دفترچه سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1398 سراسری و آزاد ویژه داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی به صورت کاملاً رایگان از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

کانال تلگرام دکتری

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری 98 علوم انسانی (کلیه رشته ها بجز رشته زبان و ادبیات عرب)

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (بجز زبان و ادبیات عرب)

 

دانلود سوالات زبان عمومی دکتری 98 علوم انسانی (ویژه رشته زبان و ادبیات عرب)

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (ویژه زبان و ادبیات عرب)

 

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (زبان فرانسه)

 

پاسخنامه سوالات زبان عمومی دکتری 98 گروه علوم انسانی (زبان آلمانی)

آخرین مهلت ثبت نام کارگاه آنلاین رازهای موفقیت در مصاحبه دکتری ... برای ثبت نام کلیک کنید ...