دانشگاه شهرکرد در 38 رشته/گرایش برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، فهرست رشته و گرایش های دکتری دانشگاه شهرکرد برای پذیرش بدون آزمون بر اساس آئین نامه و ضوابط استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99، به شرح جدول زیر است:

ردیف رشته گرایش
۱ آموزش زبان انگلیسی
۲ فناوری تولید مثل در دامپزشکی
۳ بهداشت مواد غذایی (دانشکده دامپزشکی)
۴ بهداشت وبیماری های پرندگان (دامپزشکی)
۵ بیماری های داخلی دام های بزرگ
۶ بهداشت و بیماری های آبزیان (دامپزشکی)
۷ مامایی وبیماری های تولید مثل دام
۸ علوم و مهندسی آبخیزداری حفاظت آب وخاک
۹ علوم و مهندسی مرتع
۱۰ علوم و مهندسی جنگل مدیریت جنگل
۱۱ بیو تکنولوژی کشاورزی
۱۲ اگروتکنولوژی فیزیولوژی گیاهان زراعی
۱۳ اگروتکنولوژی اکولوژی گیاهان زراعی
۱۴ ژنتیک وبه نژادی گیاهی
۱۵ علوم ومهندسی آب منابع آب
۱۶ علوم ومهندسی آب آبیاری وزهکشی
۱۷ علوم دامی تغذیه دام
۱۸ علوم دامی تغذیه طیور
۱۹ مدیریت منابع خاک فیزیک وحفاظت خاک
۲۰ مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک شیمی ،حاصل خیزی خاک وتغذیه گیاه
۲۱ مدیریت حاصلخیزی وزیست فناوری خاک بیولوژی وبیوتکنولوژی خاک
۲۲ علوم ومهندسی باغبانی فیزیولوژی تولید وپس از برداشت گیاهان باغبانی
۲۳ مهندسی مکانیک بیوسیستم طراحی ماشینهای کشاورزی
۲۴ مهندسی مکانیک بیوسیستم انرزی های تجدیدپذیر
۲۵ مهندسی مکانیک بیوسیستم فناوری پس از برداشت
۲۶ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
۲۷ مهندسی مکانیک طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
۲۸ مهندسی برق قدرت
۲۹ فیزیک فیزیک ماده چگال
۳۰ ریاضی کاربردی
۳۱ ریاضی کاربردی آنالیز عددی
۳۲ بیوشیمی
۳۳ زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
۳۴ شیمی شیمی تجزیه
۳۵ علوم زمین پترولوژی
۳۶ فیزیولوژی ورزشی
۳۷ زبان وادبیات فارسی
۳۸ زبان وادبیات فارسی ادبیات عرفانی

اینستاگرام آزمون دکتری