دانشگاه رازی از بین برگزیدگان علمی مقطع ارشد دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها که واجد شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه هستند، در دوره دکتری تخصصی سال 98 در 44 رشته/گرایش دانشجو می پذیرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته های دارای پذیرش دکتری استعداد درخشان این دانشگاه به شرح جدول ذیل است: