مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

اعلام رشته های پذیرش دکتری بدون کنکور 97 دانشگاه بوعلی همدان

فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری سال 1397 دانشگاه بوعلی سینای  همدان منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، رشته های دارای پذیرش دکتری استعدادهای درخشان سال تحصیلی 97-98 دانشگاه بوعلی سینا بدین شرح می باشد:

 

دانشکده گروه آموزشی رشته/ گرایش مقطع دکتری
شیمی شیمی تجزیه شیمی تجزیه

 

دانشکده گروه آموزشی رشته/ گرایش
علوم پایه فیزیک فیزیک- گرانش و کیهان شناسی
زمین‌شناسی علوم زمین- رسوب‌شناسی

 

دانشکده گروه آموزشی رشته/ گرایش
کشاورزی علوم باغبانی علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
علوم دامی علوم دامی- تغذیه دام
ترویج و آموزش کشاورزی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار- ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
خاک‌شناسی مدیریت حاصلخیزی و زیست فنّاوری خاک- مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌ فنّاوری خاک
گیاه‌پزشکی بیماری‌شناسی گیاهی
حشره‌شناسی کشاورزی

 

دانشکده گروه آموزشی رشته/ گرایش
فنی و مهندسی مهندسی صنایع مهندسی صنایع
مهندسی عمران مهندسی عمران- سازه
مهندسی مواد مهندسی مواد و متالورژی

 

مشاهده اطلاعیه پذیرش دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه بوعلی سینا

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar