فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه تربیت مدرس در رشته های جدول زیر اقدام به پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی در سال 1398 می نماید:

رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان 98 دانشگاه تربیت مدرس