جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی – ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

کانال تلگرام دکتری

دانلود دفترچه سؤالات کنکور دکتری 97 – 98 مجموعه مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده‌ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی ـ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ‌ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی

عناوین دروس امتحانی مجموعه مهندﺳﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﺰی ـ ﻛﺎﻣﭙﻮزﻳﺖ ﻫﺎی ﻟﻴﮕﻨﻮﺳﻠﻮﻟﺰی:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب) و کارشناسی ارشد شامل (ﻓـﺮآورده ﻫـﺎی لایه ای ﭼـﻮب، ﺗﺨﺘـﻪ ﺧـﺮده ﭼﻮب ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻓﻨﺎوری ﭼﺴﺐ، ﭼﻮب-ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

پاسخنامه تست‌های کنکور دکتری 97 ارائه‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات دکتری 97 مهنسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی - کامپوزیت های لیگنوسلولزی

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...