نتایج دعوت به مصاحبه پذیرش بدون آزمون دکتری استعداد درخشان سال تحصیلی 98-99 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد، اسامی پذیرفته شدگان اصلی و ذخیره سایر رشته‎ها، پس از انجام مصاحبه و بررسی پرونده توسط گروه‎های آموزشی و ارسال نتایج به دفتر استعدادهای درخشان، در همین قسمت اعلام خواهد شد.