با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل 50 نمره از مصاحبه دانشگاه تهران توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. این مصوبه عطف به ماسبق شده و دیگر ردشدگان مصاحبه این دانشگاه هم امکان پیگیری وضعیت خود را خواهند داشت.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه تهران و پس از استماع دفاعیات این دانشگاه، موضوع قرار دادن حدنصاب برای مصاحبه دکتری را امری غیرقانونی خوانده و رای به ابطال دستورالعمل این دانشگاه داده است. نکته حایز اهمیت این مصوبه آن است که با توجه به متن پرونده، چنین رایی منحصر به دانشگاه تهران نبوده و تمام داوطلبانی که با توجه به عدم کسب حدنصاب مصاحبه از پذیرش در دانشگاه مورد علاقه خود محروم شده اند می توانند چنین دادخواستی را جهت بررسی به دیوان عدالت اداری ارائه نمایند.

متن نهایی حکم دیوان عدالت اداری مصوب 20 آذر 1397 به شرح زیر است: (پیشنهاد می کنیم متن کامل پرونده را هم مطالعه فرمایید)

متن دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حد نصاب نمره مصاحبه دانشگاه تهران

به گزارش پی اچ دی تست، متن کامل پرونده به شرح زیر است. همانطور که گفته شد با توجه به متن پرونده چنین برداشت می شود که این مصوبه می تواند در مورد تمام دانشگاه های کشور نیز که نمره حدنصاب برای مصاحبه دکتری تعیین کرده اند صادر شود.

متن دادخواست ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دانشگاه تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران

گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب محمدعلی رضاپور اکردی حائز رتبه 1 آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 1396 به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396 که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.

توضیح آن که بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده ام)، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه 1 را در آن کسب نمودم و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می دارد « کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه ها تنها حق تصرف در 50 درصد نمره خود را دارا می باشند.

حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده اند، نمره 43.8 از 100 یا 21.9 از 50 را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه 1 در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیر قانونی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب اعمال نمی گردید بنده با همین نمره 43.8 هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حد نصاب شده ام، پذیرفته می شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه 52 از 100 و به عبارتی 26 از 50 بوده و نمره سنجش وی 30 از 50 که جمعاً مساوی 56 خواهد بود حال آن که نمره سنجش حقیر 39 و مصاحبه حقیر 43 از 100 یا به عبارتی 21 از 50 بود که جمعاً مساوی با 61 خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حد نصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده ام پذیرفته شوم.

لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 که مقرر می دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حد نصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و 50 درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حد نصاب مذکور با وجود کسب رتبه 1 آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره 21.9 (43.8 از 100) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته 1961 پذیرفته نشدم در حالی که اگر حد نصاب مذکور اعمال نمی شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (1961) پذیرفته می شدم و حال از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم.”

توضیحات مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 286441؍1151-25؍7؍1397 توضیح داده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره 96؍1040 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 1397-1396 مراتب زیر را به استحضار می رساند:

مقدمه:

حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپور اکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست. دانشگاه تهران هر ساله همانند سایر دانشگاههای کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می نماید تا دانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی 1397-1396 نیز همانند سالهای گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند 14 مصوبه مورخ 7؍10؍1372 بررسی و تصویب کلیه برنامه های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می گردد، را به شورای عالی برنامه ریزی واگذار نموده است. شورای عالی برنامه ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه 274-8؍12؍1372 آیین نامه دوره دکتری را به تصویب می رساند.

2- شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 1؍12؍1377 در اجرای فصل دوم آیین نامه فوق الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب 1؍12؍1377 را تصویب می نماید. اما در تاریخ 27؍1؍1384 آیین نامه دوره دکتری مورخ 8؍12؍1377 توسط شورای عالی برنامه ریزی اصلاح گردید. ماده 3 آیین نامه جدید التصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که حسب مورد به تأیید وزارت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. براساس بند 3 ماده 1 این آیین نامه «منظور از مؤسسه هر یک از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری بر گزار کنند». بنابراین با تصویب آیین نامه جدید، آیین نامه دوره دکتری مورخ 8؍12؍1372 و دستورالعمل اجرای این آیین نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به بر گزاری دوره دکتری می باشند، قرار گرفته است.

3- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ 16؍3؍1386 با اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 3 آیین نامه دوره دکتری مورخ 27؍1؍1384 «آیین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی 1397-1396 دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 » را تصویب نمود، در این دستورالعمل 50 امتیاز (معادل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده