پارسه
وکیلی
کیهان روان
زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳
همپا
مدرسان شریف
تجربیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۳
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دکتری دانشگاه تهران از سوی دیوان عدالت اداری

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

با شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری، دستورالعمل کسب حداقل 50 نمره از مصاحبه دانشگاه تهران توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. این مصوبه عطف به ماسبق شده و دیگر ردشدگان مصاحبه این دانشگاه هم امکان پیگیری وضعیت خود را خواهند داشت.

به گزارش پی اچ دی تست، دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت یکی از داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه تهران و پس از استماع دفاعیات این دانشگاه، موضوع قرار دادن حدنصاب برای مصاحبه دکتری را امری غیرقانونی خوانده و رای به ابطال دستورالعمل این دانشگاه داده است. نکته حایز اهمیت این مصوبه آن است که با توجه به متن پرونده، چنین رایی منحصر به دانشگاه تهران نبوده و تمام داوطلبانی که با توجه به عدم کسب حدنصاب مصاحبه از پذیرش در دانشگاه مورد علاقه خود محروم شده اند می توانند چنین دادخواستی را جهت بررسی به دیوان عدالت اداری ارائه نمایند.

متن نهایی حکم دیوان عدالت اداری مصوب 20 آذر 1397 به شرح زیر است: (پیشنهاد می کنیم متن کامل پرونده را هم مطالعه فرمایید)

متن دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حد نصاب نمره مصاحبه دانشگاه تهران

به گزارش پی اچ دی تست، متن کامل پرونده به شرح زیر است. همانطور که گفته شد با توجه به متن پرونده چنین برداشت می شود که این مصوبه می تواند در مورد تمام دانشگاه های کشور نیز که نمره حدنصاب برای مصاحبه دکتری تعیین کرده اند صادر شود.

متن دادخواست ابطال مصوبه حدنصاب نمره مصاحبه دانشگاه تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران

گردش کار: شاکی طی دو دادخواست ابتدا ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 1397-1396 دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب محمدعلی رضاپور اکردی حائز رتبه 1 آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 1396 به دلیل اعمال حد نصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری (PHD) در سال تحصیلی 1397-1396 که به وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 می باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشم.

توضیح آن که بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده ام)، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه 1 را در آن کسب نمودم و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می دارد « کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه ها تنها حق تصرف در 50 درصد نمره خود را دارا می باشند.

حقیر نیز از این دستورالعمل متضرر شده ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه کننده بوده اند، نمره 43.8 از 100 یا 21.9 از 50 را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه 1 در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیر قانونی دانشگاه تهران در خصوص حد نصاب اعمال نمی گردید بنده با همین نمره 43.8 هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حد نصاب شده ام، پذیرفته می شدم. زیرا نمره نفر اول مصاحبه 52 از 100 و به عبارتی 26 از 50 بوده و نمره سنجش وی 30 از 50 که جمعاً مساوی 56 خواهد بود حال آن که نمره سنجش حقیر 39 و مصاحبه حقیر 43 از 100 یا به عبارتی 21 از 50 بود که جمعاً مساوی با 61 خواهد بود. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حد نصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده ام پذیرفته شوم.

لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394 که مقرر می دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حد نصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و 50 درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می گیرد. حقیر نیز بر اثر اعمال حد نصاب مذکور با وجود کسب رتبه 1 آزمون کتبی سازمان سنجش و نمره 21.9 (43.8 از 100) در مصاحبه دانشگاه تهران در کد رشته 1961 پذیرفته نشدم در حالی که اگر حد نصاب مذکور اعمال نمی شد بنده با همین نمره مصاحبه نیز در کد رشته محل اول خود (1961) پذیرفته می شدم و حال از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخش مذکور را از زمان تصویب دارم.”

توضیحات مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 286441؍1151-25؍7؍1397 توضیح داده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره 96؍1040 موضوع شکایت آقای محمدعلی رضاپورآکردی به طرفیت دانشگاه تهران به خواسته ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری در سال تحصیلی 1397-1396 مراتب زیر را به استحضار می رساند:

مقدمه:

حسب مندرجات پرونده، آقای محمدعلی رضاپور اکردی دادخواستی تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و به موجب آن ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری را خواستار شده است. در صورتی که چنین خواسته ای تنها به دلیل اینکه شرایط به نفع شاکی نبوده پذیرفته نیست. دانشگاه تهران هر ساله همانند سایر دانشگاههای کشور مطابق مقررات، دستورالعملی را در خصوص چگونگی پذیرش دانشجو تهیه و منتشر می نماید تا دانشجویان از کم و کیف آن آگاهی یافته و ابهامی باقی نماند. در سال تحصیلی 1397-1396 نیز همانند سالهای گذشته این دستورالعمل تهیه و منتشر شد. تهیه دستورالعمل اقدام جدیدی نیست که بتوان آن را نادیده انگاشت بدین ترتیب که:

1- شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس بند 14 مصوبه مورخ 7؍10؍1372 بررسی و تصویب کلیه برنامه های درسی و مقررات و ضوابط آموزشی و پژوهشی مربوط به وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که در آنها دوره های آموزش عالی دایر است و به نوعی به مدرک دانشگاهی منتهی می گردد، را به شورای عالی برنامه ریزی واگذار نموده است. شورای عالی برنامه ریزی نیز با اختیارات حاصله از مصوبه مذکور، در جلسه 274-8؍12؍1372 آیین نامه دوره دکتری را به تصویب می رساند.

2- شورای عالی برنامه ریزی در تاریخ 1؍12؍1377 در اجرای فصل دوم آیین نامه فوق الذکر، دستورالعمل اجرای پذیرش دانشجو دوره دکتری مصوب 1؍12؍1377 را تصویب می نماید. اما در تاریخ 27؍1؍1384 آیین نامه دوره دکتری مورخ 8؍12؍1377 توسط شورای عالی برنامه ریزی اصلاح گردید. ماده 3 آیین نامه جدید التصویب در خصوص ضوابط ورود به دکتری مقرر می دارد: «ضوابط ورود داوطلبان به دوره دکتری به شرح زیر است: الف) داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی ب) داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای که حسب مورد به تأیید وزارت یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد. ج) احراز صلاحیت علمی برای ورود به رشته مورد نظر د) احراز توانایی در زبان خارجی. براساس بند 3 ماده 1 این آیین نامه «منظور از مؤسسه هر یک از دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی کشور است که مطابق مقررات مجازند دوره دکتری بر گزار کنند». بنابراین با تصویب آیین نامه جدید، آیین نامه دوره دکتری مورخ 8؍12؍1372 و دستورالعمل اجرای این آیین نامه ملغی اثر شده و نحوه احراز صلاحیت علمی داوطلبان دوره دکتری، بر عهده مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که مطابق مقررات مجاز به بر گزاری دوره دکتری می باشند، قرار گرفته است.

3- شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ 16؍3؍1386 با اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 3 آیین نامه دوره دکتری مورخ 27؍1؍1384 «آیین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی 1397-1396 دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 » را تصویب نمود، در این دستورالعمل 50 امتیاز (معادل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص داده شده است.

4- در واقع دانشگاه تهران با اختیارات حاصله که به شرح زیر است، «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 » را تصویب نموده است.

الف-شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در تاریخ 16؍3؍1386 با اختیارات حاصله از تبصره 1 ماده 3 آیین نامه دوره دکتری مورخ 27؍1؍1384 «آیین نامه اجرای تعیین امتیازات آموزشی و در سالهای بعد از جمله سال تحصیلی 1397-1396 دستورالعمل پژوهشی و مصاحبه آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی دانشگاه تهران» را تصویب نمود در این دستورالعمل 50 امتیاز (معادل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری) به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه به شرح مندرج در دستورالعمل اختصاص داده شده و تنها پنجاه درصد از کل امتیازات به آزمون کتبی اختصاص دارد.

ب- سازمان سنجش و آموزش کشور، در ردیف 5 دفترچه انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورود دوره دکتری سال 1396 در خصوص نحوه پذیرش نهایی داوطلبان چنین تصویب نموده است: « گزینش نهایی در هر یک از کد رشته محلهای آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1396 از بین داوطلبانی است که حد نصاب نمره مرحله دوم آزمون مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی که توسط دانشگاه مربوطه تعیین می شود را دارا باشند.» همچنین نتیجه بررسی صلاحیت عمومی و طرفیت پذیرش در کد رشته محلهای تحصیلی برای رشته هایی که شیوه پذیرش آنها «آموزشی- پژوهشی» است بر اساس نمره کل حاصل از 50 نمره علمی و 50 نمره مرحله دوم آزمون (مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) پیش بینی شده است.

ج- همچنین حسب اعلام اداره کل امور طی نامه شماره 297730؍3؍122-2؍10؍1396 در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور ملاک درج حد نصاب نمره مصاحبه می باشد که دانشگاهها می توانند حد نصاب نمره مصاحبه را ثبت و سازمان سنجش آموزش کشور بر اساس آن پذیرفته شدگان نهایی را جهت ثبت نام به دانشگاهها معرفی نمایند. در واقع در راستای مجوز شورای عالی برنامه ریزی و سازمان سنجش و آموزش کشور، دانشگاه تهران نیز برای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکتری تخصصی برای سال تحصیلی 1397-1396 «دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396» را تصویب نمود. بر اساس این دستورالعمل امتیاز و شرایط مرحله مصاحبه چنین مقرر پیش بینی شده است:

«1- ارزیابی تخصصی و نظر کمیته برگزار کننده (60-0) امتیاز

1-1- ارزیابی تخصصی (45-0)

2-1 ارزیابی کمیته برگزار کننده (15-0)

2- ارزیابی سوابق آموزشی- پژوهشی و فناوری (40-0) امتیاز

2-1- ارزیابی سوابق آموزشی (20-0)

2-2- ارزیابی سوابق پژوهشی (20-0)

این دستورالعمل دانشگاه تهران کسب حداقل 50 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین المللی و اقماری را الزامی شناخته است. به عبارتی براساس این دستورالعمل 50 درصد از مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به کیفیت سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه اختصاص یافته است. (50 درصد مجموع امتیازات آزمون ورودی دوره دکتری به آزمون کتبی) در نتیجه ممکن است یک شخص حداکثر امتیازات مرحله کتبی که 50 درصد از کل امتیازات این مرحله می باشد، را کسب نماید. لیکن از 50 درصد، امتیازات مربوط به کمیت و کیفیت سوابق آموزشی و پژوهشی و مصاحبه، امتیازی را کسب ننماید و یا از سایر متقاضیان امتیاز کمتری را کسب نماید و در نتیجه پذیرفته نهایی نگردد. بنابراین صرف کسب رتبه در مرحله آزمون کتبی، متقاضیان را واجد صلاحیت پذیرش دوره دکتری دانشگاه تهران نخواهد نمود و شخصی واجد صلاحیت است که مجموع امتیازات حداکثر را دریافت دارد.

با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دانشگاه تهران در راستای مجوز حاصله از سازمان سنجش آموزش کشور و شورای عالی برنامه ریزی، شرایط و ضوابط پذیرش در دوره دکتری را پیش بینی نموده است. لذا تخلفی از مقررات قانونی در اعمال این ضوابط در نتیجه گزینش شاکی مشاهد نمی شود. لازم به ذکر است مطابق همین آیین نامه ها و دستورالعملها که در طول سالیان قبل تهیه و دانشجویان هر ساله براساس آن پذیرفته می شوند، در سال 1396 نیز حقوق مکتسبه ای برای دانشجویان پذیرفته شده ایجاد گردیده است و این طبیعی است، اشخاصی که شرایط لازم را دارا نبوده و پذیرفته نشده اند همواره این دستورالعمل ها را ناعادلانه تفسیر نمایند. پس نمی توان با تمسک به این ادعای بدون توجیه شاکی که حقی از ایشان تضییع گردیده است به حقوق دیگران تجاوز نمود. با توجه به اینکه دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی در سال تحصیلی 1397-1396 مطابق مقررات آموزشی صادر گردیده و هیچ گونه ایرادی بر آن وارد نیست، لذا صدور رأی شایسته قانونی مبنی بر رد خواسته شاکی مورد استدعاست. “

توضیحات تکمیلی مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران

همچنین مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران در لایحه دیگری به شماره 348067؍151-22؍8؍1397 توضیح داده است:

” معاون محترم مدیرکل هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در خصوص پرونده شماره 97؍پ؍11-7؍8؍1397 موضوع شکایت آقای … که اینک دانشجوی دکتری این دانشگاه در پردیس فارابی است، به خواسته ابطال دستورالعمل در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1397-1396، مراتب ذیل را به استحضار می رساند که دانشگاه تهران در تصویب دستورالعمل مورد شکایت ذره ای از حدود اختیارات قانونی تجاوز ننموده است و شکایت شاکی بی مبنا بوده و بدون توجه به مستندات قانونی تصویب دستورالعمل در دانشگاه و جایگاه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و مصوبات آن تهیه شده است که به شرح زیر مردود بودن آن توجیه و تبیین می شود:

1- بر اساس جوابیه صریح و مستند و متقن سازمان سنجش و آموزش کشور به شماره 63699-21؍8؍1397 و نیز برابر مصوبه صریح شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی مورخ 9؍8؍1395 به ویژه بند ب قسمت 1 مصوبه فوق الذکر که به امضای رئیس شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره تحصیلات تکمیلی و وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی رسیده، چنین مقرر شده است: « در حد نصاب نمره مرحله دوم (نمره دانشگاه)، توسط دانشگاه ها در هر کد رشته محل تعیین و به سازمان سنجش آموزش کشور برای پذیرش نهایی اعلام شود.»

2- این امر عیناً در شیوه نامه اجرایی آزمون به دانشگاه ها اعلام و در دفترچه های ثبت نام و انتخاب رشته به داوطلبان اطلاع رسانی شده است و شاکی از این موضوع اطلاع کامل داشته است و با رعایت همین شیوه نامه و مصوبه و احراز حد نصاب دانشگاه تهران موفق به قبولی در رشته حقوق خصوصی مقطع دکتری در پردیس فارابی دانشگاه تهران شده است.

3- بر اساس اختیار فوق الذکر نیز دانشگاه تهران دستورالعملی در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری سال تحصیلی 1397-1396 تصویب نموده است که از هر جهت منطبق با مجوز شورای مرقوم و شیوه نامه مورد اشاره است و از لحاظ محتوا نیز فاقد هرگونه ابهام و نارسایی متنی است به نحوی که شاکی نمی تواند مدعی تضییع از ناحیه آن باشد.

بنا به مراتب فوق و از آنجا که شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر اساس اختیارات قانونی مندرج در قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی مصوب 1394 و به ویژه جایگاه آن شورا به شرح مذکور در ماده 2 آن قانون در این باره مصوبه ای روشن وضع نموده که برای دانشگاه ها الزام آور است و با توجه به اینکه این مصوبه اختیار تعیین حد نصاب را صراحتاً بر عهده دانشگاه ها به عنوان نهاد متولی اصلی و متخصص امر نهاده است و نظر به اینکه این امر توسط سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور ابلاغ شده و در دفترچه برگزاری آزمون نیز آمده است و شاکی از آن به خوبی مطلع بوده به همین شیوه در پردیس فارابی دانشگاه تهران پذیرفته شده و در حال تحصیل است و از آنجا که دانشگاه ها در تعیین حد نصاب، دارای اختیار قانونی هستند و نظر به اینکه دانشگاه تهران در این موضوع، مجری مصوبات شورای فوق الاشاره است و دستورالعمل مورد استناد شاکی نیز طابق النعل در راستای مصوبه مورخ 9؍8؍1395 این شورا بوده است و نظر به اینکه شاکی در شکایت خود نه این شورا و نه سازمان سنجش و آموزش کشور و نه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نه مصوبات این شورا و آن وزارت را مورد بحث و تعرض قرار نداده و اگر همچنین کند به نظر شکایت وی سازگاری با قوانین و مقررات ندارد، شکایت شاکی به شرح شکواییه تقدیمی به طرفیت دانشگاه تهران و نسبت به تصویب نامه مورد اشاره، فاقد وجاهت و محمل قانونی است. از این رو تقاضای صدور حکم به رد آن دارد.”

رای نهایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍9؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

داوطلبان عزیز می توانند نظرات و تجربیات خود در این خصوص را از طریق بخش نظرات به اشتراک گذارند.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

281 نظرات
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
نفت
شهریور ۱۹, ۱۳۹۸ ۷:۴۳ ب٫ظ

سلام امسال من هم رتبه۵شدم، و حدنصاب دانشگاه تهران۲۵اعلام کرده و به من۲۰ داده و با این وجود که نمره نهاییم از نفرات پذیرفته شده بهتر بوده به دلیل نمره کمتر از حدنصاب من رو رد کردن
ایا بنظر شکایت جواب میده؟

جمشید
مهر ۴, ۱۳۹۸ ۹:۵۶ ب٫ظ
پاسخ به  نفت

سلام
شکایت شما موقعی نتیجه میده که نمره مجموع شما بیشتر از نمره آخرین نفر پذیرفته شده باشد با طوریکه اگه حدنصاب نمی بود و نمرات رو جمع میکردن امکان قبولی شما می بود
با نظر حقیر شما بعد اینکه از این قضیه مطمئن شدید اولا از دانشگاه تهران و سازمان سنجش با علت استنکاف از رای هئت عمومی دیوان مطرح کنین و یک شکایت با الزام دانشگاه تهران به اصلاح نتایج اعلامی

دانشجو
شهریور ۱۲, ۱۳۹۸ ۱۱:۵۹ ق٫ظ

تبریک عرض می کنم به سازمان سنجش و دانشگاه ها که مجدد امسال هم برخی از داوطلبان آزمون دکتری را با حدنصاب مرحله دوم نواختند

مردم شناسی
خرداد ۵, ۱۳۹۸ ۰:۰۵ ق٫ظ

https://my.farsnews.com/c/7959
دعوت برای حمایت از کمپین ضایع شدن حق شرکت کنندگان آزمون دکتری با اعلام حدنصاب تراز دانشگاه ها

دانشجو
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ ۹:۲۹ ب٫ظ

باسلام. کسی خبر جدیدی از پیگیری ها دارد؟

هادی
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ ۷:۲۲ ب٫ظ

سلام
از دوستان، کسی موضوع را از طریق مجلس شورای اسلامی هم پیگیری کرده؟

هادی
اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۸ ۷:۱۱ ب٫ظ

باسلام
چگونه می توانیم با هم در ارتباط باشیم برای طرح برخی مسائل و هماهنگی ها؟

سارا
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸ ۱۲:۴۹ ب٫ظ

سلام
قراره حکم برای مصاحبه سال ۹۸ اجرا بشه ولی من هرچی پیگیری میکنم برای سالهای ۹۷ و قبل، دانشگاه زیر بار نمیره.
آخرین باری که به سنجش مراجعه کردم گفتن به سنجش هیچ چیزی ابلاغ نشده هیچ اقدامی نمیتونن بکنن و وزارت علوم هم از قوه قضاییه درخواست عدم اجرای این حکم برای کنکور سالهای گذشته رو کرده و عملا کسانیکه سالهای گذشته به این صورت مردود شدن نمیتونن به حقشون برسن.
نمیدونم چقدر این حرف حقیقت داره، اگر کسی اطلاعاتی داره ممنون میشم به اشتراک بگذاره.

نکته دیگه هم اینه که هر اعتراضی که به معاونت آموزشی دانشگاه تهران ارجاع داده میشه، تنها جوابی که بهش میدن اینه که مطابق قانون ما در سالی که برای مصاحبه دعوت شدید، شما واجد شرایط قبولی نبودید، همین!

بیتا
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۸ ۱۲:۲۲ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

ممنون

هادی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۸ ۶:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

باسلام.
این که «وزارت علوم از قوه قضاییه درخواست عدم اجرای این حکم برای کنکور سالهای گذشته رو کرده» را چه کسی به شما گفته؟

سارا
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۸ ۷:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
وقتی برای بار دوم به سنجش مراجعه کردم مسئول بخش کنکور دکتری بمن گفتن این جمله رو
بنظرم مراجعه چند نفری و همزمان باید صورت بگیره در غیر این صورت هرچی دوست دارن پاسخ میدن

هادی
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۸ ۷:۳۹ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

تشکر

بیتا
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸ ۵:۲۳ ب٫ظ

سلام و تبریک
اگر کسی هست که در کارش گشایشی شده لطفا به ما هم خبر بده که از همون طریق پیگیری کنیم

هادی
اسفند ۲۶, ۱۳۹۷ ۴:۲۴ ب٫ظ

باسلام
جهت اطلاع، رأی دیوان در ۱۹اسفند در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ شده است.

دانشجو
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸ ۷:۳۱ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
لطف میکنید بفرمایید در کدام صفحه؟ هر چه گشتم موفق به پیدا کردن رای دیوان نشدم

هادی
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸ ۴:۲۷ ب٫ظ
پاسخ به  دانشجو

سلام علیکم
رای مربوطه در لینک زیر قابل مشاهده است:
http://www.rrk.ir/Laws/?PageNo=6&CatCode=0&Keyword=&MM=

زهرا
فروردین ۲۱, ۱۳۹۸ ۱۱:۰۰ ق٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
ممنون از لطف شما

دانشجو
فروردین ۲۲, ۱۳۹۸ ۵:۱۳ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
متشکرم

هادی
اسفند ۲۴, ۱۳۹۷ ۸:۲۴ ب٫ظ

سلام دوستان
بنده از تمام مسیرهای ممکن موضوع را پیگیری کردم. از دانشگاه تهران، وزارت علوم و سازمان سنجش
همان پاسخ هایی که دوستان دریافت کردند، بنده نیز دریافت نمودم.
اخیراً از نماینده محترم شهرم و کمیسیون اموزش دارم پیگیری میکنم. همین امروز با نماینده محترم صحبت کردم و قرار شد موضوع را تحت عنوان سوال از وزیر در صحن علنی مجلس پیگیری کنند.
وزیر علوم یک ماه پیش هم نتوانسته بود مجلس را در سوالی قانع کند.
دوستان عزیز، موضوع را با نماینده های پیگیر طرح کنند.

بیتا رتبه یک
اسفند ۲۵, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲ ق٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام خدا خیرت بده

ارش
اسفند ۲۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۳ ق٫ظ
پاسخ به  بیتا رتبه یک

سلام بنده اون نامه ای که سازمان سنجش برام به عنوان اینکه ابلاغیه ای رو از طرف دیوان عدالت بدستشون نرسیده با شرح و ضمیه وضعیت خودم دیروز به دیوان عالی فرستادم و بیخیال قضیه نمی شوم

وکیل
اسفند ۲۸, ۱۳۹۷ ۴:۱۶ ب٫ظ
پاسخ به  ارش

زنده باد

بهترین جوانان این خاک رو ناامید میکنن

وکیل
اسفند ۲۱, ۱۳۹۷ ۷:۰۷ ب٫ظ

باید به اجرای احکام دیوان مراجعه کنید

سارا
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۵:۳۹ ب٫ظ

سلام
امروز در اخبار ساعت ۱۱ صبح شبکه خبر، رای دیوان مطرح شد
https://www.telewebion.com/episode/1992651
دانشگاه بازم میتونه بهانه چاپ این حکم در روزنامه رو بیاره؟ اعلام در بخشهای رسمی خبری کافی نیست؟
ای کاش آقای رضاپور لطف کنند باز هم راهنمایی کنند، ما واقعا نمیدونیم چجوری با بهانه های مختلف دانشگاه مقابله کنیم

ارش
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۱:۳۲ ب٫ظ

سلام دوستان بنده وضعیت رتبه و باند بازی جذب دانشجوی میلی دانشگاهها و ابطال حدنصاب رو بصورت نامه از طریق دبیرخانه به دکتر خدایی وزارت علوم فرستادم و بعد کلی فراز و نشیب امروز یه نامه به من با سماره پیوست و تایپ شده فرستادن و گفتن هیچ ابلاغیه ای از طرف دیوان عدالت اداری دال بر موضوع به سازمان سنجش ندادن خواهشا اگر کسی پیگیره به دیوان عدالت بره و بگه لازم شه بنده نامه رو براش ایمیل می کنم و خودم هم مستقیم موضوع رو پیگیری می کنم دست بردار نیستم

علی
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۵:۱۳ ب٫ظ
پاسخ به  ارش

سلام خیلی ممنون، هم میتونید از طریق سایت دیوان اقدام کنید و هم دیوان در مراکز استان شعبه داره، چرا باید حق ما رتبه های برتر خورده شه

ارش
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۸:۲۲ ب٫ظ
پاسخ به  علی

بنده مستقیم پیگیر می شم تا الان بیخیال نشدم دست بردار نباشید تو تربیت مدرس مدیر بخش دکتری می گفت این حکم علنی بشه به ضرر دانشگاه است و باید از سال ۹۴ به بعد بازبینی بشه .بدرک که باید بازبینی بشه حق خوردن ما ارزش این رو داره یه تکونی به خودتون بدهید تا حق پایمال ما و ایندگان که همین بلا سرشون می اید دیگه تموم بشه

ارش
اسفند ۲۰, ۱۳۹۷ ۸:۱۹ ب٫ظ
پاسخ به  ارش

این هم شرح نامه امروز
جناب آقای ….
داوطلب محترم آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۳۹۷
با سلام و احترام
باز گشت درخواست شماره ثبتی فلان به تاریخ ۲/۱۱/۹۷ به استخضار می رساند تا کنون دیوان عدالت اداری رای مبنی بر ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در خصوص اعمال حدنصاب مرحله مصاحبه در آزمون مذکور به این سازمان ابلاغ نشده است.

زهرا شکوهی مدیر کل دفتر طرح و آمار سازمان سنجش آموزش کشور

بیتا رتبه یک
اسفند ۱۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۵۳ ق٫ظ

لطفا اگر کسی در کارش پیشرفت یا گشایشی حاصل شده مارو هم در جریان بذاره. هیچکس پاسخگو نیست. حداقل خودمون به هم کمک کنیم

هادی
اسفند ۲, ۱۳۹۷ ۳:۴۹ ب٫ظ

سلام
البته که اینها (چاپ در روزنامه) بهانه است و برای گذران زمان است تا موضوع از سوی دیگران پیگیری نشه. به خاطر اینکه دانشگاه از رای مطلع هست و رای به صورت الکترونیکی و فیزیکی به دست شان رسیده. با این وجود، طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر رای در روزنامه کثیرالانتشار چاپ نشه، می توانند اجرا نکنند.
دوستان از شکایت در دیوان عدالت اداری هم غفلت نکنند. به نظرم طبق همین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، اگر در یک موضوع که رای دیوان صادر شده، چندین شکایت به شان واصل بشه، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کنند.
از کمیسیون آموزش مجلس هم یادتان نره. بنده سه شنبه نامه ای با توضیحات و پیوست های مورد نیاز به یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس تحویل دادم.

سارا
اسفند ۲, ۱۳۹۷ ۴:۵۰ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
بله این حکم در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۳ با شماره ۳۴۲۰۹۰ در دبیرخانه ساختمان مرکزی دانشگاه تهران موجوده و معاونت حقوقی دانشگاه حتی زحمت پاسخگویی رو هم به خودش نمیده و ارجاع میده به معاونت آموزشی و سنجش!
الان چاپ حکم در روزنامه رو باید از دیوان پیگیری کنیم؟ اگر چیزیه که باید انجام بشه، چرا همزمان با ارسال نامه به دانشگاه، چاپ در روزنامه صورت نگرفته؟

هادی
اسفند ۲, ۱۳۹۷ ۶:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

سلام
جا داره از پیگیری تان تشکر کنم.
من چندین بار تاکنون به تهران آمده ام و حضوری پیگیری کرده ام. با معاون اداره حقوقی دانشگاه صحبت کردم. دانشگاه تاجایی که بتونه زیر بار اجرا نمیره، اما جرئت ندارند این را رسماً اعلام کنند، برای همین حواله می دهند به سازمان سنجش.
اگر تهران تشریف دارید، حتما با اعضای کمیسیون آموزش ارتباط بگیرید. مخصوصا نمایندگانی که در سال۹۴، قانون سنجش و پذیرش دکتری را تصویب کردند. بنده نامه را به دکتر زاهدی دادم که دوره قبل رئیس کمیسیون بود و الان عضو کمیسیون.

سارا
اسفند ۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴ ب٫ظ

سلام، من این هفته بازم به معاونت آموزشی مراجعه کردم، گفتن تا زمانیکه دیوان این حکم رو توی یه روزنامه کثیرالانتشار چاپ نکنه ما هیچ اقدامی نمیکنیم! آیا همچین چیزی صحت داره؟ یا یه بهانه جدیده؟

علی
اسفند ۱, ۱۳۹۷ ۶:۱۶ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

یعنی در این مدت نه در وزارت علوم نه در مجلس نه در صداوسیما کسی از این حکم با خبر نشده است?!

سارا
اسفند ۲, ۱۳۹۷ ۴:۵۴ ب٫ظ
پاسخ به  علی

مشکل اینجاست که اقدام باید از سوی دانشگاه صورت بگیره و وزارت خونه عملا کاره ای نیست، از طرف دیگه دانشگاه هرروز یک حرف جدید میزنه تا وقت تلف بشه
ماشاالله سیستم ارسال خبر به بخش های مختلف صدا سیما هم که خودش یه هفت خان رستمه، هزاربار به آدرسهایی که در سایتشون گذاشتن ایمیل ارسال شده و اصلا ایمیل بهشون دلیوری نمیشه!

a
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷ ۵:۲۵ ب٫ظ

در اینترنت آدرس اینستاگرام برخی گوینده های اخبار مثل خانم لطیفه گودرزی هست ایشون در اخبار شبکه ۴ هم فعالیت دارن و با برخی از گویندگان اخبار از دوستانشون هسن و البته باشگاه خبرنگاران جوان و نبض دانشجو شیکه خبر

علی
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷ ۱:۴۸ ب٫ظ
پاسخ به  a

اینها را جدی می نویسید یا قصد مزاح دارین؟
شبکه ۴ اخبار علمی فرهنگی دارد. اگر قصد مطرح کردن داشتند تا الان اتفاق افتاده بود

a
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷ ۸:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  علی

جدی مینویسم
با این خانم آشنایی دور دارم میدونم با گوینده ۲۰۳۰ خانم رکوعی دوست هستن و خودشون هم در اخبار شبکه ۴ فعالیت دارن
من در مورد این موضوع با ایشون صحبت نکردم تابحال

هادی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷ ۲:۵۷ ب٫ظ

اگر بتونیم با خبرنگارهای این حوزه از جمله آقای حسینی بای ارتباط بگیریم، خیلی خوبه، اما ارسال خلاصه ای خبری از این مسئله به نشانی های زیر به تاثیر نیست.

شبکه خبر:
پست الکترونیک: info@irinn.ir
شماره تماس: ۲۷۸۶۶۰۰۰
سامانه پیامکی: ۱۰۰۰۶۰۰

شبکه دو:
شماره گویای روابط عمومی: ۲۷۸۶۲۰۰۰
پیامک روابط عمومی شبکه دو: ۳۰۰۰۰۲
پست الکترونیک: sima2@irib.ir

هادی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷ ۲:۴۰ ب٫ظ

پیگیری رسانه ای، پیشنهاد خوبیه، مخصوصا که ده روز دیگر آزمون دکتری برگزار میشه و چون ویژگی خبری پیدا میکنه، رسانه ها و صداوسیما مانند ۲۰:۳۰ پیگیری میکنند. پیشنهاد دیگه مراجعه به اعضای کمیسیون آموزش مجلسه. بالاخره، این کار دانشگاه به صراحت خلاف قانونی است که نمایندگان در سال ۹۴ تصویب کردند.

پیشنهاد
بهمن ۲۱, ۱۳۹۷ ۵:۰۵ ب٫ظ

دوستان بنظر من این پیگیری ها و این دنبال نخود سیاه فرستادن دانشگاه ها رو تو باید رسانه ای کرد. حتی اگه هممون تک تک بریم سراغ دانشگاه ها بازم زیر بار نمیرن میگن بخش نامه باید بشه و چی و چی و ما اطلاع نداریم اصلا باید برین دیوان… حالا رسانه ای بشه شاید یکم بیشتر زیر فشار برن و مجبور بشن کاری به نفع ما و خلاف نفع خودشون انجام بدن. حالا بد نیست از اخبار ۲۰:۳۰ شروع کرد!!!

ارسام
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷ ۱:۱۱ ق٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

سلام دوستان اخبار رو رسانه ای کنید اونایی که تو تهران هستن به ۲۰٫۳۰ این شرایط رو بگن و الا مفت حقمون رو می خورن من رفتم تو تربیت مدرس وضعیت رو شرح دادم گفت اینم بشه ما چظور تو این چند سال با این قانون رفتیم جلو حالا بزنیم زیرش یعنی علنا بیخیال می خوان بشن دست بر ندارید من حکمم رو به جز سازمان سنجش و وزارت علوم و دانشگاهها حتماتو این هفته به دیوان عدالت می برم

علی
بهمن ۲۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۵ ق٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

دوست عزیز! چاقو هیچ وقت دسته خودش را نمی بُرد…

هادی
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ ۲:۳۵ ب٫ظ

سلام
همان طور که برخی دوستان از نتیجه پیگیری شان گفتند، دانشگاه تهران بنا داره به راحتی زیر بار نره و با وقت کشی، معترضان را از پیگیری منصرف کنه.
امروز به بنده گفتند طبق نظر مدیر کل حقوقی دانشگاه، دو راه برای سایر معترضین هست:
۱٫ به دیوان اعتراض کنند و دانشگاه طبق رای دیوان در مورد پرونده شخص و نظر سازمان سنجش اقدام میکنه.
۲٫ پس از اینکه رای دیوان در مورد پرونده جناب آقای رضاپور، به صورت کلی و نه شخص ایشان برای اجرا به دانشگاه ابلاغ شد، دانشگاه طبق نظر سازمان سنجش اقدام خواهد کرد.
راه حل اول که نزدیک دو سال زمان می بره، اما در مورد راه حل دوم، آقای رضا پور احتمالا خبر دارند که رای دیوان در مورد اعتراض خودشان به چه نحو و چه زمانی به دانشگاه و سازمان سنجش اعلام میشه. آیا کلی ابلاغ میشه یا صرفا برای ایشان. چون دانشگاه دنبال بهانه است که بگه این رای صرفا برای ایشان است و نه همه معترضان
جناب آقای رضاپور خبر جدیدی دارید؟

محمدعلی رضاپور آکردی
بهمن ۱۷, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۵ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام جناب چون پیگیر هستید و به دانشگاه مراجعه می کنید بی انصافیه که جوابتونو ندم
ببینید سنجش این وسط کاره ای نیست دانشگاه می دونه که این رای به سنجش ابلاغ نمیشه و لذا داره وقت کشی می کنه
رای پرونده من هم به صورت الکترونیکی و هم فیزیکی به دانشگاه ابلاغ شده و متاسفانه دارن دروغ می گن
رای هم جنبه عام داره و فقط شامل من نمیشه
تنها چیزی که مختص من هست پیگیری اجرای احکام خود دیوان هست والا دانشگاه باید رای رو نسبت به همه اجرا کنه

هادی
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷ ۱:۲۵ ب٫ظ

باسلام و احترام
خدا خیرتان بده. ممنون بابت راهنمایی

علی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷ ۸:۵۳ ق٫ظ

سلام و سپاس
خب الان عملا چکار باید بکنیم
ما هرجا میریم میگن نامتو بده تا به ما ابلاغ شه بعد خبر میدیم
شکایت ب دیوان هم ک طول می‌کشه
یه نهادی وجود نداره که اینارو ملزم کنه به اجرای رای؟

مهتاب
بهمن ۱۲, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۴ ب٫ظ

سلام آقای رضاپور . تبریک میگم خدمتتان . امکان داره بنده رو راهنمایی کنید من حدنصاب دانشگاه تربیت مدرس رو داشتم اما از طرف سنجش مردود اعلام شدم . آیا این حکم میتونه در مورد من هم اجرایی باشه؟!

سارا
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷ ۸:۰۳ ب٫ظ

سلام
الان مشکل اینجاست که ما هربار مراجعه میکنیم به دانشگاه، میگن به ما ابلاغ نشده. از کجا بهشون ابلاغ میشه؟ و چطور میتونیم مطمئن بشیم حکم ابلاغ شده بهشون تا با مدرک مجددا به معاونت آموزشی مراجعه کنیم؟

محمدعلی رضاپور آکردی
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷ ۱:۰۶ ق٫ظ

با سلام خدمت همه دوستان
تو این چند کامنت اخر دوستان چیزی که متوجه شدم اینه که دوستان انتظار دارن تو خونه بشینن و یه نامه به دانشگاه و سازمان سنجش بزنن و بعد دانشگاه هم اونها رو پذیرش کنه
من به دوستان پیشنهاد کردم حضوری به معاونت اموزش دانشگاه تهران برن نه تماس و نامه
وزارت علوم هم هیچ موضوعیتی نداره نمی دونم چرا از اون طریق پیگیری می کنید
باز هم تکرار می کنم که فقط یک راه برای گرفتن حقتون وجود داره و اون مراجعه حضوری به دانشگاه تهران و پیگیری هست
رای هم فکر می کنم ابلاغ شده و دانشگاه می خواد وقت بخره تا داوطلب ها پیگیر نشن

هادی
بهمن ۱۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۵۶ ب٫ظ

کاملا صحیح میفرمایید. راه حلی جز پیگیری حضوری نیست.
بنده نیز به خاطر نکته شما و تجربه خودم در این موارد، مسیر ۱۰۰۰ کیلومتری را تا تهران رفتم و حضوری مسئله را پیگیر شدم. منتهی غیر از صحبت باید نامه ای هم تنظیم میشد. به اضافه اینکه، بعد از طی این همه مسافت، تصمیم گرفتم در چند جای دیگر نیز مسئله را پیگیری کردم. باز هم حضوری خواهم رفت.
دوستان دیگر هم حضوری پیگیری کنند.

هادی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ ۵:۵۵ ب٫ظ

باسلام خدمت جناب آقای رضاپور
رای دیوان در مورد پرونده شما، چه زمانی به مرحله اجرا میرسه؟

هادی
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ ۵:۵۴ ب٫ظ

بنده این هفته در معاونت آموزشی دانشگاه تهران، سازمان سنجش، معاونت آموزشی وزارت علوم و دیوان عدالت اداری نامه درخواستم را به همراه رای نهایی دیوان عدالت اداری ارائه کردم.
منتهی کارشناس معاونت آموزشی وزارت علوم گفت، موضوع شما باید از طرف سازمان سنجش پاسخگویی بشه. چون جلسات شورای سنجش و پذیرش دوره های تحصیلا تکمیلی در آنجا برگزار میشه و دبیر این شورا نیز رئیس سازمان هستند.
به نظرم تا رای دیوان به مرحله اجرا نرسه، درخواست های دیگران هم پاسخ مطلوب را دریافت نمیکنه.

پوریا مهاجری
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ ۱:۳۲ ب٫ظ

من به معاونت آموزشی یه هفته پیش نامه دادم امروز هم پیگیری کردم گفتن هنوز به ما دستورالعملی ابلاغ نشده اصلا نمیدونیم ما باید اجرا کنیم یا سازمان سنجش و از این حرفا گفتن باید منتظر باشین
کسی میدونه کی قراره به اینا ابلاغ بشه؟؟

.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷ ۵:۲۰ ب٫ظ

تا علنی نشه و در حد نامه نگاری باشه کاری انجام نمیشه!

معمار
بهمن ۸, ۱۳۹۷ ۵:۰۶ ب٫ظ

سلام. برای من سال ۹۴ این اتفاق افتاد. میشه کاری کرد؟

ارسام
بهمن ۷, ۱۳۹۷ ۱:۱۸ ب٫ظ

سلام دوستان پشت گوش نندازید نامه هاتون رو شخصا به وزارت علوم و سازمان سنجش ببیرید و تو دبیرخانه ثبت کنید و بعدهم یه نامه به دانشگاه هایی که با حد نصاب مردود شدید به آموزش کل دانشگاه نوشته و شخصا ببرید دبیر خانه و با اساتید در مورد صندلی خالی و ابین رایی دیوان عدالت حرف بزنید نزارید حقمون پایمال شه خواهشا

...
بهمن ۷, ۱۳۹۷ ۵:۲۲ ب٫ظ
پاسخ به  ارسام

سلام
من تاحالا نامه های زیادی به مسئولین محترم فرستادم
امروز هم یه نامه تحت عنوان درخواست بازنگری در حدنصاب مصاحبه۹۷ به شخص خود وزیر فرستادم و ازش خواهش کردم رای دیوان رو درمورد تمام دانشگاهها اعمال کنند

ارسام
بهمن ۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  ...

کارتون بسیار عالی بود

ارسام
بهمن ۷, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  ارسام

از چه راهی نامه رو فرستادین؟

...
بهمن ۸, ۱۳۹۷ ۸:۰۱ ق٫ظ
پاسخ به  ارسام

من چون شهرستان هستم شماره فکس مستقیم آقای وزیر رو از همکاراشون گرفتم و نامه رو فکس کردم

ارسام
بهمن ۸, ۱۳۹۷ ۲:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  ...

شماره فکسشون چنده من هم از شهرستان هستم که مستقیم بفرستم

یاسمین
بهمن ۶, ۱۳۹۷ ۳:۰۹ ق٫ظ

با سلام . به نظرم کسانیکه الان در یک دانشگاه دیگری دارند تحصیل می کنند ای راه رو نرن که بخوان دانشگاه تهران قبول بشن. چون که در ادامه یه لج و لجبازی میشه که در امتحان جامع شما رو. رد میکنند

ارسام
بهمن ۶, ۱۳۹۷ ۲:۵۲ ب٫ظ
پاسخ به  یاسمین

بحث راه نیست ماهایی که هیج جا با رتبه و رزومه خوب قبول نشدیم الان متضرزر شدیم و بدن یکی شدن نمی توان ظلم رو از بین برد الان یه نفره بریم با یه دانشگاه درگیر میشیم که براحتی له مون می کنن پس با هماهنگی و فشار حضوری و نامه مستقیم به وزارت علوم و سازمان سنجش و اموزش کل دانشگاهه قابل حل است

منصور
بهمن ۷, ۱۳۹۷ ۱:۱۰ ب٫ظ
پاسخ به  یاسمین

اصلا اینطور نیست.من که صد در صد تهران شرکت میکنم و همه دوستام هم همین تصمیم رو دارن

شاید/باید/نباید شرکت کنم!
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۸:۵۳ ب٫ظ

آقای رضا پور آکردی لطفا توضیح دهید:
با توجه به اینکه شکایت مطرح شده برای کلیه داوطلبان دکتری جنبه عمومی دارد، آیا امکان دارد از دادستانی بعنوان مدعی العموم کمک بخواهیم؟
یعنی بجای طرح تک تک دعاوی (بسیاری از داوطلبان هم که در جریان این موضوع نیستند) یک دعوای حقوقی از طرف کلیه داوطلبان دکتری مطرح شود.

ارسام
بهمن ۶, ۱۳۹۷ ۰:۵۴ ق٫ظ

سلام اقای رضا پور راهنمایی کنید فکر خوبیه از طرغ کل دانشجویان دکتری باشه نوشته بشه

محمد
بهمن ۶, ۱۳۹۷ ۷:۰۸ ق٫ظ

بسیار فکر خوبیه.

شاید/باید/نباید شرکت کنم!
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۸:۴۵ ب٫ظ

با استناد به شیوه نامه مصوب سنجش و پذیرش، قرار دادن حد نصاب برای مصاحبه از اساس غیر قانونی است.
حتی اگر دانشگاه ها از قبل چنین تخلفی را به سازمان سنجش اعلام کرده باشند، و سازمان سنجش هم در دفترچه ثبت نام آزمون قید کرده باشد.این مراکز مجری قانون هستند، و حق تغییر و مداخله در قانون را ندارند.
کلیه داوطلبان حق اعتراض به تخلف حد نصاب برای مصاحبه را دارند.

ارسام
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۱:۱۵ ب٫ظ

ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست. نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجرای احکام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رئیس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود همچنین، رأی دیوان به محض صدور باید اجرا شود. واحد اجرائیات پیگیر صدور رأی خواهد بود. در ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری آمده است*هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.* در ماده ۱۱۲ نیز مجازات این مورد تعیین شده است که برابر آن *در صورتی که محکومٌ‌‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعبه تجدید نظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه… ادامه نظر»

@@
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۲:۲۰ ب٫ظ
پاسخ به  ارسام

سلام
در مورد دوستی که موفق شدند این رای را به نفع خود از دیوان عدالت اداری اخذ کنند تردیدی نیست که امکان وصول به نتیجه نهایی مطابق میل ایشان زیاد است
ولی سوالی که برای اکثر داوطلبان متضرر از تعیین حد نصاب ممکن است مطرح باشد این است که چون این رویه تقریبا از سال ۹۴ به این سو همواره در دانشگاه های محل مصاحبه برقرار بوده، به چه نحوی می توانند از این حکم برای احقاق حق خود استفاده کنند؟ آن هم به سریعترین وجه!
و اصولا آیا واقعا حقی هم می توانند برای خود متصور باشند؟

ارسام
بهمن ۵, ۱۳۹۷ ۴:۰۳ ب٫ظ
پاسخ به  @@

مطمنا دانشگاهها پافشاری میکنند چون خیلی ها می توانند احقاق حقوق کنند و این پروسه به راحتی نیست قبلا هم عرض کردم نیاز هست عزمتون رو جزم کنید و دنبال اما و اگر نباشید بچسپید به این کار تا تئان دارید و با دو تا نه کارکنان و دانشگاه بیخیال نشید چون این پروسه دردسر زیاد برای دانشگاهها فراهم می کند هر جور باشه این حکم رو توجیه میکنند ولی اگه تعداد اعتراضات مکتوب در اموزش کل دانشگاهها و سازمان سنجش و وزارت علوم زیاد نشود نمی توانند روی ان را بپوشانند و در خفا معترضین رو سرکوب کنند خواهشا باز هم میگم به خودتون تکون دهدی زرذالو بیا تو گلو نیست برید مکتوب اعتراض دهید نترسید جرات داشته باشید از خواب بلند شیم لطفا

هادی
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۹:۳۲ ب٫ظ

آفرین بر دوستانی که حضوری اعتراض را پیگیری می کنند.
تجربه نشان داده تنها راه حل پیگیری حضوریه. با ایمیل و فاکس و تلفن هیچ کاری انجام نمیشه.
به نظرم باید در سه جا این اعتراض طرح و پیگیری بشه
معاونت آموزشی دانشگاه مورد نظر، سازمان سنجش و معاونت آموزشی وزارت علوم
دوستان ساکن تهران و کرج و اطراف تهران حتما این کار را انجام بدهند.
انشاءالله من هم هفته آینده میرم تهران و موضوع را حضوری پیگیری میکنم.

مریم
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۴ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام
انشاالله موفق باشین

ارسام
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۲:۵۲ ب٫ظ

با سلام دوستان در طی این همه شکایات و اعتراضات بنده به این حق خوری و انتخاب میلی اساتبد و مقوله وحشتناک حد نصالب مرحله دوم یکی از کارکنان به بنده زنگ زد و گفت فقط با شکایت در سایت وزارت چیزی درست نمی شه و فقط در بین کارکنان برای اتلاف وقت دست به دست میشه من هم طبق حرف ایشان کاملا معدا و رتبه و رزومه و این بند دیوان عدالت اداری رو تایپ و به اقای دکتر جعغری و شریعتی نیاسر از وزارت علوم در بخش دبیر خانه وزارت علوم ثبت و یک برگه هم مستقیم به دکتر خدایی سازمان سنجش در دبیر خانه ثبت و یک برگه به مدیر گروهها در علم و صنعت و امیر کبیر و تربیت مدرس بردم و مسول بخش دکتری تربیت مدرس متعجب شد و گفت تازا این رو شنیده و یه کپی برای خودش هم گرفت خواهشا شما هم همین کار رو انجام دهید تا بدونن مردم آگاه هستند من از شهرستان هستم و دو روز کامل با تمام سختی و مشکلات رفتم و این کار ها رو انجام دادم با صرف هزینه پس شما هم برای احقاق حقتون تکون بخورید نگید نمیشه نمی کنن چون همین حکم دیوان از محالات بود که شد .پس کار نشد نداره این یه تیر تو تاریکی هستش تا توان دارید شمام از حقتون دفاع کنید

....
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۵:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  ارسام

سلام ممنون من هم اعتراضم رو به علاوه همین بند رای دیوان، به معاونت آموزشی دانشگاه فکس کردم
میخوام یه نامه هم به خود جناب وزیر بفرستم

ارسام
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۷:۴۱ ب٫ظ
پاسخ به  ....

خواهشا برید من تو وزارت علوم رفتم باز نگهبونها می گفتند بی فایدس می خوان داسردمون کنن ببرید خودشونم گیر کردن بلاخره باید یه کاری کنن نترسید حقمونه مثل آقای رضاپور .حداقل پشت ایشون باشیم تنهاش نزارید با ایه یاس و داد و هوار و گله تو سایت چیزی عوض نمیشه همت کنید به خودتون زحمت بدید برید وزارت علوم و سازمان سنجش نامه رو تو دبیرخانه ثبت کنید وادارشون کنید نزارید تو خفا حقمون رو بخورن بگن خودشون بیخیالن چو راهی ندارن جز اینکه جوابگو باشن

745
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۸ ق٫ظ

این رای شامل ۹۵ هم میشه؟ آخه اون موقع همه اختیارات به دانشگاهها داده شد. طوری که برخی دانشگاهها آزمون جدا گرفتن و رتبه کنکور رو بی تاثیر. نتیجه هم اینجور شد که مثلا در یک رشته رتبه ۷۰ قبول شد و رتبه ۶ حدنصاب اون دانشگاه رو نیورد! بعدا با پیگیری ها متوجه شدم که اساتید حتی فعالیت پژوهشی رو هم طوری نمره دادن که بیشترین تاثیر فقط مصاحبه خودشون داشته باشه تا بتونن هر کی رو میخوان بگیرن.من البته تو مصاحبه هم همه سوالاتشون رو جواب دادم. اما نفهمیدم واقعا چه جوری نمره مصاحبه رو زیر حد نصاب دادن!

امیدوار به لطف خدا
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۸:۰۲ ق٫ظ

از وزارت علوم خوااااااااهش میکنم داوطلبایی رو که به بهانه حدنصاب مردود اعلام شدن به عنوان تکمیل ظرفیت در دانشگاههایی که به بهانه حدنصاب، خالی هستند، قبول اعلام کنند خواهش میکنم
اینجوری هم رای دیوان اعمال میشه هم داوطلبا اینقدددددر متتضرر نمیشن هم بودجه و بیت امال هدر نمیره و ظرفیتا پر میشه
خوااااااهش می کنم

Mary
بهمن ۳, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۷ ق٫ظ

من امروز رفتم معاونت آموزشی دانشگاه تهران گفت ما هم شنیدم ولی هنوز بهمون ابلاع نشده به صورت رسمی. گفتن هر وقت ابلاع بشه خودمون پیگیری میکنم با سازمان سنجش و به کسایی که به این دلیل رد شدن اطلاع میدیم

پیشنهاد
بهمن ۳, ۱۳۹۷ ۴:۰۰ ب٫ظ
پاسخ به  Mary

فکر نمی‌کنم همچین کاری بکنن. زنگ بزنن به کسی بگن ما سال پیش اشتباه شما رو رد کردیم الان تشریف بیارید دکتری بخونید!!!!!

سارا
بهمن ۳, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۹ ب٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

دقیقا! امسال بعد از دیدن نتایج مردودی به معاونت آموزشی نامه زدیم و درخواست کردیم نمره ها رو روی نمودار ببرن. با اینکه معاونت آموزشی قبول کرد و موافقتش رو به گروه آموزشی ما ارسال کرد، گروه حاضر به تغییر نمرات نشد! گفتند مصداق اینه که ما اشتباه کردیم حالا میخواهیم تصحیحش کنیم!!!! :|

خسته
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۷:۵۷ ق٫ظ
پاسخ به  سارا

دقیقا عین اتفاقی که در گروه عمران آب دانشگاه تبریز افتاد و گروه اجازه تصحیح نمره ها رو نداد

هادی
بهمن ۳, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵ ب٫ظ
پاسخ به  Mary

کدام مقام مسئول در معاونت آموزشی دانشگاه تهران چنین پاسخی به شما داد؟
نگفت که از کجا باید به معاونت ابلاغ رسمی بشه؟ وزارت علوم یا سازمان سنجش؟ رای که بر روی سایت دیوان عدالت اداری هست.

ارسام
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۲:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  Mary

با سلام دوستان در طی این همه شکایات و اعتراضات بنده به این حق خوری و انتخاب میلی اساتبد و مقوله وحشتناک حد نصالب مرحله دوم یکی از کارکنان به بنده زنگ زد و گفت فقط با شکایت در سایت وزارت چیزی درست نمی شه و فقط در بین کارکنان برای اتلاف وقت دست به دست میشه من هم طبق حرف ایشان کاملا معدا و رتبه و رزومه و این بند دیوان عدالت اداری رو تایپ و به اقای دکتر جعغری و شریعتی نیاسر از وزارت علوم در بخش دبیر خانه وزارت علوم ثبت و یک برگه هم مستقیم به دکتر خدایی سازمان سنجش در دبیر خانه ثبت و یک برگه به مدیر گروهها در علم و صنعت و امیر کبیر و تربیت مدرس بردم و مسول بخش دکتری تربیت مدرس متعجب شد و گفت تازا این رو شنیده و یه کپی برای خودش هم گرفت خواهشا شما هم همین کار رو انجام دهید تا بدونن مردم آگاه هستند من از شهرستان هستم و دو روز کامل با تمام سختی و مشکلات رفتم و این کار ها رو انجام دادم با صرف هزینه پس شما هم برای احقاق حقتون تکون بخورید نگید نمیشه نمی کنن چون همین حکم دیوان از محالات بود که شد .پس کار نشد نداره این یه تیر تو تاریکی هستش تا توان دارید شمام از حقتون دفاع کنید

عبدالحسین قباد بحرینی
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۷:۳۲ ب٫ظ

باسلام من سال کذشته درمصاحبه دکتری دانشگاه تهران باتوجه به پاسخ دادن نود درصد سوالات استاد فقط به خاطر اینکه رتبه کنکوریم بالای ۵٠بود رد شدم ایا راهی برای پیگیری هست

fa
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۸ ب٫ظ

سلام
راهش همونیه که برخی دوستان دارن انجام میدن و گفتن چکار کردن
شما تلاشتون رو بکنید ولی تمرکزتون روی کنکور امسال باشه و ازش غافل نشین
متاسفانه بخش عظیمی از این بی عدالتی ها ناشی از انتخاب سلیقه ای برخی اساتیده
در رشته فیزیک سال ۹۶ یکی از دوستان با رتبه ۱۷۰ پذیرفته شد به توصیه استاد راهنماش ولی ایشون صنعتی رو انتخاب کردن برای ادامه تحصیل به دلایلی پس رتبه خیلی مهم نیست وقتی پارتی داشته باشی

یا حق
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۰:۴۱ ق٫ظ

واقعا افرادی مثل ایشون که با جدیت از حق و حقوقشون دفاع میکنن و موجبات برقراری عدالت برای دیگران را هم فراهم میکنن قابل تقدیر و ستایشند. واقعا دست مریزاد.
درضمن کاش مسئولین فکر جدی در خصوص انتخاب گرینشی دانشگاهها در مراحل مصاحبه بکنن . مصاحبه ها عادلانه برگزار نمیشه. و اساتید تمایل دارند فارغ التحصیلان ارشد خودشون که با هم مقاله دارن رو بپذیرن. افرادی که فارغ التحصیل دانشگاههای شهرستانهای محروم هستند درصورتی که دانشگاه خودشون مقطع دکتری نداشته باشه باید قید دکتری رو بزنن

fa
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۲ ق٫ظ
پاسخ به  یا حق

سلام
اصلا اینطور که میفرمایید نیست که اگه در شهرستان محروم درس بخونی و اونجا مقطع دکتری رو نداشت قید دکتری رو بزنی این یعنی تسلیم شدن محض در مقابل کمبود یا نبود امکانات
من علم و صنعت درس خوندم و سر مصاحبه ها بارها دیدم که اساتید رشته مون دانشجویان ارشد خودشون رو برای دکتری نگرفتن ولی در عوض دانشجویانی که ارشدشون در شهرهای دیگر مثل کرمانشاه و گرگان و مشهد و شیراز و… بوده رو گرفتن خیلی از این افراد حتی مقاله هم نداشتن ولی اساتید تشخیص دادن که این افراد توانایی ادامه راه رو در دکتری دارند در عوض بود استادی هم که دانشجو خودش رو با رتبه چند صد برداشت ولی
همه چیز به توانایی های شخصی شما بستگی داره سعی کنید تلاشتون رو برای رسیدن به اون چه که حقتون است بیشتر کنید با توکل به خدا
و به حرفهایی که چیزی جز ناامیدی و عدم تلاش برای رسیدن به موفقیت رو در برداره بی توجه باشین
شما تلاشتون رو بکنید انشاالله نتیجه خوبی میگیرین و به خواستتون میرسید

شاید/باید/نباید شرکت کنم!
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۲ ب٫ظ

این جمله یعنی:
حکم قانونگذار توسط دانشگاه تهران مخدوش شده، و این حکم به درستی اجرا نشده است، به همین دلیل آنچه دانشگاه تهران مقرر کرده، یا همان قرار دادن حدنصاب برای مصاحبه، از سال ٩٢ تا اکنون و مابعد ابطال می شود.
امیدوارم توانسته باشم موضوع را روشن بیان کنم.

#
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۷:۵۶ ب٫ظ

دوستان یک تعدادی از ما دانشجو دکتری و یک عده دیگرمان متقاضی دکتری هستیم
مدتی است برخورد بعضی از دوستان با جناب جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تهران رو میبینم برخی از این صحبت ها و لحن صحبت برخی از ما با ایشون اصلا شایسته نیست ایشون هم مثل هر کدوم از ما در مورد موضوعات مختلف حق دارن نظر بدن
هر کسی نظر خاص خودش رو داره که باید به اون احترام گذاشت حتی اگه مغایر با نظر جمع یا فرد باشه
با این طرز افکار چطوری میخواهیم خودمون رو برای مقاطع بالای علمی آماده و مهیا کنیم؟ وقتی که حاضر نیستیم به کسی که مقطع علمیش از ما بالاتره احترام بذاریم؟
درس خوندن تنها کافی نیست وقتی که نحوه برخوردمون در اجتماع با افراد تا این حد باعث تاسفه
اگه فردا یک نفر پیدا شد که نظرش مغایر با نظر ما بود و درحالی که ممکنه گفته ما حق باشه بازهم باید چنین برخورد کنیم؟
خودمون رو برای رویارویی عادلانه با نظرات افراد مختلف آماده کنیم لطفا
(در ضمن من متقاضی دکتری هستم )

@
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۸:۵۷ ب٫ظ
پاسخ به  #

سلام
البته کاملا حق با شما است
اما آن چه که در این قضیه بنده و دیگران را کمی عصبی کرده است، بی تفاوتی محض مسئولین وزارت علوم نسبت به این حکم است. گویا اصلا اتفاق خاصی نیافتاده است
بر مبنای این حکم اصولا تعیین حدنصاب غیرقانونی است و چون عطف به ما سبق می شود در تمامی سالهایی که داوطلبین متضرر شده اند باید کمیته ای برای بررسی آن تشکیل شود

#
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۹:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  @

سلام دوست عزیز
ممنون از حسن توجه شما
خودم سالهاست در یکی از دانشگاهای تهران درس میخونم و بارها شاهد این بی عدالتی ها شدم این اتفاق میتونه برای هر کدوم از ما پیش بیاد و باعث رنجش و ناراحتی از وضع موجود بشه
به نظرم بهترین راه برای حل این مشکل رسانه ای کردن اون میتونه باشه تا این دستاورد بزرگ به گوش جاماندگان سالهای قبل که همه ممکنه از این سایت باخبر نباشن هم برسه چرا که اگر این حرکت آرام بخواهد انجام بشه معنی واقعی اون این میشه که نهایتا نتیجه به نفع تعداد محدودی از مردودین اونم با کلی سند و مدرک ارائه شده تازه اگه زیر بار برن منجر میشه و عملا با سکوت مون دست مسئولان رو برای تکرار چنین معضلاتی باز نگه میداریم

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۹:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  #

با عرض سلام و احترام حضور شما برادر یا خواهر عزیز وهمچنین حضور همه خوانندگان این موضوع، اعم از دانشجویان دکتری-فارغ التحصیلان دکتری-اساتیدمحترم،مدیران محترم موسسات آموزش عالی، و داوطلبان مقطع دکتری،از بیانات شمرده و اثرگذار و رسای جنابعالی نهایت تشکر را دارم و امیدوارم که این سخنان مفید شما،راهگشای توسعه فرهنگ دانشگاهی شود و بر اساس فهم،منطق،دانش ،عرف،شرع و قانون بتوانیم رفتاری از خود نشان دهیم که موجب الگو،عبرت وتجربه گردد،همانگونه که مستحضرید رویکرد انتقادی،موجب پیشرفت و اصلاح نواقص می گردد،و رویکرد خصمانه،موجب پسرفت و بهبود نواقص می گردد! واقع پذیری یک امر بدیهی است که بر همگان آشکار است و نیاز به تشریح جزئیات نمی باشد.اینجانب به عنوان یک دانشجوی دکتری دانشگاه تهران در جایگاه شاگردی خود،از معلومات و مطالعات و دانش همه عزیزان بهره کافی را می برم تا مسیری که موجب مانع پیشرفت می شود را هموار سازیم، حس خود برتر بینی در منزلت شخصی خود وجود ندارد ولی برتری سیستم آموزشی و برتری سطح علمی دانشگاه،از اهمیت ویژه ای برخوردار است،زیرا تولیدات علمی دانشگاه،خدمت به جامعه را هدف اصلی خود قرار داده است و دکترین علوم مختلف هر کدام با نظریات سازنده در جهت نیل به این هدف عالیه،گام اساسی نهاده و می گذارند.تفاوت در سیستم آموزشی،یکی دیگر از بدیهیات است و این تمایزات و تفاوتها هستند که رقابت پذیری را در بین دانشگاهها،ایجاد می نمایند،فطعا عناصر این سیستم که دانشجویان و اعضای هیأت علمی می باشند نیز تحت تأثیر کنش و واکنشهای علمی دانشگاه محل تحصیل خود هستند،نگاه به دانشگاه و بخصوص نگاه به مقطع… ادامه نظر»

#
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۳:۲۴ ب٫ظ

سلام دوست عزیز
من هم برای شما و سایر دوستان آرزوی موفقیت و پیشرفت روز افزون دارم
با کمال تشکر از همه عزیزان

خسته
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۵۱ ب٫ظ

من یک نامه درخواست ابطال حدنصاب مرحله دوم تهیه کردم و رای دیوان در مورد دانشگاه تهران رو ضمیمه اش کردم
و فرستادم خدمت معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز
توی نامه توشتم رای دیوان عام اشمول هست و دانشگاه تبریز هم بابد تمکین کنه
حالا نمیدونم کارساز بشه یا نه

....
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۴۱ ب٫ظ

دوستان عزیزی که معترض به مصاحبه عمران مدیریت منابع آب دانشگاه تبریز هستند لطفا بیایین با هم متحد بشیم و یک نامه گروهی با استناد به این حکم تحویل دانشگاه بدیم
اگر کارساز نشد شکایت گروهی به دیوان
خواهش میکنم

زهرا حجازی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۲:۴۱ ب٫ظ

سلام بنده خودم با کنکور ۹۶، با رتبه یک در دانشگاه تهران پذیرفته نشدم. با وجود داشتن کارهای پژوهشی متعدد.
و بعدها شنیدم که گویا دستکاری هایی انجام شده

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۲:۱۸ ب٫ظ

در پایان رای نهایی دیوان آمده است که مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت در اجرای حکم می گردد..یعنی دانشگاه تهران ادله کافی را آورده و رای صادره قابل اجرا نیست متاسفانه

....
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۳۸ ب٫ظ

مثل اینکه شما نمیدونی ابطال یعنی چی؟

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۶:۴۷ ب٫ظ
پاسخ به  ....

من سال سوم دکتری دانشگاه تهران هستم و این وضعیت شامل بنده هم شده .حدنصاب دانشگاه تهران در دوره روزانه ۵۰ از ۱۰۰ و در دوره نوبت دوم و پردیسهای بین المللی ۴۰ از ۱۰۰است.پس افراد شایسته و با سوابق علمی وپژوهشی و همچنین افراد بتر و نخبه در دانشگاه تهران جذب شده اند -در نتیجه نمره کنکور سراسری شرط کافی نیست ولی شرط لازم است .شرط کافی قبولی در مصاحبه و بررسی سوابق-ابتکارات-فناوری و ..است.دانشگاه تهران متفاوت است فرق نمیکنه چه نوبت دومی باشی یا روزانه عادی یا روزانه شهریه پرداز-این را هم عرض کنم ساختار سازمانی و آموزشی دانشگاه تهران شامل چندین پردیس می شود و هر پردیس شامل چندین دانشکده و هر دانشکده شامل چند گروه می شود.در دانشگاه تهران دوره پردیس خودگردان وجود ندارد

خسته
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۴۲ ب٫ظ

آقای پردیس جغرافیا خیلی ناراحتین بابت حکم
چرا؟

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۶:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  خسته

اول نمیدونم منظور شما از پردیس چیست؟و ربطی به موضوع ندارد.دوماً من افتخار می کنم دانشجو دانشگاه تهران هستم چون برترین ،اولین،بزرگترین و مهمترین دانشگاه جامع در ایران محسوب میشه و البته در بین دانشگاههای صنعتی هم دانشگاه شریف حرف اول را میزنه-سوماً معمولا کسب رتبه اول در کنکور ملاک بر قبولی نهایی نیست.چهارماً رای دیوان عدالت اداری یک وحدت رویه محسوب می گردد و با قوانین و بخشنامه های وزارت علوم منافات دارد زیرا دانشگاه تهران از نظر فرم ومحتوا با همه دانشگاهها متفاوت است و لزوما مطابق قانون در مرحله دوم همه دانشگاهها مجاز به تعیین حدنصاب هستند که توسط سازمان سنجش ابلاغ شده است.

یک حقوقى
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۶ ب٫ظ

جناب جغرافیا شما سواد حقوقى ندارید که خب طبیعى هم هست . راى دیوان عدالت ادارى وحدت رویه نیست . راى دیوان عالى وحدت رویه هست . تفسیر شما از راى صادره بابت محدودیت در اجراى حکم کاملاً اشتباه است و حتى براى من حقوقى خنده دار! حداقل از دوستان حقوقى بپرسید تا بهتر شما را راهنمایى کنند . موفق باشید

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۳ ق٫ظ
پاسخ به  یک حقوقى

متاسفم شما که سواد حقوقی دارید مفهوم وحدت رویه را به درستی بازگو نکردید،دقیقا درسته که رای وحدت رویه توسط دیوان عالی کشور صادر میشه ومن هم میدونم نیاز به سواد حقوقی و قضایی ندارد جزء اطلاعات عمومی است که همه می دانند!عرض شد رای دیوان عدالت اداری یک وحدت رویه محسوب می شود که نیاز به طرح در دیوان عالی کشور است.زیرا در بعضی موارد ابهاماتی در قانون هست و یا صراحت کافی وجود ندارد،یعنی ممکن است تفاسیر مختلف و متعددی از یک ماده‌ی قانونی ارائه گردد. این امر سبب می­‌شود،هر قاضی در هر دادگاهی، طبق استنباط خود تفسیری داشته باشد،و طبق آن رأی صادر کند. هنگامی که از یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، در دادگاه­‌های مختلف آرای متفاوتی در موارد دعاوی مشابه صادر می‌گردد بنابراین جهت رفع اختلاف نظر و صدور رای واحد،تصمیم نهایی توسط دیوان عالی کشور صادر می شود. در واقع با توجه به مقرره دانشگاه تهران و مواد قانونی مربوطه،مسلما در دادگاه دیگری اگر این دادخواست مطرح شود ممکن است رأی مغایر بادیوان عدالت اداری صادر گردد در نتیجه نیاز به وحدت رویه می باشد یعنی یک رأی مشخص از یک مرجع مشخص.

پردیسی
بهمن ۲, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۵ ب٫ظ

خانم یا آقا این حرف دیگه خیلی از مرحله پرته! نظرات شما اصلا مبانی درستی نداره!!!

یک حقوقى
بهمن ۳, ۱۳۹۷ ۵:۰۳ ب٫ظ

شما نوشته اید : ((راى دیوان عدالت ادارى یک وحدت رویه محسوب مى شود که نیاز به طرح در دیوان عالى کشور است )) !!!!
اصلاً این جمله شما معنى نداره . بیش از این پاسخ شما را نخواهم داد

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۶ ق٫ظ
پاسخ به  یک حقوقى

وقتی یک موضوع مبهم باشد نیاز به وحدت رویه دارد-یعنی اینکه رای دیوان عدالت اداری ممکن است قابل اجرا نباشد و نیاز به طرح در دیوان عالی کشور باشد

هدی
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۸:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  یک حقوقى

عدم پاسخگوی نشانه ضعف علمیه!!

بهزاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۴۴ ب٫ظ

اشتباه برداشت کردین
منظور این است که اعمال حد نصاب باعث محدودیت در اجرای قانون مصوب سال ۹۴ است
در نتیجه دیوان این محدودیت را باطل کرده است

مممم
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۴۶ ب٫ظ

منظورش از حکم، حکم قانون سنجش پذیرش دانشجو هست
و رای دیوان اینه که مقرره دانشگاه تهران باعث محدودیت حکم شواری سنجش شده و مقرره دانشگاه تهران باطل هست

حسین
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۵:۵۰ ب٫ظ

آقای محترم دانشجوی جغرافی! اگه الآن جنابعالی جزو همین داوطلبین متظلم بودید و به شما این اجحاف ها شده بود اینگونه جبهه نمی رفتید. منصف باشید لطفاً….

#
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱:۲۶ ب٫ظ

صدور این حکم قدم مهمی در احقاق حق کسانی است که در مصاحبه ها متضرر شده اند اما …
تا زمانی که هیچ شفافیتی در روند مصاحبه ها و به خصوص اعلام نتایج از طرف سازمان سنجش وجود ندارد، استفاده از این حکم بسیار مشکل خواهد بود اگر چه حکم عام باشد
به زبان ساده تر تا شخص متضرر شده اطلاع سایر پذیرفته شدگان را نداشته باشد تا بر مبنای آن صحت اعتراض خود را بسنجد، پیگیری کردن این حکم بسیار دشوار خواهد بود
پر واضح است که نه سازمان سنجش و نه دانشگاه هدف حاضر به ارائه اطلاعات نخواهند بود

سارا
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۱ ق٫ظ

سلام مجدد
امروز یکیو فرستادم از آموزش سوال کنه، آموزش گفته تهران درخواست تجدیدنظر داده (نمیدونم دروغ گفته یا راست!) و حتی اگر نتیجه تجدیدنظر باز هم ابطال قانون باشه، ما شماهارو نمیگیرم :))))))
دیکتاتوری محض!
یادم میاد هنگام تحصیل، برای استفاده از یه تبصره جدید که شامل حالم میشد اقدام کرده بودم و زیربار نمیرفتن و چندماه طول کشید تا مجبور به انجامش شدن… اینکه دیگه یه قانون جدیده

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۴ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

سلام
ببینید این رای قطعیه چون رای هیات عمومی دیوان هست و اصلا قابل تجدیدنظر نیست
دانشگاه تهران بعد از این رای جلسه اضطراری تشکیل داده و اونجا پیش بینی این وضعو کردن و لذا به همه میخان بگن اجرا نمی کنیم تا شما پیگیر نشید
شما هم خودتون برید نه اموزش دانشکده بلکه اموزش کل
موفق باشید

سارا
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱:۳۲ ب٫ظ

سلام
بله دقیقا برای همین احساس کردم دروغ گفتن
حتما مراجعه میکنم
بسیار ممنون

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۰۲ ق٫ظ

دوستان بذارید یه نکته ای رو با توجه به کامنت ها بگم خدمتتون
هدفم از جواب دادن به سوال ها این بود که دوستان بدونن این رای صادر شده و به دانشگاه ها و خصوصا دانشگاه تهران و معاونت اموزش برای احقاق حق مراجعه کنند
اما ظاهرا خیلی ها دنبال شکایت در دیوان هستند لذا توجه کنید که اگر همین الان شکایت کنید نیمه ۹۹ تازه وقت رسیدگی با یک روند بسیار پیچیده هیات تخصصی و سپس هیات عمومی هست که واسه کسانی که رشتشون حقوق نیست احتمال گرفتن رای خیلی کم خواهد بود البته چند تا از وکلا پیگیر ابطال حدنصاب دانشگاه های دیگه هستند
این رو گفتم که تمرکزتون روی دانشگاه باشه نه دیوان عدالت و گمان نشه که دیوان به راحتی و به سرعت همه حدنصاب ها رو ابطال می کنه
راه سریع مراجعه به دانشگاه هست فقط همین

بهزاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵ ق٫ظ

هر سال موارد زیادی در اعتراض به روند و نتایج مصاحبه دکتری در دیوان عدالت اداری ثبت میشد اما هیچ وقت به نتیجه ای نمی رسید!
اگر جستجو کنید لینک مطلب مورد اشاره بنده را در همین سایت خواهید یافت
برایم جای تعجب است که پرونده شما به چنین حکمی منتهی شده است
در هر صورت مبارکتان باشد و موفق باشید

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۳۶ ب٫ظ
پاسخ به  بهزاد

صرف شکایت نیست دوست عزیز من اگه بخام روند این پرونده و مشکلاتش رو بگم یقینا یک لحظش واسه شما قابل تحمل نبود یک لحظش
پس بهتره از این رای که جنبه عام داره همه منتفع بشید نه این که چون و چرا بیارید
موفق باشی

745
بهمن ۴, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۳ ق٫ظ

ببخشید این رای شامل سال ۹۵ هم میشه؟ چون اون زمان نتیجه نهایی توسط دانشگاهها اعلام میشد و برخی دانشگاهها فقط نمره مصاحبه رو در نظر گرفتن و نمره آزمون را حذف کردن. و اینطور شد که دانشجو با رتبه ۷۰ قبول شد و رتبه ۶ هیچ کجا!!

پیشنهاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۹:۲۱ ق٫ظ

آقای رضاپور شما کی شکایت کردید که الان دی ماه نتیجه اش اومده؟

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۹:۵۶ ق٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

مهر ۹۶

#
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۴ ق٫ظ

در دفاتر استانی دیوان عدالت اداری می توانیم شکایت خود را مطرح کنیم؟ برای کسانی که در تهران نیستند منظورم است!

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵ ق٫ظ
پاسخ به  #

بله

پیشنهاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷ ق٫ظ

شما رتبه ۱ کنکور ۹۶ بودید نه ۹۷؟

محمدعلی رضاپور اکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۵ ق٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

بله

پیشنهاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۰:۲۷ ق٫ظ

من تاریخ نامه رو دیدم که برای ۹۷ بود اما درست تو متن گفتید که ۹۶

بهزاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۵:۴۸ ق٫ظ

از سال ۹۴ در کامنت های همین سایت اکثر داوطلبان تذکر می دادند که بحث حدنصاب یک تخلف و دور زدن قانون مصوب شده است /
گویا نه گوش شنوایی وجود داشته و دارد و نه هیچ نهاد نظارتی به این امر توجهی نشان می دهد!

زهرا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۵ ب٫ظ

سلام آقای رضاپور خدا خیرتون بده در دنیا و آخرت
انگیزه و امیدی دوباره به همه ی ما برای احقاق حقوق از دست رفتمون دادین

محمدعلی رضاپور آکردی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۰:۴۴ ق٫ظ
پاسخ به  زهرا

خواهش می کنم

محمد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۸:۰۶ ق٫ظ

آقای رضا پور خدا خیرتون بده من همسرم خانم اسما عزیزی هم رتبه ۱ازمون شده بود البته دقیق یادم نیست فک کنم سال ۹۴ بود یا شایدم ۹۳ دقیق یادم نیست و دقیقا دانشگاه تهران نمره مصاحبه اش را ۴۹/۵ داده بود که قبول نشد ما هم پیگیری کردیم گفتند حد نصابددانشگاه را نیاورده البته سال بعد بهشتی قبول شد …. ایشالله موفق باشید و همیشه مدافع حق مظلومین باشید

هادی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۵ ب٫ظ

سلام آقای رضاپور
امکانش هست برای پیگیری اعتراض در دانشگاه تهران، نسخه رسمی رای دیوان عدالت اداری به همراه مهر دیوان را داشته باشیم. منظورم اینه که پیگیری هایمان مستندتر باشه تا مسئولان دانشگاه برای پیچاندن ما نگویند این رای مستند نیست و ساختگی است.
با تشکر

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۳ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام تو سایت دیوان رای هست اما رای با مهر رو هنوز خودم هم از دیوان نگرفتم

هادی
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۶:۳۸ ب٫ظ

تشکر

کیمیا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۰۸ ب٫ظ

الان این بیانیه به همه دانشگاه ها ابلاغ شده؟؟ منم رتبم خوب بود اما نمره مصاحبم زیر حد نصاب بود. شکایتم کنیم که به این زودیا ج نمیدن. خدا کنه ابلاغ کنن به دانشگاه ها برا سال جدید لا اقل حقمون ضایع نشه.

پیشنهاد
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۲۳ ب٫ظ

سلام آقای رضا پور
برای دانشگاه تبریز چطور باید اقدام کنیم؟ احتمال داره پذیرش بشم؟ منم دقیقا همین اتفاق برام افتاده و زیر حد نصاب گرفتم تو مصاحبه؟ چه آقا می میتونم بکنم؟ یا اینکه بیخیال بشم و برای کنکور امسال تلاشمو ادامه بدم.

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۴۳ ب٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

سلام راه قانونیش که شکایت در دیوان هست اما پروسه زمان بری هست و توصیه می کنم با دانشگاه صحبت کنید اما به خوندنتون واسه سال بعد ادامه بدید چون به این زودی ها به نتیجه نمی رسید
موفق باشید

پیشنهاد
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۸:۵۵ ق٫ظ

صحبت بادانشگاه میتونه نتیجه ای داشته باشه؟ با مدیر گروه باید صحبت کرد یا آموزش کل؟ منظورم از نتیجه اینه که خودشون بدون رای دیوان این حد نصاب رو حذف میکنن که دوباره سیستم گزینش قرار بدن اسمم رو؟ من فکر نمی‌کنم قبول کنن این کار رو…

عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۱ ب٫ظ
پاسخ به  پیشنهاد

مهندس جان سلام.
آقا اگه یادت باشه من تو تابستون یه نظر دادم به شما و قانون مصوب مجلس رو با آدرس سایتش گفتم که اگه
می خوای می تونی از این طریق اقدام کنید. کاش از همون اواخر تابستون اقدام می کردی. من در جریان مصاحبه امسال گروه عمران دانشگاه تبریز هستم و می دونم که دیگه نوبرش و آووردن. ایشالا از حالا اقدام کن وگرنه سال بعد دوباره یه حد نصاب می گذارند.
امیدوارم موفق باشی و سلامت.

زهرا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۳ ب٫ظ

سلام
لطفا اگه میشه قانون مصوب مجلس و آدرس سایتش رو اینجا قرار بدین تا همه استفاده کنیم

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۸:۰۰ ب٫ظ

با سلام خدمت اقای اکبری و عرض تبریک
میشه لطف کنید به طور خلاصه این خبرو برا من توضیح بدین و اینکه در مورد همه دانشگاههاس؟؟؟

فاطمه
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۶:۳۱ ب٫ظ

سلام اقای رضاپور، بهتون تبریک میگم. ان شالله همیشه همین طور موفق باشین.
بدون اغراق از خوندن این خبر خیلی خیلی خوشحال شدم.
من هم مشکلم مشابه مشکل شماست (با رتبه ۲ بهم زیر حد نصاب دادن)، ولی چون هر دو مقطع رو دانشگاه تهران بودم همه بنده رو میشناسن و در جریان این امر هستن. برای همین نمی دونم نمرات رو با چه عنوانی از آموزش دانشکده بگیرم؟ چون فکر میکنم اگر متوجه هدفم بشن، نمره ها رو بهم نمیدن. ممنون میشم بنده رو هم راهنمایی کنید.

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۷:۱۲ ب٫ظ
پاسخ به  فاطمه

سلام
قربان شما
نمره ها به سنجش هم ارسال شده و میتونید پیگیری کنید که اون هم سخت هست
راه مستقیم و بی دردسری که نداره اگه تونستید از اموزش یا یکی از کارمنداش بخواید وگرنه چارش فقط پیگیری هست و اصرار تا مجبور شن این کارو بکنن چون نهایتا باید به رای تمکین کنن و این مقدمش هست.

فاطمه
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۲:۵۸ ب٫ظ

خیلی ممنونم که جواب دادین، حتما همین کار رو میکنم.
ان شالله خدا خیرتون بده

دکتر
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۳:۱۷ ب٫ظ

بعید می‌دونم آموزش این نمرات را به داوطلبان بده. من هم در مصاحبه کمتر از حد نصاب بهم نمره دادن اما نمرات بقیه رو نمیدونم. تراز من از بقیه بهتر بوده.

پیشنهاد
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۶:۲۱ ب٫ظ

برای دانشگاه های دیگه الان به چه نحوی میتونیم اقدام کنیم؟ طرف حساب شکایت و پیگیری ما امور آموزش کل یا گروه دانشگاه؟ از کجا باید شروع کرد؟
من میترسم برای امسال که دوباره میخام کنکور بدم این مساله پیگیر باعث لج شدن اساتید بشه و امسال هم قبول نکنن منو!!!

Mary
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۵:۲۱ ب٫ظ

من رتبه ام یک بود سال ۹۶ و حدنصاب ۲۴.۶۰ شدم از ۲۵

Mary
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۵:۱۵ ب٫ظ

سلام منم بارتبه یک ازمون ۹۶ رد شدم فقط به خاطر ۴۰ صدمی که دانشگاه تهران بهم نداد الان چه جوری میشه پیگیری کرد؟؟؟

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۵:۴۸ ب٫ظ
پاسخ به  Mary

سلام همون طوری که به دوستان دیگه توضیح دادم اولین قدم مراجعه به معاونت اموزشی دانشگاه تهران با یک کپی از این رای هست به نظرم

خسته
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۵۶ ب٫ظ

سلام آقای دکتر رضاپور ضمن تبریک و آرزوی موفقیت
دانشگاه تبریز هم بدتر از دانشگاه تهران با اعمال حدنصاب مرحله دوم و برگزاری مصاحبه بصورت تستی با نمره منفی همه داوطلبهای رشته ما رو مردود اعلام کرد حتی رتبه های تک
میخواستم بدونم اگه رای دیوان درمورد دانشگاه تهران رو ضمیمه یک درخواست به معاونت آموزشی دانشگاه تبریز ارسال کنم
نتیجه ای میگیرم یا نه؟
خیلی ممنون

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۳:۰۱ ب٫ظ
پاسخ به  خسته

نمیشه نظری داد بستگی به اون دانشگاه و مسئولینش داره اما اگر منطقی فکر کنن باید توجه کنن اما حتما حضوری مراجعه کنید نه با ارسال نامه و ایمیل
اگه یه تعدادی از داوطلب های مثل خودتون رو همراه کنید احتمالا نتیجه بهتری داره

ارش
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۶:۱۱ ب٫ظ

سلام دوستان بنده به طور کامل چندین بار این شکایت آقای رضا پور را خوانده ام و بزرگترین خدمت رو انجام دادند که این قانون حدنصاب دوم که بنده رو هم با رتبه ۱۴ نابود کرد در صورتی که این حد نصاب دوم که در تمامی دانشگاهها در سال ۹۷ اجرا شده و تمامی ماها را متضررشده لازم می دانم که خواهش کنم از همه که نزارند حقمان خورده شود و با توجه به متن اقای رضا پور شما هم شکایت تنظیم کرده و نمران دانشگاهی خود را بدون احتساب حد نصاب مرحله دوم که باعث شده اصلا نمره کتبی ما محاسبه نشود آن را قشنگ تایپ و با شرح کامل اون رو نوشته و همانند بنده به سرپرست سازمان شنج و دکتر شریعتی نیاسر از وزارت علوم و دیوان عدالت اداری مستقیما چاپ و به سازمان برید بنده هم از شهرستان هستم وچند روز پیش یکی از کارکنان سازمان زنگ زده و فرمودند شکایات ثبت شده در پرتال وزارت علوم تنها کار ساز نیست طریق بدست اوردن حد نصاب بدن احتساب حد نصاب مرحله دوم برای ۵۰ درصد نمره کتبی به صورت زیر است: تراز کل موجود در کارنامه ضربدر پنج ودر نهایت تقسیم بر هزار نمایید یا تراز کل رو مسستقیم بر ۲۰۰ تقسیم کنید که نمره شما از ۵۰ رو میدهد و سپس با تمره مصاحبه جمع نمایید و با حد نصاب دانشگاه مقصد مقایسه نمایید که مشخصا این نمره نهایی شما می باشد طبق ماده ۵ قانون سنجش مثال: تراز مثلا ۴۲۰۰ را در ۵ ضرب… ادامه نظر»

#
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۲۲ ب٫ظ

به نظرم آدرس این صفحه رو به معاون وزیر علوم ایمیل کنیم
کم نیستن افرادی که حقشون خورده شده
در صورت لزوم آدرس این صفحه رو به صفحات مجازی و خبرگذاری ها ارسال کنیم تا حداقل متوجه خیر عظیم جمعیت ناراضی بشن و یه کاری کنن
سایت باشگاه خبرنگاران جوان و نبض دانشجو شبکه خبر هم خوبه

#
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  #

خیل عظیم

خسته
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۵۳ ب٫ظ
پاسخ به  #

فکر خوبیه

بهرام
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱:۳۳ ب٫ظ

سلام خدمت محمدعلی رضاپور آکردی
مورد بنده مربوط به سال ۹۴ است که گویا شما فرمودین این رای مربوط به سال ۹۶ است
الان امثال بنده که در سال ۹۴ با مورد مشابه شما روبرو بوده ایم دقیقا چه کاری باید انجام بدهیم؟
البته آزمون سال ۹۴ نسبت مصاحبه ۷۰ درصد و وزن آزمون ۳۰ درصد بود
مورد بنده به این صورت بود که نمره ۶۰ در مصاحبه گرفتم اما آموزش دانشگاه مصاحبه کننده با ارسال نامه ای به وزارت علوم، حد نصاب قبولی را نمره ۷۰ اعلام می کند و به این ترتیب اینجانب پذیرفته نشدم..
در حال حاضر پیشنهاد شما در مورد بنده چیست?
از کجا شروع کنم؟ از سازمان سنجش؟ یا دیوان عدالت اداری؟

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۰۳ ب٫ظ
پاسخ به  بهرام

سلام
راهش که ابطال دستورالعمل در دیوان هست اما چند مشکل وجود داره
اولا مشخص نیست اونها دستورالعملی مشابه سال ۹۶ منتشر کرده باشن
ثانیا زمان زیادی گذشته و دیوان سخت رای خواهد داد
ثالثا شکایت در دیوان هم خیلی زمان بر هست
لذا کارتون سخت هست بی تعارف اما نشدنی نیست راهش هم ب نظر من مراجعه به دانشگاه هست و با پرینت این رای برید و در صورت عدم مساعدت به شکلی تهدید به شکایت کنید
موفق باشید

بهرام
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۴:۰۲ ب٫ظ

سلام
دستورالعمل که قطعا وجود داشته و بر مبنای اون که نمره حدنصابش کمتر از ۶۰ بوده بنده قبول می شدم
اما به دلایل نامشخصی !! معاونت آموزش با ارسال نامه ای به وزارت علوم درخواست تاثیر نمره حدنصاب ۷۰ می کند
به نظر شما بنده در دیوان عدالت اداری روی این نامه ارسالی شکایت تنظیم کنم?
طبیعتا بنده به نامه و محتوای آن دسترسی ندارم ولی از طریق برخی افراد از وجود آن مطلع شده ام
با تشکر

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۴:۴۸ ب٫ظ
پاسخ به  بهرام

اره میتونید شکایت کنید اما خواستتون ابطال نیست یه دعوای موردی هست که رسیدگی میشه
در مورد دستورالعمل هم درسته ک وجود داشته ولی منتشر نشده و این ابطال رو سخت می کنه

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱:۲۶ ب٫ظ

با سلام مجدد،
آقای رضاپور با توجه به اینکه من امسال در دانشگاه تربیت مدرس که اولویت سومم بود قبول شدم و امتحانات ترم اول این دانشگاه در حال برگزاری هست و از طرفی مطمئن هستم در مصاحبه دانشگاه تهران نفر اول بودم، آیا با استفاده از این حکم دیوان عدالت اداری میتونم اقدام کنم برای تغییر دانشگاه؟ آیا دانشگاه تربیت مدرس برای این جا به جایی از من خسارت انصراف دریافت میکنه؟ به هرحال این ضرری هست که از جانب دانشگاه تهران متوجه من و دانشگاه تربیت مدرس شده…
ممنون میشم راهنماییم کنید

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱:۳۸ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

سلام ببینید یه مشکلی هست که اگه دانشگاه تهران استناد بکنه به مخالفت دانشگاه مدرس و بگه رای قابل اجرا نیست احتمالا این از جمله مواردی هست که اجرای رای منتفی و تبدیل به خسارت میشه البته این منوط به این هست که شما به دیوان مراجعه و به عنوان ذی نفع اجرای رای رو مطالبه کنید
البته قبلش به دانشگاه و معاونت اموزش مراجعه و نظر اونها رو جویا بشید
در مورد خسارت انصراف خبری ندارم اما به طور کلی از نظر حقوقی امکان مطالبه این خسارت از دانشگاه تهران وجود داره که زمان بر و دشوار هست
توضیح تایپی سخته ی خورده و امکان ارتباط هم فراهم نیست در این سایت متاسفانه

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۵:۲۰ ب٫ظ

خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
پاینده باشید

A.k
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۹ ق٫ظ

جناب آقای رضاپور
باسلام -اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنم دیوان رآی مثبت به من میده و پذیرفته می شوم ؟
– سال ۹۶ در تکمیل ظرفیت رشته ریاضی کاریردی – آنالیز عددی دانشگاه شهید مدنی شرکت کردم مصاحبه ام بسیار موفقیت آمیزبود. صدرصد مطمئن بودم که پذیر فته می شوم ولی وقتی سازمان سنجش کارنامه نهایی تکمیل ظرفیت را با درج نمره حد نصاب موسسه ۲۵ و نمره موسسه اینجانب را ۲۴ را اعلام کرد متعجب و حیرت زده شدم و براین اساس سازمان نتیجه نهایی رابدلیل یک نمره اختلاف مردود اعلام کرد . اعتراض خود را به سازمان سنجش فرستادم که یک خط جواب دادند فاقد حد نصاب موسسه می باشید. والسلام . بنظر شما ممکن است با شکایت به دیوان مجدا” پذیرفته شوم ؟با تشکر

مستانه
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۳۷ ق٫ظ

سلام و عرض تبریک خدمت آقای رضاپور اکردی
بسیار خوشحالم از اینکه موفق شدید و حق خودتون رو گرفتید، رشته من حد نصاب ۱۵ بود و من ۲۴ گرفتم اما از کجا میتونم بفهمم نمره کتبی نفر قبولی چند بوده؟ و ایا من قبول میشدم یا نه؟ باید اشنا در سازمان سنجش داشته باشم؟
ممنون میشم در صورت امکان پاسخ بدید

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۵ ق٫ظ
پاسخ به  مستانه

سلام بله راهش اینه که از طریق دانشگاه یا سازمان سنجش بتونید به نمره ها دسترسی پیدا کنید

A.k
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸ ق٫ظ

سلام جناب آقای محمد علی رضاپور اکردی
-اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنم دیوان رآی مثبت به من میده و پذیرفته می شوم ؟
-سال ۹۶ در تکمیل ظرفیت رشته ریاضی کاریردی – آنالیز عددی شرکت کردم مصاحبه ام بسیار موفقیت آمیزبود. صدرصد مطمئن بودم که پذیر فته می شوم ولی وقتی سازمان سنجش کارنامه نهایی تکمیل ظرفیت را با درج نمره حد نصاب موسسه ۲۵ و نمره موسسه اینجانب را ۲۴ را اعلام کرد متعجب و حیرت زده شدم و براین اساس سازمان نتیجه نهایی را مردود اعلام کرد . اعتراض خود را به سازمان سنجش فرستادم که یک خط جواب دادند فاقد حد نصاب موسسه می باشید. والسلام . بنظر شما ممکن است با شکایت به دیوان مجددا” پذیرفته شوم ؟ لطفا جوابم را بدهید . متشکر

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۵۰ ق٫ظ
پاسخ به  A.k

سلام نمیشه گفت قبول میشدید یا نه بستگی به نمره رقبا داره
اما اگه در مصاحبه دانشگاه تهران شرکت کردید چون با این رای حد نصاب باطل اعلام شده، میتونید پیگیری کنید تا ببینید قبول میشدید یا خیر
مهم اینه که به دانشگاه مراجعه کنید و نمره قبول شده ها رو بگیرید و با خودتون مقایسه کنید و از معاونت اموزشی دانشگاه اجرای رای رو بخواید
موفق باشید

مهرک مدقالچی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۲:۱۷ ب٫ظ

خیلی ممنون از راهنماییتان . زحمت کشیدین . موفق باشید

مهرک مدقالچی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۸ ق٫ظ

با سلام و خسته نباشید . دانشجویه دکترا زبان المانی دانشگاه ازاد هستم . در مصاحبه دانشگاه تهران به دلیل نیاوردن حد نصاب نمره در مصاحبه و البته نبودن دانشجویه خودشان رد شدم . رتبم ۱۸ شد . به نظرتون شکایت کنم ؟

حمیدرضا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳ ق٫ظ

سلام آقای رضاپور اکردی، من سال ۹۴ رتبه یازده کنکور شدم و در مصاحبه دانشگاه تهران نمره ۴۷ از ۱۰۰ بهم دادند و علیرغم اینکه مطمئن هستم قبول میشدم، ولی رد شدم.
الان من میتونم اقدامی کنم و یا خسارتی بگیرم؟

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۹ ق٫ظ
پاسخ به  حمیدرضا

این دستورالعمل که ابطال شده واسه سال ۹۶ هست اما چون این رویه از قبل هم بوده میشه پیگیری کرد اما متاسفانه خیلی زمان بر هست و با توجه به این که چند سال از کنکور شما گذشته سخت هست که دیوان رای بده اما در هر صورت میتونید اقدام به شکایت کنید هزینه ای هم نداره
در مورد خسارت هم دادگاه در صورتی رای به خسارت میده که دیوانرعذالت اداری مغایر قانون بودن مصوبه رو تایید کرده باشه

مکانیک
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۰ ق٫ظ

متاسفانه توی دانشگاه های شهرستان این موضوع که استاد دانشجوهای خودش رو برمیداره با شدت بیشتری پیگیری میشه. دانشگاه های باهنر و یزد واسه من این شکلی بود. با هزار زحمت مقاله ژورنال و کنفرانسی چاپ کن و کنکور بده آخرش خیلی راحت سر مصاحبه ردت میکنن. نارحتی قبول نشدن یه درده، سرکوفت فامیل و آشنا هم یه درد دیگه….

جغرافیا و برنامه ریزی شهری-دانشگاه تهران
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۸ ق٫ظ

سلام-زمانی دانشگاه تهران مدیریت همه دانشگاههای کشور را به عهده داشت و اون زمان خبری از وزارت علوم نبود!!دانشگاه تهران یک دانشگاه متفاوت و برتر است.اولین دانشگاه ایران که در سال ۱۳۱۳ به دستور رضاشاه تاسیس و ساخته شد.هم اکنون نیز مطابق قانون دانشگاهها مجاز ومختار به تعیین حدنصاب در مرحله دوم آزمون یعنی مصاحبه و بررسی سوابق هستند.علت هم این است که کیفیت پذیرش در کنکور سراسری از طریق آزمون کتبی و چهار گزینه ای به تنهایی نشان دهنده سطح علمی ومهارت داوطلب نیست و به همین علت در آینده کنکور دکتری حذف می گردد،چون ملاک اصلی پذیرش از نظر دانشگاه تهران کسب حدنصاب نمره علمی لازم بر اساس سوابق آموزشی و پژوهشی-فناوری-مصاحبه تخصصی و عمومی-آزمون تشریحی کتبی و …. است.

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۶ ق٫ظ

شما لطفا در حیطه تخصصی خودت اظهار نظر کن نه مساله ای که ازش اطلاع نداری یعنی قانون

خسته
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۴۹ ب٫ظ

آقای جغرافیا شما اگه فقط در مدح پردیسها نطر بدین کافیه بنظرم

امیر
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۴۸ ق٫ظ

با سلام خدمت آقای رضاپور

با توجه به اینکه شما در دادخواستتون ذکر کردید که نمره‌ی ۶۱ از ۱۰۰ را کسب نمودید اما اولین نفر قبول شده نمره‌ی ۵۶ از ۱۰۰ را کسب نمود, اگر به جای سیستم حدنصاب, عدالت اجرا می‌شد, آنوقت ملاک نهایی پذیرش یا عدم پذیرش دقیقا چه می‌بود؟ کسب بیش از یک نمره‌ی خاص (مثلا ۵۰), کسب حداکثر نمره (۱۰۰), مقایسه با سایر افراد قبول‌شده یا چی؟

پیشاپیش از زحمات ارزشمند شما و پاسخ شما تشکر می‌کنم.

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۲:۴۹ ب٫ظ
پاسخ به  امیر

خب ملاک نمره نهایی یعنی مجموع نمره کنکور و مصاحبه خواهد بود یعنی همون ۶۱ که گفتید
طبق قانون سهم کنکور و مصاحبه هر کدوم ۵۰ درصد خواهد بود.و در واقع ملاک مقایسه با سایر داوطلبهاست مثل سایر آزمون ها

مریم
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۲۲ ق٫ظ

وای ی
خداروشکر امسال قبول شدم وگرنه سال دیگه خدا میدونه چی میشد.
من که حتما رد میشدم.
انشالله همه شایسته ها قبول بشن

خسته
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۵۱ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

خب که چی
چه ربطی به بحث ما داره

سامان
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۲۱ ق٫ظ

منظور اینه که اصلا نباید حد نصابی بزاارن.
باید به همه داوطلبا یه نمره مصاحبه بدن که با وزن ۵۰% در نمره کل موثر باشه و ۵۰% بقیه رو باید آزمون تعیین کنه.خیلی درست و عادلانه است و اینجوری به هیچ کس ظلمی نمیشه و دانشگاه نمیتونه نور چشمی ها و دانشجوهای خودشو برداره و حق به حقدار میرسه.
هر چند که باز هم دانشگاهها تمام تلاششون رو میکنن تا با پایین دادن امتیازات ، نتایج رو دستکاری کنن اما باز هم بویژه برای رتبه های بالا میتونه خیلی موثر باشه.
بهر حال دانشگاهها حتی اگر بخوان نفوذی هم بکنن در بخش زیادی از نمره مصاحبه مثل امتیاز محل تحصیل و معدل و مقالات ، دستشون بسته است و تنها بخش کوچیکی از امتیاز مصاحبه دست اونها میمونه.

البته یه نکته دیگه اینه که با این رای ، از سال دیگه شاهد نمرات بسیار پایین مصاحبه برای داوطلبین خواهیم بود که این هم خودش یه معضل مهمه

A.k
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۸:۵۲ ق٫ظ

سلام دوستان بنظر شما اگر به دیوان عدالت اداری شکایت کنم دیوان رآی مثبت به من میده و پذیرفته می شوم ؟
:سال ۹۶ در تکمیل ظرفیت رشته ریاضی کاریردی – آنالیز عددی شرکت کردم مصاحبه ام بسیار موفقیت آمیزبود. صدرصد مطمئن بودم که پذیر فته می شوم ولی وقتی سازمان سنجش کارنامه نهایی تکمیل ظرفیت را با درج نمره حد نصاب موسسه ۲۵ و نمره موسسه اینجانب را ۲۴ را اعلام کرد متعجب و حیرت زده شدم و براین اساس سازمان نتیجه نهایی را مردود اعلام کرد . اعتراض خود را به سازمان سنجش فرستادم که یک خط جواب دادند فاقد حد نصاب موسسه می باشید. والسلام . بنظر شما ممکن است با شکایت به دیوان پذیرفته شوم ؟

سوال از جناب رضاپور لطفا کمک کنید
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۴:۳۹ ق٫ظ

من سال گذشته از طریق استعداد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی تهران مصاحبه شرکت کردم وبااینکه دانشجوی ارشد همین دانشکده بودم و
درگرایش درخواستی ام صرفا (یک نفر)من از طریق استعداد دعوت به مصاحبه شدم َو نظر تیم مصاحبه کننده درموردم مثبت بود،با این مسئله مواجه شدم که به بهانه ی به حدنصاب ۶۰نرسیدن،هیچ کسی را از طریق استعداد درهیچیک از گرایشهای علوم سیاسی دانشکده نگرفتند،آیا امیدی است که به استناد این حکم وبامراجعت به دانشگاه یا روش دیگری در پی احقاق یابررسی مجدد این قضیه برآیم؟

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۸:۴۷ ق٫ظ

سلام این رای شامل استعداد درخشان نمیشه
اما در مورد این که میشه اقدامی کرد باید دید تو ایین نامه استعداد درخشان و یا احیانا اگه مجلس قانونی در این زمینه داره چیزی در مورد عدم تصویب حد نصاب ذکر شده یا نه که در صورت اول به شعب دیوان عدالت و در صورت دوم به هیات عمومی دیوان میشه مراجعه کرد.
نمیشه فعلا نظری داد
اما گاهی حتی دیوان عداات به این پرونده ها به دلیل تبعیض ناروا توجه می کنه

s
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۳:۰۵ ق٫ظ

سلام. خسته نباشی آقای محمدعلی رضاپور آکردی. منم سال ۹۶ رتبه ۹ شدم. و دانشگاه تهران، خوارزمی، فردوسی، اصفهان هیچ کدوم به من نمره حد نصاب ندادن حتی دانشگاه شاهد حد نصاب ۳۰ خواسته بود به من داده بودن ۳۶ ولی شاهد تو مصاحبه عقیدتی رد شدم… آیا بنده الان می تونم پیگیری کنم؟ الان من ترم ۳ دانشگاه شیراز هستم. نمره مصاحبه من مخصوصا در دانشگاه خوارزمی ۱۹ از ۲۰ بوده و اصفهان ۲۱٫۳۰ از ۲۲ یعنی به احتمال بسیار زیاد در مجموع نمره ام قبولی بوده… . در صورت پیگیری وضعیت ادامه تحصیلم چطور خواهد بود؟

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۸:۴۳ ق٫ظ
پاسخ به  s

سلام
این رای تو دانشگاه تهران میتونه به کارتون بیاد فعلا البته در مورد حدنصاب الباقی دانشگاه ها هم چند نفر از دوستان در حال تهیه شکایت هستن اما فعلا می تونید به دانشگاه تهران مراجعه کنید و این که قبول بشید یا نه به این نکته بر می گرده که بدون حدنصاب ایا قبول بودید یا خیر
اما چون که شما دانشجوی دانشگاه شیراز هستید انتقالتون به تهران حتی در صورت پذیرش دانشگاه تهران هم خیلی سخت خواهد بود که البته میتونید در صورت اثبات تضییع حق مطالبه خسارت کنید.

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۰۸ ق٫ظ

سلام
من هم امسال رتبه ۲ رو کسب کردم و در مجموع مصاحبه کتبی و شفاهی هم نفر اول بودم (۴۷ از ۵۰ یا ۲۳/۵ از ۲۵) اما در عین ناباوری انتخاب اولم که دانشگاه تهران بود قبول نشدم. انتخاب دوم رو هم شهید بهشتی زده بودم و از اونجا که اساتید شهید بهشتی متوجه شده بودند اولویت اول من دانشگاه تهران بوده و قبولی من در تهران قطعی بود، من رو “غایب در جلسه مصاحبه” به سازمان سنجش اعلام کردند!!!!!!! و در کارنامه من مقابل اسم دانشگاه شهید بهشتی “غایب” ذکر شده بود. وقتی بهشون مراجعه کردم و علت رو جویا شدم گفتند که حتما اشکال سیستمی رخ داده!!! این رفتار و این دروغ ها به قدری زننده بود که خدا رو شکر کردم در دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته نشدم که مجبور باشم سر کلاس اساتید دروغگوشون بنشینم. نهایتاً در دانشگاه تربیت مدرس پذیرفته شدم.
من در دو مقطع قبلی دانشجوی دانشگاه تهران بودم و نکته جالب اینجاست که حدود دو هفته مانده به اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری ۹۷ در شهریور ماه، وقتی مشغول کارهای دفاع از پایان نامه بودم، زمزمه هایی مبنی بر اینکه امسال در سه رشته از گروه ما دانشجو گرفته نمیشه شنیده میشد (با وجود برگزاری مصاحبه و دریافت مبالغ هنگفت از تعداد زیادی داوطلب). این یعنی مردودی بسیاری از داوطلب های دکتری، حداقل در گروه ما که به وضوح شاهدش بودیم، اصلا ربطی به سطح علمی اونها نداشت!

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۴ ق٫ظ
پاسخ به  سارا

الآن اگر بخوام درخواست پذیرفته شدن در دانشگاه تهران رو بدم، با توجه به اینکه در دانشگاه تربیت مدرس در حال تحصیل هستم، آیا هر دو دانشگاه میتونن سنگ اندازی کنن؟ علاوه بر مراجعه به آموزش دانشکده قبلیم در دانشگاه تهران، در مورد دانشگاه تربیت مدرس چه کاری باید انجام بدم که مشمول خسارت برای انصراف نشم؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

مهدی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  سارا

البته سارا جان یک نکته ای رو هم در نظر داشته باشید که دانشگاه تربیت مدرس بسیار دانشگاه معتبر و قوی هست و من اگر جای شما باشم همون تربیت مدرس رو ادامه میدم…

سارا
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۱:۲۹ ب٫ظ
پاسخ به  مهدی

کاملاً درست میفرمایید. در این سه ماه قوی و البته سختگیر بودن دانشگاه تربیت مدرس رو به چشم دیدم و اینکه در دانشگاه تربیت مدرس فرصتهای خیلی بیشتری برای پیشرفت هست، اما واقعا تصمیم گیری برام خیلی سخته

#
بهمن ۱, ۱۳۹۷ ۱۱:۱۶ ق٫ظ
پاسخ به  مهدی

دانشگاه تهران کجا تربیت مدرس کجا؟
فرق زیادی با هم دارن دوست عزیز

ایمان
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷ ب٫ظ

منم پارسال رفتن صنعتی اصفهان و رتبم خیلی از بچه ها بهتر بود ولی چون نمیخواستن منو بگیرن نمره مصاحبه را ۲۹٫۲ دادن و حد نصاب ۳۰ بود و نتونستم پذیرفته بشم در حالی که حتی اگر بهم ۳۰ میدادن با توجه به رتبم، حتما قبول بودم.

علی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۹ ب٫ظ

سلام، باید از دیوان عدالت اداری تشکر کرد که گردنه حد نصاب نمره مصاحبه در دانشگاه های دولتی که برای درو زدن قانون سنجش و پذیرش دانشجو بود ابطال کرد.

Masi
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۱:۲۴ ب٫ظ

سلام. برای دانشگاه های علوم پزشکی چی اونا هم حدنصاب دارن؟ چون میدونم مصاحبه بورد تخصصی ایستگاهی هست آیا ممکنه اعمال سلیقه صورت بگیره؟

هادی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۲ ب٫ظ

جناب آقای رضاپور ممنون از راهنمایی تان.
یعنی الان بعد از مشخص شدن حکم شما، هر پرونده جدیدی با همین موضوع، اینقدر طول میکشه؟
در مورد پیگیری مستقیم از دانشگاه تهران، با توجه به تجربه ای که حداقل بنده در مورد یک اعتراض داشتم، مسئولان این دانشگاه بسیار سخت با معترضان برخورد میکنند و گوش شنوایی ندارند و در بهترین حالت میگویند برین از همان دیوان عدالت اداری، اعتراض تان را پیگیری کنید.
با این وجود، اگر از نتیجه پرونده شما معاونت آموزشی دانشگاه باخبر باشد، شاید کمی همراهی کنند. آیا آنها مطلع هستند و یا فقط مدیر کل امور حقوقی باخبر است.
آیا دانشگاه به حکم دیوان عدالت اداری در مورد پرونده شما تمکین کرده است یا بهانه های خود را تکرار می کند و زیر بار نمی رود؟
ممنون که پاسخگو هستین و دغدغه احقاق حقوق دیگران را دارید

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۳۳ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

بله رسیدگی در دیوان زمان بر هست
بله درست میگید دانشگاه تهران اصلا زیر بار حرف حق نمیره اما باید پیگیری کرد تا مجبور شن
در مورد پرونده منم هنوز به اجرای احکام دیوان نرفته هرچند نهایتا باید اجرا کنن اما حتی الامکان کارشکنی می کنن
معاون اموزشی و کل دانشگاه کاملا در جریان این رای هستن
دوستان باید پیگیر باشن

محمد حسین
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۱۲ ق٫ظ

با سلام ضمن تبریک به پیگیری خوبتون یه سوال داشتم بنده رتبه ۱۴ دکتری ۹۷ هستم و تو ۱۳ دانشگاه برای مصاحبه همه نمره زیر حد نصاب داده اند و مردود شده ام و مرتبا پیگیر وزارت هستم لطفا طریقه بدست اوردن اون نمره کتبی و مصاحبه رو شرح دهید که با توجه به کارنامه یک قبول شده و مقایسه با کارنامه مردودی خود چگونه به این نمره نهایی برسیم که بدانیم ظلم شده یا نه

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۸:۵۱ ق٫ظ
پاسخ به  محمد حسین

نمره کتبی یعنی همون ترازی که در کارنامه سنجش قید شدع و نمره مصاحبه هم در همون کارنامه تحت اسم نمره موسسه قید شده و تا جایی که من خاطرم هست مجموع نمره هم در کارنامه ذکر می شود
مهم این هست که نمره کسانی که قبول شدن رو داشته باشید تا بدونید اگر حدنصاب اعمال نمیشد قبول بودید یا خیر

صلاح محمدپور
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۲:۲۰ ق٫ظ

سلام. آقای محمد علی… منم سال ۹۶ شرکت کردم و رتبه ۹ شدم. دانشگاه خارزمی حدنصاب زد ۲۰ و به من ۱۹ دادن اصفهان زد ۲۲ و به من ۲۱ دادن… دانشگاه تهران زد ۲۵ و به من ۱۳ دادن مشهد زد ۱۵ به من ۹٫۷۰ دادن. همون خوارزمی یکی گرفتن با رتبه ۷۰! البته خوشبختانه شیراز نفر اول روزانه قبول شدم. آیا به نظرتون منم پیگیری چیزی انجام بدم؟؟؟ و در صورت پیگیری چه می شود؟؟؟ چون من الان ۳ ترم هست که شیراز می خونم. ممنون میشم جوابمو بدید.

حمید
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۰۴ ق٫ظ

سلام آفرین بر روحیه ظلم ستیزی شما
دوست عزیز سازمان سنجش میگه این دستور به ما ابلاغ نشده که ما برای همه دانشگاهها اجرا کنیم به نظر شما کجا باید پیگیر این مطلب باشیم

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۳۰, ۱۳۹۷ ۹:۱۸ ق٫ظ
پاسخ به  حمید

از سنجش انتظار همکاری نداشته باشید
شما باید به دانشگاه تهران مراجعه کنید و از معاونت اموزش اجرای رای رو بخواید
در مورد سایر دانشگاه ها هرچند این رای شامل اونها نمیشه اما بعضی از دوستان پیگیر هستن تا حد نصاب اونها رو هم بتونن ابطال کنن

حسین
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۹:۴۰ ب٫ظ

سلام. من هم با رتبه ۹ در سال ۹۶ با یک رزومه قوی و کلی فعالیت پژوهشی رد شدم.

حسین
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۹:۳۳ ب٫ظ

سلام. من هم رتبه ۹ با رزومه قوی در سال ۹۶ رد شدم.

شاید / باید / نباید شرکت کنم!
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۹:۳۳ ب٫ظ

یک پیشنهاد پیشگیرانه: حضور حداقل یک نفر به عنوان “بازرس” در جلسات مصاحبه دکتری، که البته باید خارج از گروه مصاحبه کننده باشد، و ذی نفع هم نباشد.

شاید/ باید/ نباید شرکت کنم!
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۸:۴۶ ب٫ظ

سلام بر فرزند حق طلب ایران زمین که به حق، پورِ رضا و محمد و علی ست…!
پاینده باشید و شعله ای که شما افروختید، روشنی بخش راه سایر در راه ماندگان علم و معرفت باشد

مریم
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۸:۳۱ ب٫ظ

هرچی حکم بدن و قانون وضع کنن تا وقتی که پذیرش دانشجو در موارد بسیاری با اعمال سلیقه شخصی و پارتی بازی اونم با توصیه اساتید دیگه قبل از مصاحبه صورت بگیره معلومه که ادامه راه چیه
وقتی توی یک دانشگاه سطح ۱ استاد بین رتبه ۲۸۰ و ۱۰۲ و ۲ میاد رتبه ۲۸۰ رو برمیداره خودتون حساب کار رو میدونید چیه
امیدوارم تلاش دوستمون به ثمر برسه
ولی فقط ایشون که نیستن کلی افراد دیگه هم هستن که به حقشون نرسیدن و شرایط مشابه ایشون رو دارن
موفقیت ایشون یک موفقیت شخصیه نه گروهی نهایتا دانشگاه تهران به مشکل ایشون رسیدگی میکنه نه افراد دیگر
دوستان بدانید تا زمانی که تک روی در کار باشه امکان موفقیت عمومی و کلی وجود نداره
باید اقدام عملی صورت دهیم
تا وقتی مصاحبه هست نهضت همچنان باقی است

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۹:۲۵ ب٫ظ
پاسخ به  مریم

دوست عزیز این حکم جنبه عام داره و ثانیا احقاق حق به تلاش خود دوستان بستگی داره با نشستن کاری انجام نخواهد شد
قبل از ما هم خیلی ها حقشون تضییع شده ولی سکوت کردن
هدف من هم از این که دارم اینجا جواب دوستان رو میدم این هست که به دوستان راه گرفتن حقشون رو نشون بدم.
راهش اینه که تعدادی از دوستان هماهنگ بشن و نه به تنهایی به دانشگاه تهران مراجعه کنن تا کاری صورت بدن.
موفق باشید

مریم
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۴۵ ب٫ظ

منظور منم همینه که همه باید با هم متحد باشیم تا کار پیش بره وگرنه این مشکل فقط مربوط به دانشگاه تهران یا دانشکده خاصی نیست
شما هم موفق باشین انشاالله تلاش تون به ثمر برسه

مد
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۷:۳۶ ب٫ظ

سلام دوستان،اصلا توی کارنامه نهایی سازمان سنجش برای تمام دانشگاهها حد نصاب موسسه تعریف شده.خدا میدونه تو این سالها عمدا به چند نفر نمره مصاحبه رو کم دادن تا رتبه کتبی هم نتونه کارساز باشه. ایشون رتبه یک بودن و رشته شون حقوق بوده.اساتید مملکت رسما سر خیلی ها رو بریدن.

دکتر
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۱۰:۱۴ ب٫ظ
پاسخ به  مد

صنتعی اصفهان نمونه‌اشه.

رضا
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۷:۰۰ ب٫ظ

سلام من سال٩۴رتبه ٣گروه ژئومورفولوژی دانکده جغرافیا دانشگاه تهران شدم،و مصاحبه رد شدم این رای شامل من میشه و اگه میشه از کجا شروع کنم

رضا
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۶:۴۳ ب٫ظ

دیوان عدالت اداری نمی تواند به یک دانشگاه بکوبد چطوری دانشجو بگیرد یا نگیرد.
آنهم دانشگاه تهران که بزرگترین دانشگاه ایرانه خوب طبیعه هرکسی دوس داره مدرکش دانشگاه تهران باشه.
یک کلام می گوید شرایط علمی را نداشته اند.
و این را در مصاحبه و آزمون در مجموع اعلام کرده اند
البته قطعا پارتی بازی در هر جایی هست.
باید راه پارتی بازی را از طریقی کم و کمتر کرد.

مهرداد88
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۶:۱۷ ب٫ظ

سلام
تو رو خدا بگید الان ما باید چیکار کنیم کجا بریم واسه رسیدن به حقمون؟
واسه دانشگاههای دیگه چجوری باید اقدام کنیم؟

هادی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۶:۰۱ ب٫ظ

سلام جناب اقای رضاپور
تبریک و خداقوت
یک سوالی دارم از خدمت تان
از آنجایی که طبق نظر دیوان عدالت اداری، تعیین حدنصاب در دانشگاه تهران مخالف قانون است و آن را ابطال اعلام کرده است؛ و از انجایی که تمام دانشگاه ها این حد نصاب را دارند و در خیلی از این موارد با اعمال سلیقه ای این ابزار، برخی از داوطلبان را رد می کنند؛ چرا این دیوان بعد از فهمیدن این موضوع، این حکم و دستور را به وزارت علوم و سازمان سنجش نمیدهد تا ضمن ابطال این رویه برای سال های بعد، نتایج کنکور سال ۹۷-۹۸ مجدد اعلام شود تا داوطلبان به حق شان برسند.
آیا امکان پیگیری این موضوع وجود دارد که به صورت عمومی این مسئله پیگیری شود و نیاز نباشد هر کدام از دواطلبان به طور مجزا این موضوع را پیگیری کنند؟
با تشکر

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۷:۰۱ ب٫ظ
پاسخ به  هادی

سلام دیوان خودش راسا نمی تونه اقدام کنه بلکه باید شکایت بشه که اونم حداقل ۱.۵ سال طول می کشه
برای پیگیری بهترین راه اینه که یه تعدادی از داوطلبان با هماهنگی به دانشگاه ها مخصوصا دانشگاه تهران مراجعه کنن و اون رو تحت فشار قرار بدن تا به این رای تمکین کنه
البته دانشگاه تهران ملزمه تا از سال بعد رویش رو تغییر بده

علی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۴:۱۵ ب٫ظ

سلام
برای من هم مورد مشابهی اتفاق افتاده، الان چجوری و به کجا باید شکایت کنیم؟؟!

...
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۵:۲۴ ب٫ظ
پاسخ به  علی

منم میخوام شکایت کنم با استناد به این حکم
سازمان سنجش یا وزارت علوم کجا شکایت کنیم بنظرتون؟
البته دانشگاهها که زیر بار نمیرن و اصلا منطق ندارن
اگه دقت کنین همین دانشگاه تهران با وجود محکوم شدنش بازم خواسته توجیه کنه

علی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۴:۱۲ ب٫ظ

سلام موفق و موید باشید فقط یه سوال دارم کار یک نفر راه افتاد بقیه چیه؟!؟!؟! من که با بهترین رتبه و با چندین مقاله و با میلیونم اختلاف قبول نشدم چی؟!؟!؟!؟! ایران کشوری هستش که این سهمیه ها و این پارتی بازی ها تا ابد بوده و هست الان دیگه خدا هم زورش به اینها نمیرسه یعنی دست خدا رو هم از پشت بستند حالا نمره بدن خوبه تو یه دانشگاه خیلی معتبر که اسمشو نمیگم به من زدند غیبت!!!!احتمالا روحم رفته مصاحبه!!!! بقیه هم با اختلاف خیلی کم نمره ندادند یعنی دانسته رد کردند و دانشجوی خودشون که هنوز دفاع نکرده و اصلا سوال پیچ نشده الان سر کلاس نشسته به جرات میتونم بگم اگه بیاد سوال پیچش کنم نمیتونه جواب بده بعد کشور که هیچ مشکل منطقه هم حل نمیشه والسلام

خسته
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۵۷ ب٫ظ

سلام خسته نباشید
دانشگاه تبریز هم در گروه عمران دقیقا همین کارو کرد و همه رو زیر حدنصاب اعلام کردند حتی تک رقمیها
بنطرتون میشه از این حکم بر علیه این دانشگاه هم استفاده کرد
و چطور؟یعنی به کدوم مرجع درخواست بدم؟دانشگاه یا وزارت علوم؟

رها
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۴۳ ب٫ظ

من از ابتدا شبانه دانشگاه تهران تو دو تا کد رشته دعوت به مصاحبه شدم که تو کارنامه نهایی حد نصاب موسسه ۲۰ و من ۱۹/۲۰ گرفته بودم و قبول نشدم باید به معاونت اموزش دانشکده مربوطه مراجعه کنم یا اموزش کل

محمدعلی رضاپور اکردی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۵:۰۲ ب٫ظ
پاسخ به  رها

معاونت اموزش دانشگاه

فرشته
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۲۳ ب٫ظ

دمت گرم جسور.

ابوالفضل
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۲:۳۵ ب٫ظ

خوب این یعنی چی؟ ؟ اینجوری که مصاحبه معنی نداره؟ یعنی دانشگاه ها باید به همه کسایی که رتبه خوب آوردن باید حتماً حد نصاب را بدهند؟؟؟؟

...
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۴۶ ب٫ظ
پاسخ به  ابوالفضل

کافیه یه بار با رتبه و رزومه خوب رد بشی و البته بفهمی یکی که لیاقتش کمتر از تو بوده، با رزومه ضعیف و فقط به خاطر پارتی اونجا قبول شده مطمئنم حرفت رو پس میگیری…

خسته
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۳:۵۴ ب٫ظ
پاسخ به  ابوالفضل

مصاحبه برگزار میشه تا یه تعداد بین داوطلبها انتخاب بشن
نه که همه رو رد کنند چون حدنصاب نیاوردند

...
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۲:۳۱ ب٫ظ

پسر دمت گرم. درس حقوقی دادی بهشون اونم به چه کسانی! بلاخره یه نفر پیدا شد حق ما رو از اینا بگیره، واسه قبولی باید با زمین و زمان بجنگیم.

رها
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۲:۱۳ ب٫ظ

سلام ببخشید چطور متوجه بشیم که اگر نمره کتبیمون جمع میشد با نمره مصاحبه قبول میشدیم من ۰/۸ از حد نصاب قبولی کم اورده بودم

محمدعلی رضاپور آکردی
دی ۲۹, ۱۳۹۷ ۲:۳۳ ب٫ظ
پاسخ به  رها

راه دقیقش اینه ک نمره مصاحبه قبول شده ها و تراز کنکورشونو داشته باشید
اما به طور تقریبی میشه حدس زد که اگه نمره مصاحبشونو بدونید البته، تراز کنکور قبول شده ها چنده و جمعش کنید و با خودتون مقایسه کنید
دانشگاه ها نمرات رو دقیقا میدونن و اگه بتونید ب دانشگاه مراجعه کنید با قطعیت میشه نظر داد