/, دانلود سؤالات دکتری 97/دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 2805

مدرسان شریف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 2805

جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه آموزش زبان انگلیسی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 97 – 98 مجموعه آموزش زبان انگلیسی

عناوین دروس امتحانی مجموعه آموزش زبان انگلیسی:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی (زﺑﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ) و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ (آزﻣﻮن ﺳﺎزی زﺑﺎن ـ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزش زﺑﺎن ـ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣـﻮزش زﺑـﺎن (ﻧﻈﺮﻳـﻪ‌ﻫـﺎ ـ ﻣﻬﺎرت‌ﻫﺎ ـ اﺻﻮل و روش ﺗﺪرﻳﺲ ـ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ درﺳﻲ))

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

پاسخنامه تست‌های کنکور دکتری 97 ارائه‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات دکتری 97 آموزش زبان انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 مجموعه آموزش زبان انگلیسی کد 2805
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar