فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی سال 98 دانشگاه اصفهان منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه اصفهان از بین دانشجویان و دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی به صورت بدون آزمون در مقطع دکتری برای سال تحصیلی 97-98 در رشته های زیر دانشجو می پذیرد:

ردیف عنوان رشته تحصیلی
1 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات غنایی
2 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات عرفانی
3 علوم قرآن و حدیث
4 حکمت متعالیه
5 تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام
6 تاریخ- تاریخ اسلام
7 تاریخ- تاریخ ایران قبل از اسلام
8 فلسفه- فلسفه معاصر
9 منطق با رویکرد فلسفی
10 جامعه شناسی- جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
11 فیزیولوژی ورزشی
12 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی
13 مدیریت ورزشی
14 آموزش زبان انگلیسی
15 ترجمه
16 زبان و ادبیات انگلیسی
17 زبان و ادبیات عرب
18 زبان شناسی
19 شیمی- شیمی آلی
20 شیمی- شیمی پلیمر
21 شیمی- شیمی تجزیه
22 شیمی- شیمی فیزیک
23 شیمی- شیمی معدنی
24 آمار
25 ریاضی- آنالیز
26 ریاضی- جبر
27 ریاضی- هندسه (توپولوژی)
28 ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات

 

ردیف عنوان رشته تحصیلی
29 علوم زمین- فسیل شناسی و چینه شناسی
30 علوم زمین- پترولوژی
31 علوم زمین شناسی- زمین شناسی مهندسی
32 علوم زمین شناسی- زمین شناسی اقتصادی
33 زیست شناسی گیاهی- سیستماتیک
34 زیست شناسی گیاهی- فیزیولوژی
35 میکروبیولوژی
36 ژنتیک مولکولی
37 زیست شناسی سلولی و مولکولی
38 بیوشیمی
39 فیزیک- اپتیک و لیزر
40 فیزیک- فیزیک ماده چگال
41 علوم اقتصادی- اقتصاد مالی
42 علوم اقتصادی- اقتصاد شهری منطقه ای
43 علوم اقتصادی- اقتصادسنجی
44 علوم اقتصادی- اقتصادپولی
45 علوم اقتصادی- اقتصاد منابع
46 علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی
47 روابط بین الملل
48 حسابداری
49 حقوق خصوصی
50 روان شناسی
51 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
52 برنامه ریزی درسی
53 مشاوره
54 علم اطلاعات و دانش شناسی- بازیابی اطلاعات و دانش
55 جغرافیا و برنامه ریزی شهری
56 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
57 آب و هوا شناسی
58 ریززیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)
59 مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی

 

ردیف عنوان رشته تحصیلی
60 زیست فناوری میکروبی
61 مهندسی هسته ای- راکتور
62 مهندسی هسته ای- گداخت
63 مهندسی هسته ای- کاربرد پرتوها
64 مهندسی عمران- سازه
65 مهندسی عمران- مدیریت منابع آب
66 مهندسی عمران نقشه برداری- ژئودزی
67 مهندسی عمران نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی
68 مهندسی شیمی
69 مهندسی برق- قدرت
70 مهندسی برق- مخابرات سیستم
71 مهندسی برق- الکترونیک
72 مهندسی برق- کنترل
73 مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
74 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
75 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
76 مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
77 مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
78 مهندسی کامپیوتر- شبکه های کامپیوتری
79 مهندسی کامپیوتر- رایانش امن