میزان شهریه پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم سال تحصیلی 97-98 مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 97-98 به شرح ذیل می باشد:

نکات قابل توجه:

  • شهریه دروس جبرانی (پیشنیاز)، مردودی، حذف اضطراری، حذف پزشکی و نظایر آن برای دکتری براساس شهریه دروس مصوب و به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
  • شهریه مصوب دکتری برای 8 نیمسال تحصیلی بوده و شهریه مازاد بر 8 نیمسال به صورت روزشمار محاسبه و از دانشجویان دریافت خواهد گردید.
  • دانشجو موظف است معادل شهریه یک ترم در آغاز ثبت نام تضمین معتبر بسپارد.

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...