رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه الزهرا اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا (س) در سال 1397 به شرح زیر است:

اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه الزهرا

رشته های دکتری بدون آزمون 97 - 98 دانشگاه الزهرا