آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته شیمی معدنی برگزار شد.