فرصت ثبت نام دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه محقق اردبیلی تا 30 تیرماه تمدید شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام این دانشگاه، متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان در سال 1398 تا 30 تیر ماه فرصت دارند نسبت به ارسال مدارک خود اقدام کنند.