جهت دانلود رایگان دفترچه سؤالات چهارگزینه‌ای مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی کنکور دکتری سراسری و آزاد 97 می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

کانال تلگرام دکتری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 97 – 98 مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی

عناوین دروس امتحانی مجموعه فرهنگ و زبان‌های باستانی:

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زﺑﺎنﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن و ﻣﻴﺎﻧﻪ (اوﺳﺘﺎﻳﻲ ـ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ـ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﻪ (ﭘﻬﻠﻮی) ـ ﭘﺎرﺗﻲ ـ ﺳﻐﺪی) ـ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳـﺮان ﺑﺎﺳـﺘﺎن ـ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

پاسخنامه تست‌های کنکور دکتری 97 ارائه‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخنامه سوالات دکتری 97 فرهنگ و زبان های باستانی