دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 98 از بین متقاضیان واجد شرایط در 21 رشته و گرایش به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری از بین متقاضیان دانشگاه علوم کشاورزی ساری و سایر دانشگاه ها که شرایط عمومی و اختصاصی را دارا هستند جهت مقطع دکتری برای نیمسال اول 98-99 در رشته گرایش های زیر دانشجو می پذیرد:

ردیفعنوان رشته مقطع دکتری براساس دفترچه سال 98گرایش
1علوم ومهندسی صنایع غذایی فناوری مواد غذایی
2اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی ومحیط زیست
3اقتصاد کشاورزی بازار یابی محصولات کشاورزی
4علوم دامی تغذیه دام
5علوم دامی ژنتیک واصلاح دام وطیور
6علوم دامی تغذیه طیور
7علوم ومهندسی آب آبیاری وزهکشی
8علوم ومهندسی آب سازه های آبی
9ژنتیک وبه نژادی گیاهی
10آگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
11آگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
12بیماری شناسی گیاهی
13مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک شیمی ،حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه
14علوم ومهندسی جنگل عمران و بهره برداری جنگل
15علوم ومهندسی جنگل مدیریت جنگل
16علوم ومهندسی جنگل علوم زیستی جنگل
17مهندسی صنایع چوب وفرآورده های سلولزی صنایع سلولزی
18
علوم و مهندسی شیلات تکثیر و پرورش آبزیان
19
علوم و مهندسی مرتع
20
علوم و مهندسی آبخیز حفاظت آب وخاک
21
علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه های آبخیز

 

اینستاگرام آزمون دکتری