فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون سال تحصیلی 97-98 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه فردوسی مشهد طی اطلاعیه ای، رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان این دانشگاه در سال 1397 را اعلام کرد:

دریافت رشته های دکتری استعداد درخشان 97 دانشگاه فردوسی مشهد

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه فردوسی مشهد