مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

اعلام رشته های دکتری بدون آزمون 1397 دانشگاه شهرکرد

فهرست رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون برگزیدگان علمی برای سال تحصیلی 97-98 در دانشگاه شهرکرد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان دانشگاه شهرکرد در سال 1397 به شرح ذیل می‌باشد:

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه شهرکرد

فهرست رشته گرایش های دکتری دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون سال 97:

ردیف

رشته

گرایش

۱

مهندسی برق

قدرت

۲

مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی  شاخه مکانیک جامدات

۳

مهندسی مکانیک

تبدیل انرژی

۴

اگروتکنولوژی

   اکولوژی گیاهان زراعی

۵

مهندسی مکانیک بیوسیستم

انرژیهای تجدیدپذیر

۶

مهندسی مکانیک بیوسیستم

طراحی ماشین های کشاورزی

۷

مهندسی مکانیک بیوسیستم

فناوریهای پس  از برداشت

۸

مهندسی آب

آبیاری و زهکشی

۹

مهندسی آب

منابع آب

۱۰

مدیریت منابع خاک

 فیزیک و حفاظت خاک

۱۱

مدیریت منابع خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضی

۱۲

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

شیمی خاک و حاصل خیزی و تغذیه گیاه

۱۳

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

—-

۱۴

علوم و مهندسی باغبانی

فیزیولوژی تولید و پس از برداشت

۱۵

علوم دامی

تغذیه دام

۱۶

علوم دامی

تغذیه طیور

۱۷

علوم زمین

پترولوژی

۱۸

علوم و مهندسی جنگل

مدیریت جنگل

۱۹

علوم و مهندسی مرتع

—-

۲۰

علوم و مهندسی آبخیزداری

حفاظت آب و خاک

۲۱

بهداشت مواد غذائی

—-

۲۲

باکتری شناسی

—-

۲۳

بیماریهای داخلی دامهای بزرگ ( دستیاری )

—-

۲۴

بهداشت و بیماریهای پرندگان

—-

۲۵

ریاضی

آنالیز

۲۶

ریاضی کاربردی

—-

۲۷

شیمی

شیمی تجزیه

۲۸

فیزیک

ماده چگال

۲۹

فیزیولوژی ورزشی

—-

۳۰

زبان و ادبیات فارسی

—-

۳۱

زبان و ادبیات فارسی

ادبیات عرفانی

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فرناز
فرناز

چرا زبان نیست؟!