شهریه مصوب سال تحصیلی 98-99 دانشجویان دوره های شبانه و پردیس خودگردان مقطع دکتری تخصصی دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، شهریه ثابت و متغیر دانشجویان نوبت دوم (شبانه)، و پردیس خودگردان در مقطع دکتری تخصصی برای ورودی های سال تحصیلی 98-99 دانشگاه صنعتی سهند به شرح جدول زیر می­ باشد:

لازم به توضیح است شهریه متغیر بر اساس مصوبه هیات امنا دانشگاه هر سال ممکن است افزایش یابد.

 میزان شهریه مقطع دکتری دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خودگران

مبلغ شهریه (ریال) شهریه ثابت هر نیمسال شهریه متغیر به ازای هر واحد (ریال)
درس عملی درس نظری  رساله دکتری
٢٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٣،٢٠٠،٠٠٠ ٨،٨٠٠،٠٠٠ ١٩،٨٠٠،٠٠٠