماهیانه)

۹۰۰.۰۰۰

مجرد کارشناسی (ماهیانه)

۱.۰۰۰.۰۰۰

مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه)

۱.۱۰۰.۰۰۰

مجرد دکتری (ماهیانه)

۱.۲۵۰.۰۰۰

متأهل کاردانی (ماهیانه)

۱.۱۵۰.۰۰۰

متأهل کارشناسی (ماهیانه)

۱.۲۵۰.۰۰۰

متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه)

۱.۵۰۰.۰۰۰

متأهل دکتری (ماهیانه)

۱.۷۵۰.۰۰۰

۲

تحصیلی ممتاز و نمونه

تمام مشمولان طبق قانون صندوق رفاه

حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام تحصیلی

۳

مسکن

مجرد (تهران) (ماهیانه)

۱.۵۰۰.۰۰۰

مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)

۱.۲۵۰.۰۰۰

مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه)

۱.۰۰۰.۰۰۰

متأهل (تهران) (ماهیانه)

۲.۵۰۰.۰۰۰

متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)

۲.۰۰۰.۰۰۰

متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه)

۱.۷۰۰.۰۰۰

۴

ضروری

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق رفاه

۶.۰۰۰.۰۰۰

۵

ضروری (خرید کتاب تخصصی)

کارشناسی ارشد

۵.۰۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی غیر بورسیه

۸.۰۰۰.۰۰۰

۶

ضروری ممتاز نمونه

کارشناسی

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد و دکتری

۱۲.۰۰۰.۰۰۰

۷

ضروری مبتکر

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۸

ضروری قهرمان ورزشی

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

۹

ضروری روشندل

کاردانی و کارشناسی

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

تحصیلات تکمیلی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۰

حوادث غیرمترقبه

روزانه کلیه مقاطع

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۱

ودیعه مسکن

تهران- کاردانی و کارشناسی

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

تهران- تحصیلات تکمیلی

۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰

پنج شهر بزرگ- کاردانی و کارشناسی

۴۰.۰۰۰.۰۰۰

پنج شهر بزرگ – تحصیلات تکمیلی

۸۰.۰۰۰.۰۰۰

سایر شهرها- کاردانی و کارشناسی

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

سایر شهرها- تحصیلات تکمیلی

۶۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۲

ودیعه مسکن مجردی

تهران

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

پنج شهر بزرگ

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

سایر شهرها

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۱۳

ودیعه مسکن دانشجویان متأهل غیرایرانی

تمام مشمولان طبق قانون صندوق رفاه

۵۰.۰۰۰.۰۰۰

۱۴

تغذیه

تمام مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

هرساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود.

۱۵

تحصیلی دانش هسته ای

مجرد کاردانی (ماهیانه)

۱.۳۵۰.۰۰۰

مجرد کارشناسی (ماهیانه)

۱.۵۰۰.۰۰۰

مجرد کارشناسی ارشد (ماهیانه)

۱.۶۵۰.۰۰۰

مجرد دکتری (ماهیانه)

۱.۸۷۵.۰۰۰

متأهل کاردانی (ماهیانه)

۱.۷۲۵.۰۰۰

متأهل کارشناسی (ماهیانه)

۱.۸۷۵.۰۰۰

متأهل کارشناسی ارشد (ماهیانه)

۲.۲۵۰.۰۰۰

متأهل دکتری (ماهیانه)

۲.۶۲۵.۰۰۰

۱۶

ضروری دانش هسته ای

کارشناسی

۹.۰۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد

۹.۰۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی

۹.۰۰۰.۰۰۰

۱۷

مسکن دانش هسته ای

مجرد (تهران) (ماهیانه)

۲.۲۵۰.۰۰۰

مجرد (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)

۱.۸۷۵.۰۰۰

مجرد (سایر شهرها) (ماهیانه)

۱.۵۰۰.۰۰۰

متأهل (تهران) (ماهیانه)

۳.۷۵۰.۰۰۰

متأهل (۵ شهر بزرگ) (ماهیانه)

۳.۰۰۰.۰۰۰

متأهل (سایر شهرها) (ماهیانه)

۲.۵۵۰.۰۰۰

۱۹

زیارت عتبات عالیات کشور عراق

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (مجرد)

۱۰.۰۰۰.۰۰۰

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق (متأهل)

۱۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۰

ازدواج

کلیه مشمولان طبق قانون صندوق رفاه

۲۰.۰۰۰.۰۰۰

۲۱

شهریه

کاردانی و کارشناسی

۳.۰۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد پیوسته

۷.۰۰۰.۰۰۰

دکتری حرفه ای

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی پیوسته

۵.۰۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی ناپیوسته

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۲

شهریه غیرانتفاعی

کاردانی و کارشناسی

۳.۰۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی ناپیوسته

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۳

شهریه دانشگاه آزاد

کاردانی و کارشناسی

۵.۰۰۰.۰۰۰

کارشناسی ارشد ناپیوسته

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

دکتری حرفه ای

۱۱.۵۰۰.۰۰۰

دکتری تخصصی ناپیوسته

۲۵.۰۰۰.۰۰۰

۲۴

ویژه دکتری

بانک توسعه تعاون

۷.۰۰۰.۰۰۰

تحصیلی ویژه دکتری

۶.۰۰۰.۰۰۰

ضروری ویژه دکتری

۳۰.۰۰۰.۰۰۰

به گزارش مهر، براساس بخشنامه ابلاغی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها باید لیست‌های وام و واریز را برای تسریع در امر پرداخت در اسرع وقت تایید و به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ارسال کنند.

 سامانه دانشجویی برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است و همه دانشجویان از این طریق می‌توانند تقاضاهای خود را ثبت کنند. لیست‌هایی که تایید معاونت آنها بعد از تاریخ ۱۷ اسفند ۹۶ باشد در سال ۹۷ توسط صندوق رفاه بررسی و پرداخت خواهند شد.

به علت تراکم پرداخت لیست های وام در پایان سال، امکان پرداخت وام تا پایان سال ۹۶ به دانشگاه هایی که تا ۱۶ اسفندماه سال جاری، لیست های خود را ارسال کنند وجود خواهد داشت، در غیر این صورت پرداخت وام به سال ۹۷ موکول خواهد شد.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
امير
امير

سلام واقعا افتضاحه واقعا شهریه کمرشکنه توروخدا فکری به حال شهریه دکتری دانشگاه ازاد بکنید یا حداقل وام بدید بتونیم شهریه رو پرداخت کنیم حداقل قسطی کنید شهریه رو واقعا سخته واقعا دیوانه کنندس من یه درس افتادم واسه یک درس یک ترم هشت میلیون و چهارصد دادم بعد نمیتونم ازمون جامع وردارم و یک ترم عقب افتادم معدل ترم قبلم بیست شد فقط استاد رو لج بازی منو انداخت بیچارم کرد توروخدا شهریه رو قسطی کنید

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

من دانشجوی سال سوم دکتری آزاد هستم اصلا تا حالا نتونستم از این وام ها بگیرم تازه اگر هم تعلق بگیره به دو دلیل گرفتنش توجیه مالی نداره یکی اینکه مقدارش خیلی کمتر از میزان شهریه هر ترم هست تازه سود و کارمزد هم بهش تعلق میگیره دوم اینکه دو تا ضامن کارمند با چک کارمندی میخواد که که تو رو ضمانت کنند که پیدا کردن چنین افرادی خودتون میدونید این روزا خیلی سخته. خلاصه هزینه ها خیلی کمرشکنه و منکه دیگه واقعا توش موندم بخصوص از ترم پایان نامه برای رشته های فنی و مهندسی که یهو خیلی سنگین… ادامه نظر»

دانشجوی دکتری
دانشجوی دکتری

سلام اگر دانشگاه آزاد به فکر دانشجویان دکتری هستند میزان شهریه کمرشکن را کم کنند من ترم چهارم هستم وسط راه گیر کردم متاسفانه همه امید به تغییرات جدید دانشگاه بود ولی متأسفانه هیچ گونه درکی وجود نداره

الهام
الهام

سلام من ترم ۵ دکترای داشگاه آزاد اهواز هستم .اصلا از این وام ها خبری نیست. همه شایعه و تبلیغ هستند.

الی
الی

خواهشمندم phd تست در مورد این وام ها برای دانشجویان پیام نور پیگیری نماید،با تشکر

الی
الی

سلام،من دانشجوی دکتری پیام نور عستم،ایا این وام ها به ما هم تعلق میگیره،مسئول امور مالی میگه فقط عتبات و شهریه به پیام نور تعلق داره،ایا درسته یا اطلاع نداره؟؟

دکتری بدون آزمون
دکتری بدون آزمون

دانشگاه آزاد قائمشهر امروز مراجعه کردم میگن اصلا به ما بودجه نمیدن. لطفا پیگیری کنید…..

سارا
سارا

سلام دوستان عزیز. من این ترم تهران مرکز ده واحد جبرانی داشتم. این ده واحد در معدل این ترم و معدل کل نهایی حساب میشن یا نه؟ معدل این ده تا واحدم باید ۱۶ باشه یا جریان چیه؟

مجتبی
مجتبی

سلام برای معدل کل و ترم محاسبه نمیشه و نمره ها باید بالای ۱۴ باشه

دیالکتیک
دیالکتیک

من نمیفهمم پس چرا دانشگاه فقط ششصد هزار و هفتصدهزار تومن رو واسه دکترا اعلام کرده ! پس این جدول رو چرا نزاشته و هیچی در مورد سایر گونه های وام خبر رسانی نکرده!

علی
علی

من دانشجوی ترم پنجم دکتری تو دانشگاه آزاد چالوس هستم از ترم دوم تا حالا ۳/۵ میلیون وام بهم دادن. نهایت یه ۲ میلیون دیگه بدن میشه ۵/۵ میلیون. بعد تبلیغ میکنن که به دانشجوی دکتری ده میلیون وام میدن.

علی
علی

من دانشجویی ترم چهارم دکتری دانشگاه ازاد واحد قم هستم چرا دانشگاه ازاد قم از این وام بی اطلاعی میکنه و هنوز وام صندوق رفا به ما نداده ؟

فرزاد
فرزاد

سلام. من دکترای دانشگاه آزاد میخونم چطور میتونم وام بگیرم؟؟؟ لطفا کسی میدونه کمک کنه

دانشجوی دکترا روان شناسی
دانشجوی دکترا روان شناسی

سلام . از وزارت علوم و مدیریت صندوق رفاه دانشجویی به خاطر حمایت از دانشجویان دکترا دانشگاه آزاد در بحث وام شهریه صمیمانه سپاسگزاریم .