دفترچه سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

کانال تلگرام دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری 98 علوم انسانی (کلیه رشته ها بجز رشته زبان و ادبیات عرب)

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (بجز زبان و ادبیات عرب)

 

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری 98 علوم انسانی (ویژه رشته زبان و ادبیات عرب)

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (ویژه زبان و ادبیات عرب)

 

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (زبان فرانسه)

 

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (زبان آلمانی)