زمان بندی برگزاری مصاحبه های دکتری 1397 دعوت شدگان به مصاحبه در واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست اسامی پدیرفته شدگان و مکان و زمان مصاحبه دکتری 1397 واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس حروف الفبا اعلام شد.

مشاهده جزئیات مصاحبه دکتری 97 واحد تهران مرکز