شهریه دوره های شبانه و پردیس دانشجویان ورودی مقطع دکتری تخصصی سال 97 برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، جدول شهریه دانشجویان ورودی دوره های شهریه پرداز مقطع دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 دانشگاه ها به شرح زیر است:

ردیفشهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97
1جزئیات شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه صنعتی اصفهان
2شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه الزهرا (س)
3شهریه دوره‌های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه اصفهان
4شهریه دوره پردیس دکتری 97 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
5شهریه دوره دکتری 97 دانشگاه ادیان و مذاهب
6شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه امیرکبیر
7شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه بیرجند
8شهریه دوره شبانه دکتری 97 پژوهشگاه مهندسی ژنتیک
9شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه سمنان
10شهریه دوره دکتری 97 دانشگاه شمال
11شهریه دوره دکتری 97 دانشگاه شیخ بهائی
12شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه صنعتی شیراز
13شهریه دوره پردیس دکتری 97 دانشگاه علامه طباطبایی
14شهریه دوره شبانه دکتری 97 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
15شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه قم
16شهریه دوره شبانه دکتری 97 دانشگاه امام خمینی قزوین
17شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه باهنر کرمان
18شهریه دوره های غیرروزانه دکتری 97 دانشگاه کاشان
19شهریه دوره شبانه دکتری 97 دانشگاه محقق اردبیلی

اینستاگرام آزمون دکتری