فراخوان پذیرش دکتری بدون ازمون سال تحصیلی 97 – 98 دانشگاه مازندران منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دکتری بدون ازمون 97 - 98 دانشگاه مازندرانبه گزارش پی اچ دی تست، در اجرای آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی، مصوب جلسه مورخ 1393/3/27 شورای هدایت استعدادهای درخشان و ابلاغ شده به شماره 21/67272، مورخ 1393/4/18، دانشگاه مازندران بر اساس شیوه نامه اجرایی، اقدام به پذیرش استعدادهای درخشان در دوره دکترا (Ph.D) برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 در رشته های مندرج در جدول پیوست، نموده است. کلیه استعدادهای درخشان متقاضی در دوره دکترا باید واجد شرایط تمامی مفاد شیوه نامه اجرایی این دانشگاه باشند.

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 97 – 98 دانشگاه مازندران

1- نحوه ثبت نام دکتری بدون ازمون 97- 98 دانشگاه مازندران:

1-1 هزینه ثبت نام مبلغ 1/000/000 (یک میلیون ریال) است و باید به حساب شماره 2177395040001 به نام درآمد اختصاصی دانشگاه مازندران نزد بانک ملی، شعبه مرکزی بابلسر (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور) واریز شود.

2-1 متقاضی باید مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 97/2/30 با پست سفارشی به نشانی “بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی- مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال نمایند” و رسید پستی را نزد خود نگه دارند. لطفا بر روی پاکت حتما عنوان “مربوط به پذیرش  بدون آزمون استعدادهای درخشان دکترا” و نام- گرایش ذکر شود.

3-1 در صورت عدم احراز شرایط یا نقص مدارک، وجه واریز و مدارک ارسالی متقاضیان به هیچ وجه برگشت داده نخواهد شد.

2- مدارک مورد نیاز دکتری بدون ازمون 97 مازندران:

1-2 تکمیل فرم درخواست پذیرش.

2-2 سوابق علمی به انضمام مدارک و مستندات مربوط به فعالیت های پژوهشی.

3-2 تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه.

4-2 دو قطعه عکس 4*3 همانند و جدید با ذکر مشخصات در پشت آن ها.

5-2 تصویر گواهی کارشناسی و کارشناسی ارشد با ذکر میانگین کل.

6-2 تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای متقاضیان مرد.

تبصره: متقاضیان در حال انجام وظیفه با ارائه گواهی از یگان محل خدمت مبنی بر اینکه خدمت وظیفه را تا پایان شهریور ماه 1397 به پایان خواهند رساند، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.

7-2 اصل و تصویر رسید بانکی

3- ارسال مدارک دکتری بدون کنکور 97 – 98 دانشگاه مازندران:

1-3 متقاضیان باید مدارک ارسالی خود را حداکثر تا تاریخ 1397/02/30 به دفتر تحصیلات تکمیلی مازندران ارسال نمایند.

2-3 به مدارک ناقص و یا ارسالی بعد از تاریخ یاد شده، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

توضیحات مهم:

1- کلیه متقاضیان استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه مازندران باید در زمان ارسال پرونده، تمامی شرایط این شیوه نامه را دارا باشند.

2- دانشگاه مازندران اختیار دارد حداکثر معادل بیست درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی- پژوهشی دوره روزانه دکترای خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

1-2. داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد، (یا میانگین هم تراز شده هریک از دوره های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).

تبصره: میانگین کل کارشناسی برای رشته های علوم پایه و فنی به جای «16» از«15» محاسبه خواهد شد.

2-2. در زمان پذیرش (حداکثر اول شهریور ماه)، بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

3-2. کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه، مطابق جدول ارزشیابی (کسب حداقل 7 امتیاز از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی)

4-2. کسب حداقل نمره 50 از آزمون زبان (Msrt یا معادل آن در سایر آزمون ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین نامه دوره دکتری مصوب وزارت).

تبصره 1: پذیرش دانش آموختگان حائز شرایط این شیوه نامه بدون پرداخت شهریه تحصیلی است.

3- دانشگاه مازندران می تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید.

اسامی پذیرفته شدگان باید توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

4- پذیرش افراد مشمول این شیوه نامه، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه امکان پذیر است.

5- تغییر رشته یا محّل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این شیوه نامه، مجاز نیست.

6- ارزشیابی متقاضیان بر اساس امتیازات پژوهشی (حداکثر 40 امتیاز)، امتیازات آموزشی (حداکثر 30 امتیاز) و امتیازات مصاحبه (حداکثر 30 امتیاز) انجام می پذیرد.

اینستاگرام آزمون دکتری