میزان شهریه دوره دکتری تخصصی موسسه آموزش عالی علوم شناختی در سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، شهریه موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیردولتی – غیرانتفاعی) دانشجویان ورودی سال تحصیلی 98-99 به شرح جدول زیر است:

شهریه دکتری 98 موسسه آموزش عالی علوم شناختی