فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری بدون کنکور استعدادهای درخشان سال 1398 دانشگاه الزهرا منتشر شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، رشته های دکتری بدون آزمون 98 این دانشگاه به شرح جدول زیر است:

رشته های دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه الزهرا