به گزارش پی اچ دی تست، به اطلاع متقضیان ادامه تحصیل در دوره دکتری دانشگاه علم و هنر می رساند که شهریه این دوره براساس جدول زیر محاسبه می گردد:

 
 شهریه ثابت هر ترمشهریه هر واحد دورس نظریشهریه هر واحد پایان نامه
دوره دکتری رشته های گردشگری و روانشناسی27،000،000 ریال6،500،000 ریال8،200،000 ریال

 

در ضمن دوره دکتری شامل 18 واحد درسی و 18 واحد پایان نامه و حداقل مدت زمان تحصیل 7 ترم تحصیلی می باشد.