زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری تخصصی سال 97 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان بر اساس رشته های تحصیلی منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، جدول زمانبندی مصاحبه دکتری تخصصی سال تحصیلی 97-98 منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرمان) به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف

نام رشته

تاریخ مصاحبه

۱

مدیریت آموزشی

۲۱-۲۰-۱۹ تیرماه

۲

برنامه ریزی درسی

۲۱-۲۰-۱۹ تیرماه

۳

مشاوره

۲۱-۲۰-۱۹ تیرماه

۴

فلسفه تعلیم وتربیت

۲۰-۱۹ تیرماه

۵

مدیریت وبرنامه ریزی فرهنگی

۲۰-۱۹ تیرماه

۶

میکروبیولوژی

۲۵-۲۴ تیرماه

۷

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی گیاهی

۲۵-۲۴ تیرماه

۸

بهداشت مواد غذایی

۲۵-۲۴ تیرماه

۹

مدیریت محیط زیست

۲۰-۱۹ تیرماه

۱۰

علوم ومهندسی محیط زیست

۲۰-۱۹ تیرماه

۱۱

مهندسی محیط زیست وآلودگی هوا

۲۰-۱۹ تیرماه

۱۲

علوم ومهندسی شیلات-تکثیر وپرورش آبزیان

۲۰-۱۹ تیرماه

۱۳

شیمی-شیمی آلی

۲۴ تیرماه

۱۴

شیمی-شیمی تجزیه

۲۴ تیرماه

۱۵

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

۲۴-۲۳-۲۲ تیرماه

۱۶

مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری

۲۴-۲۳-۲۲ تیرماه

۱۷

مهندسی عمران -سازه

۲۴-۲۳-۲۲ تیرماه

۱۸

مهندسی عمران-مدیریت منابع آب

۲۳-۲۲ تیرماه

۱۹

مهندسی عمران-سواحل بنادر وساز های دریایی

۲۳-۲۲ تیرماه

۲۰

اکروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

۱۹ تیرماه

۲۱

ژنتیک وبه نژادی گیاهی

۱۹ تیرماه

۲۲

مهندسی معدن-استخراج مواد معدنی

۲۲ تیرماه

۲۳

مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی

۲۲ تیرماه

۲۴

معماری

۲۴-۲۳-۲۲ تیرماه

۲۵

علوم سیاسی-اندیشه های سیاسی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۲۶

علوم سیاسی-مسائل ایران

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۲۷

علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۲۸

مدیریت ورزشی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۲۹

فقه وحقوق اسلامی

۱۹ تیر

۳۰

تاریخ وتمدن ملل اسلامی

۱۹ تیر

۳۱

حسابداری

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۳۲

آموزش زبان انگلیسی

۲۱و۲۲و۲۳ تیر

۳۳

زبان وادبیات انگلیسی

۲۱و۲۲و۲۳ تیر

۳۴

زبان شناسی

۲۱و۲۲و۲۳ تیر

۳۵

شهرسازی

۲۳و۲۴و۲۵ تیر

۳۶

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۳۷

مدیریت فناوری اطلاعات -کسب وکار هوشمند

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۳۸

مدیریت دولتی- -رفتار سازمانی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۳۹

حقوق عمومی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۰

حقوق بین الملل عمومی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۱

حقوق جزا وجرم شناسی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۲

حقوق خصوصی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۳

مدیریت دولتی-منابع انسانی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۴

مدیریت صنعتی- مالی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۵

مالی- مهندسی مالی

۱۹و۲۰و۲۱ تیر

۴۶

مالی – بانکداری

۱۹و۲۰و۲۱ تیر