مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

اعلام جزئیات برگزاری آزمون دکتری ۹۷ سراسری و آزاد

جزئیات زمان پاسخ دهی و تعداد سؤالات رشته های امتحانی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام سازمان سنجش، آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D » (نیمه متمرکز) سال ۹۷ روز جمعه چهارم اسفند در ۵۵ شهرستان با رقابت بیش از ۲۳۴ هزار نفر برگزار می شود.

به کلیه داوطلبان به همراه بسته حاوی دفترچه سوال که توضیحات آن در بند«ج» درج شده است، یک پاسخنامه داده خواهد شد که در مستطیل بالای پاسخنامه نام خانوادگی، نام، شماره داوطلب، کد و نام رشته امتحانی وی در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۹۷ درج شده است.

داوطلب به محض دریافت بسته مربوط و قبل از باز کردن، ابتدا باید شماره داوطلبی و مشخصات مندرج بر روی آن را با شماره داوطلبی مندرج بر روی صندلی و همچنین مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، بیدرنگ موضوع را به نزدیکترین مراقب در جلسه آزمون اطلاع دهد و موضوع را دنبال کند تا اختلاف برطرف شود.

پس از اطمینان از صحت مندرجات بسته حاوی سوال و پاسخنامه لازم است در زمان مقرر و با اعلام بلندگو اقدام به باز کردن پوشش پلاستیکی کرده و با خارج کردن پاسخنامه امتحانی و دفترچه سوال، کد دفترچه سوال را با کد درج شده در قسمت بالای پاسخنامه مقایسه کرده و در صورت مشاهده اختلاف موضوع را به نزدیکترین رابط یا مراقب اطلاع دهد، سپس مشخصات خود را در ذیل پاسخنامه و همچنین در قسمت مربوط به قبل از شروع سوال در دفترچه درج و محل مربوط را امضاء کند.

عدم تکمیل جدول ذیل پاسخنامه به منزله عدم حضور داوطلب در جلسه آزمون تلقی خواهد شد.

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می گیرد فقط به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار، نه مداد کپی و …) پر کند. جوابها فقط در  پاسخنامه با پرکردن محل مخصوص مشخص می شود.

برای هر پاسخ صحیح سه (۳) نمره مثبت و به منظور خنثی کردن پاسخهای حدسی و یا تصادفی برای هر پاسخ غلط یک (۱) نمره منفی منظور خواهد شد.

اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال یک نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

در جلسه آزمون به کلیه داوطلبان دو بسته نایلونی داده خواهد شد که بسته اول حاوی سوالات دروس اختصاصی (دفترچه شماره ۱) همراه با پاسخنامه آزمون و بسته دوم حاوی سوالات آزمون دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی (دفترچه شماره ۲) است.

داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی به سوالات هریک از دفترچه های مذکور در همان پاسخنامه اقدام کنند.

تعداد سوالات دروس اختصاصی مندرج در دفترچه شماره یک آزمون مربوط به هریک از کدرشته های امتحانی و زمان پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

تعداد سوالات و زمان پاسخدهی کنکور دکتری 97 - 98 سراسری و ازاد

آزمون استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی عمومی: دفترچه  شماره دو آزمون شامل سوالات دروس استعداد تحصیلی (۳۰ سوال) و زبان انگلیسی عمومی (۳۰ سوال) است که کلیه داوطلبان باید در مدت ۹۰ دقیقه درخصوص پاسخگویی به آنها اقدام کنند.

کلیه دفترچه های سوال آزمون داوطلبان شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است. این دفترچه ها دارای تنوع بوده و به تناسب در انواع A،B،C،D و E تقسیم می شوند.

پاسخنامه و دفترچه سوالات دروس اختصاصی در یک بسته نایلونی تحویل داوطلبان خواهد شد.

همراه داشتن هرگونه وسایل ارتباطی و الکترونیکی از قبیل پیجر، ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، تلفن همراه و … در جلسه آزمون حتی بصورت خاموش طبق قانون رسیدگی به تخلفات منجر به حذف از گزینش در آزمون خواهد شد.

از آن جائیکه سوالات رشته های امتحانی به گونه ای طراحی گردیده که برای پاسخگویی به سوالات دروس ذیربط نیاز به ماشین حساب نمی باشد، لذا به کلیه داوطلبان تأکید میگردد برای پاسخگویی به سوالات هریک از رشته های امتحانی نیاز به ماشین حساب نمی باشد و از ورود ماشین حساب به آزمون (از هر نوع آن) ممانعت بعمل خواهد آمد و چنانچه داوطلبی در جلسه آزمون ماشین حساب به همراه داشته باشد، اعم از اینکه از آن استفاده نماید یا استفاده ننماید متخلف شناخته شده و با وی برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

خارج کردن اوراق امتحانی از قبیل پاسخنامه، دفترچه سوال و یا کارت شرکت در آزمون از جلسه امتحان به عنوان تخلف محسوب می شود و با داوطلب متخلف برابر قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

چنانچه داوطلبی در رابطه با عکس، جنس، نوع معلولیت (نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و جسمی حرکتی) و یا زبان خارجی مندرج در کارت شرکت در آزمون خود مغایرتی مشاهده مینماید، لازم است تا روز قبل از آزمون (حداکثر ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۹۶/۱۲/۳) به باجه رفع نقص مستقر در حوزه های مربوط که آدرس آن در جدول شماره ۲ اطلاعیه منتشره روز دوشنبه به تاریخ های ۹۶/۱۱/۲۳ و ۹۶/۱۱/۳۰ نشریه پیک سنجش و همچنین سایت سازمان درج گردیده مراجعه نماید تا پس از بررسی، نسبت به اصلاح آن اقدام گردد. بدیهی است در صورتیکه در رابطه با سایر مندرجات کارت شرکت در آزمون با توجه به ثبتنام اینترنتی انجام شده، اشکالی مشاهده مینمایند، لازم است براساس توضیحات مندرج در ذیل کارت شرکت در آزمون و از طریق لینک مربوط در سایت سازمان نسبت به اصلاح آن اقدام گردد.

در کارت شرکت در آزمون در مقابل سهمیه ثبت نامی آندسته از داوطلبانی که در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی و با توجه به ضوابط متقاضی این سهمیه شده اند و سهمیه آنان مورد تأیید ارگان ذیربط قرارگرفته کلمه «رزمنده یا ایثارگر» قید شده است.

آن دسته از داوطلبانی که در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۷ با توجه به ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون مذکور متقاضی سهمیه رزمندگان یا ایثارگران شدهاند ولی سهمیه آنان از سوی ارگان ذیربط مورد تایید قرار نگرفته است (درکارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان سهمیه، آزاد درج گردیده است)، در صورتی که ارگان سهمیه آنان بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت جهاد کشاورزی میباشد الزم است پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۲/۴ به قسمت ویرایش کارت آزمون وارد شده و سهمیه مذکور را اصلاح نمایند تا اطلاعات آنان مجدداً برای بررسی به ارگان بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت جهاد کشاورزی ارسال شود. ضمناً متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان ارگانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد کل نیروهای مسلح لازم است برای بررسی مجدد وضعیت خود حداکثر تا تاریخ ۹۶/۱۲/۵ و در ساعات اداری به واحدهای تابعه ارگان ذیربط مراجعه و نسبت به تأیید سهمیه خود اقدام نمایند. بدیهی است اسامی این دسته از داوطلبان پس از تائید از طریق ارگان ذیربط به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال خواهد شد.

داوطلبانی که متقاضی سهمیه رزمندگان یا ایثارگران بوده لکن در کارت شرکت در آزمون عنوان سهمیه ثبت نامی آنان سهمیه آزاد می باشد و متعاقباً متقاضی سهمیه رزمندگان یا ایثارگران میشوند چنانچه ارگان ذیربط سهمیه آنان را تأیید ننماید در گزینش نهایی از سهمیه رزمندگان یا ایثارگران حذف و با سهمیه آزاد گزینش خواهند شد.

در ابتدای جلسه آزمون، یک برگ فرم نظرخواهی به داوطلبان داده خواهد شد، داوطلبان لازم است پس از دریافت فرم و درج شماره داوطلبی خود در محل مخصوص به صورت دقیق و خوانا، نسبت به پاسخگویی به سوالات آن در همان فرم و در مدت ۱۰ دقیقه اقدام کنند. این نظرات هیچگونه تأثیری در نتایج آزمون آنان نخواهد داشت.

با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات داوطلبان به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه ها دارد، داوطلبان باید نسبت به تکمیل کردن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال ۹۷ از تاریخ ۴ تا ۱۱ اسفند ۹۶ بصورت اینترنتی از طریق سایت این سازمان اقدام کنند.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهسا
مهسا

ممنون میشم اسم چندتا از حوزه های زبان انگلیسی رو بفرمایین

مریم
مریم

سلام.دوستان من سهمیه دارم.ولی تو کارتم زده ازاد.چجوری باید اصلاحش کنم؟؟؟کجا باید برم؟

حسابدار
حسابدار

سلام لطفا اگه کسی اطلاع داره در مورد سهمیه مربی اموزشی بیزحمت من رو در جریان بذاره .میخواهم بدونم کسی که حقالتدریسه ، میتونه از این سهمیه استفاده کنه؟
ممنون میشم جوابمو بدید.

مهندس
مهندس

سلام نه این سهمیه مخصوص اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی رسمی و رسمی آزمایشی مورد تایید وزارت علومه یعنی دانشگاههای دولتی

ندا
ندا

سلام در کارت ورودبه جلسه قسمت عضوهیات علمی منفی درج شده بود درقسمت ویرایش کارت اصلاح نمودم ولی کارت اصلاح شده ثبت نشد این تغییر ایالحاظ شده سپاسگزارم

منصور
منصور

سلام
مشکلی نیست.بعدا اعمال میشه
کارت مجددا اصلاح نمیشه

پوریا
پوریا

سلام
من کد ۱۲ پیگیری ۱۲ رقمی برای سهمیه فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح گرفتم ولی توی قسمت ویرایش اطلاعات این گزینه رو نداره که انتخاب کنم و کد رو وارد کنم باید چیکار کنم دوستان؟؟

آماری
آماری

سلام.موقع ثبت نام کد ایثارگری رو نداشتم و بجاش کد پرسنلی رو وارد کردم.الان تو کارتم زده سهمیه فرزند رزمنده.این یعنی سهمیه اعمال شده؟!یا لازمه کد ۱۲ رقمی رو وارد کرد جایی؟!یعنی خود امور ایثارگران کد رو به سازمان سنجش ابلاغ کردن؟!!!!

احمد
احمد

تشکرازاطلاع رسانی سایت و ارزوی موفقیت کلیه دوستان

شیما
شیما

سلام. اگه در کارت سهمیه اعمال شده باشه قطعیه یا بعدا استعلام میگیرن؟

محمد
محمد

در حالت کلی قطعی نیست و استعلام های متعدد سهمیه و معدل و غیره از ارگانها صورت می گیرد ولی اگر ارگان متناظر به سهمیه مثلا ارگان امور ایثارگران مستندات کافی شبیه به گواهی موقت یا اصلی فارغ التحصیلی در اختیار شما قرار داده باشد به این معناست که در استعلام نهایی نیز تایید خواهد شد و لذا می توان گفت که تقریبا قطعی است.

شیما
شیما

مچکرم

لادن
لادن

با سلام, من سهمیه رزمندگان با سابقه حضور در جبهه دارم, ولی اعمال نشده و در قسمت ویرایش هم سهمیه رزمندگان با سابقه جبهه مربوط به ارگانهای دیگه موجود نیست, خواهشا یکی بگه چیکااااااار کنم.

محمد
محمد

در شرایط فعلی فقط یک کار می توان انجام داد و آن هم اینکه فردا موضوع را از طریق سیستم پاسخگویی سنجش بپرسید. اگر هم تا قبل از روز آزمون هنوز پاسخی دریافت نکرده بودید نگران نباشید و پس از آزمون منتظر پاسخ بمانید و در صورتی که سنجش تایید نمود که سهمیه ای به شما تعلق می گیرد مستندات آن را از طریقی که سنجش به شما می گوید در اختیارش قرار می دهید تا در تصحیح و نمره دهی با سهمیه مربوط لحاظ شوید.

مسعود مطبوخي
مسعود مطبوخي

سلام
من حوضه امتحانیم رو شهر قدس انتخاب کردم ولی توی کارت زده میدان امام حسین
چه کار باید کنم

منصور
منصور

سلام

باید برید همون میدون امام حسین

احتمالا شرکت کنندگاه در شهر قدس به حد نصاب نرسیدن

شیدا
شیدا

واسه منم میدان امام حسین هست

مريم
مريم

با سلام ،من متقاضی استفاده از سهمیه بوده ام ولی سهمیه من ازاد ثبت شده،و اقدام به اصلاح کردم،از کجا بفهمیم سهمیه اعمال خواهد شد؟

مهسا
مهسا

سلام
اگه اقدامات لازم رو انجام دادید اعمال میشه. میتونید از طریق سیستم پاسخگویی سایت سازمان سنجش هم سوال بفرمایید.

شیما
شیما

درود، خسته نباشید..
همه قسمتهای تحلیلی، تجسمی،کمی، درس استعداد تحصیلی برای گروه هنر هست؟یا بخشیش؟

Abba
Abba

ترتیب دفترچه ها به چه صورته؟ اول تخصصی یا عمومی؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید، متشکرم

محمدی
محمدی

سلام اول تخصصی داده میشه بعد عمومی

یاسین
یاسین

دوست عزیر
سازمان سنجش این اطلاعیه رو داده که شما مطالعه کنید و پاسخ سئوالتونو بگیرید. توی این اطلاعیه ذکر شده که اول دفترچه اختصاصی رو میدن. لطفا بخونید بعدا سئوال کنید.

ونوس
ونوس

سلام.
بچه ها من تاریخ دفاعم برای مرداد هست اگر قبول بشم روز مصاحبه باید چکار کنم؟ لطفا اگر اطلاع دارید محبت بفرمایید جواب بدید

محمد
محمد

سلام. می توانید یک گواهی از محل تحصیل برای محل های مصاحبه ببرید که تایید می کند هنوز دفاع نکزده اید و پایان نامه ای ندارید تا خواستار آن یا نمره اش باشند و اینکه تحت راهنمایی چه اساتیدی در حال تکمیل پایان نامه هستید. به جای آن، اساتید می توانند با توجه به کارنامه و دروسی که گذرانده اید و شاخه تخصصی که خواستار ادامه تحصیل در آن هستید و مقالات و پژوهشهایی که با مستندات آنها به همراه برده اید از شما سوال بپرسند و مصاحبه انجام دهند. به نحو خلاصه، ملاک در مصاحبه، مجموعه فعالیتهای علمی و… ادامه نظر»

لیلا
لیلا

من پارسال با سهمیه مجاز شدم اما دعوت به انتخاب رشته نشدم چرا امسال سهمیه مو آزاد زده؟یعنی سهمیم سوخت شده؟

محمد
محمد

احتمال دارد هنگام ثبت نام گزینه سهمیه آزاد را به اشتباه انتخاب کرده باشید. اگر مطمئن هستید گزینه سهمیه آزاد را انتخاب نکرده اید روالی که سنجش برای شما در نظر گرفته منطقی و عادلانه نیست و باید اجازه استفاده از سهمیه تا قبولی قطعی در آن مقطع به شما داده شود. شاید بهتر باشد از طریق سیستم پاسخگویی سنجش خواستار توضیح سازمان در این مورد باشید.

منصور
منصور

نه مشکلی از بابت سهمیه نیست.
احتمالا سهمیه تون تایید نشده.
باید دنبال رفع مشکل تا زمان اعلام نتایج باشید.
در ست میشه

donya
donya

من سهمیه رزمنده دارم ،میخوام بدونم اگه امسال قبول نشم میتونم برای آزمون سال بعد دوباره از سهمیم استفاده کنم ؟اگه کسی میدونه ممنون میشم راهنماییم کنه

محمد
محمد

سلام. هر نوع سهمیه به معنی قابلیت استفاده برای قبولی است و لذا تا زمانی که با استفاده از آن سهمیه در آن مقطع تحصیلی قبول نشده اید هنوز هم می توانید از سهمیه برای قبولی در آزمونهای بعدی همان مقطع استفاده نمایید.
اما به هر حال برای اطمینان از تعیین تکلیف وضعیت سهمیه شما و قابل اعتماد ترین پاسخ به سوالتان از طریق سیستم پاسخگویی سازمان سنجش می توانید اقدام کنید.

منصور
منصور

بله
تا زمانی که قانون جدیدی نیامده میتوانید دوباره از آن استفاده کنید

محمد
محمد

تاریخ فارغ التحصیلی روز دفاع است. اگر روز دفاع نیز هنوز معلوم نیست می توان تاریخ روز اتمام نیمسال احتمالی فارغ التحصیلی را عنوان کرد. معدل نیز همان معدل معلوم تا زمان حال است و اگر هنوز برخی دروس فاقد نمره اند یا نمره پایان نامه مشخص نیست این موارد نامعلوم را اگر بعدها سازمان سنجش خواستار شد معدل تغییر یافته با احتساب آنها را اعلام می کنید یا تکلیف آن را از سیستم پاسخگویی سنجش جویا می شوید. در هر حال، ملاک، معدل معلوم تا زمان حال است.

بادی
بادی

سلام. خداکنه امسال همه به ارزوهاشون برسن و قبول بشن

کتی
کتی

سلام و آرزوی موفقیت برای همه.
دوستان کسی می‌دونه که اگر هنوز مراحل فارغ التحصیلی و تسویه حساب و گرفتن مدرک ارشد رو طی نکرده باشیم، باید تاریخ فارغی رو کی بزنیم؟ همون تاریخ دفاع؟ و بعد اینکه چون نمره‌ی پایان‌نامه وارد معدل نشده، باید معدل قبل رو بزنیم؟ اینطور که دچار مغایرت میشه. من تاریخ فارغیم ۶/۹۶ه. و توی سایت هم نوشته بود فرم گواهی معدل برای افرادیه که هنوز فارغ‌التحصیل نشدن.

ali
ali

تاریخ دفاع و یا طبق حرف خودشون کسانی قبل ۳۱/۰۶/۹۶ بودند این تاریخ و کسایی تا ۳۰/۱۱/۹۶ هم این تاریخ رو می توننند بزننند.

کتی
کتی

خیلی ممنون

محمد
محمد

سلام. پاسخی به سوال شما را ارسال کردم ولی ظاهرا در بالای پیام شما خواهد آمد. موفق باشید.

کتی
کتی

خیلی ممنون.نیازه فرم گواهی معدل رو هم پر کنم؟