فهرست رشته های دارای پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه لرستان برای سال تحصیلی 98-99 منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه لرستان از بین برگزیدگان علمی دانشگاه های سراسری که واجد شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه باشند، در دوره دکتری تخصصی به شرح جدول زیر برای سال تحصیلی 98-99 دانشجو می پذیرد.

 رشته/گرایش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه لرستان 

ردیف رشته- گرایش ردیف رشته- گرایش
2 علوم و مهندسی آب- سازه های آبی 21 زبان و ادبیات عرب
6 علوم و مهندسی آبخیز مدیریت حوزه های آبخیز 22 شیمی- شیمی آلی
1 علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی 27 شیمی شیمی تجزیه
4 علوم دامی- تغذیه دام 21 شیمی- شیمی معدنی
1 علوم دامی- تغذیه طیور 23 شیمی- شیمی فیزیک
2 علوم و مهندسی جنگل- مدیریت جنگل 62 فیزیک- فیزیک ماده چگال
7 علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل 62 فیزیک- ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
1 مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک 66 علوم زمین – پترولوژی
3 مدیریت منابع خاک- فیزیک و حفاظت خاک 61 علوم زمین زمین شناسی اقتصادی
22 مدیریت منابع خاک- منابع خاک و ارزیابی اراضی 64 مدیریت دولتی- رفتار سازمانی
22 مهندسی برق – الکترونیک 61 مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی
26 مهندسی برق- قدرت
21 تاریخ- تاریخ اسلام
24 تاریخ- تاریخ ایران بعد از اسلام

 

 

اینستاگرام آزمون دکتری