اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت برای سال تحصیلی 98-99 اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی ... و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی ...

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس اعلام دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه، اسامی پذیرفته شدگان اولیه دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 98، مطابق جدول زیر است. نتایج دانشکده های مهندسی کامپیوتر و معماری متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است، قبولی نهائی پذیرفته شدگان منوط به احراز شرایط صلاحیت عمومی و تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه علم و صنعت

نام

نام خانوادگی

دانشکده

رشته محل انتخابی

محمود رضا

اسکندرپور عزیزکندی

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3479
قدرت/روزانه*

مرتضی

ذوالفقاری

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3479
قدرت/روزانه*

علی

امجدیان

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -قدرت/مهندسی برق – 3480
قدرت/روزانه*

سینا

نادریان

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -کنترل/مهندسی برق – 3540
کنترل/روزانه*

سجاد

روشن روان

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -کنترل/مهندسی برق – 3540
کنترل/روزانه*

امیر

سلطانی محبوب

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -الکترونیک/مهندسی برق – 3335
الکترونیک/روزانه*

حمید

خلیلی

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی برق -الکترونیک/مهندسی برق – 3335
الکترونیک/روزانه*

مصطفی

کاتبی

مهندسی برق

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی پزشکی -بیوالکتریک/مهندسی – 4129
پزشکی *بیوالکتریک/روزانه

کوثر

احمدی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل – 3884
وارتعاشات/مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات/روزانه

سید مهدی

عطیفه کمال اباد فراهان

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -ساخت وتولید/مهندسی – 3787
مکانیک *ساخت وتولید/روزانه

محمدحسام

طوسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3936
مکانیک *تبدیل انرژی/روزانه

عادل

مه پور

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3936
مکانیک *تبدیل انرژی/روزانه

مسعود

خاشعی نژاد

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -دینامیک کنترل – 3884
وارتعاشات/مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشات/روزانه

سیدامیرسجاد

خدامی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات/مهندسی – 3802
مکانیک *سازه وبدنه/روزانه

راضیه

بیگ زاده عباسی

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -ساخت وتولید/مهندسی – 3787
مکانیک *ساخت وتولید/روزانه

بهنام

عامری

مهندسی مکانیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -مکانیک جامدات/مهندسی – 3831
مکانیک *طراحی کاربردی/روزانه

سید میلاد

حسینی

مهندسی عمران

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -سازه/مهندسی عمران – 3582
سازه/روزانه*

سید میثم

علوی

مهندسی عمران

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -ژئوتکنیک/مهندسی عمران – 3650
ژئوتکنیک/روزانه*

معین

خوشرو

مهندسی عمران

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -مدیریت ساخت/مهندسی – 3748
عمران *مهندسی ومدیریت ساخت/روزانه

مینا

خسروی

مهندسی عمران

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -مدیریت منابع – 3729
اب/مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت منابع اب/روزانه

فرشاد

سعیدی

مهندسی صنایع

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *بهینه – 4169
سازی سیستم ها/روزانه

عطیه

یوسفی

مهندسی صنایع

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *لجستیک – 4172
وزنجیره تامین/روزانه

فاطمه

بیاتلو

مهندسی صنایع

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *بهینه – 4169
سازی سیستم ها/روزانه

رویا

صادقی

مهندسی صنایع

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی صنایع/مهندسی صنایع *کیفیت – 4171
وبهره وری/روزانه

طاهره

جنگجوی شالد

مهندسی شیمی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/مهندسی شیمی/روزانه – 4375

علی

عباسی کلیشمی

مهندسی شیمی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی شیمی/مهندسی شیمی /روزانه – 4375

زهره

مقیسهء

مهندسی پیشرفت

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/کارافرینی اینده پژوهی ومدیریت – 2197
تکنولوژی/سیاست گذاری علم وفناوری *-/روزانه

مهدی

زمانی

مهندسی پیشرفت

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/کارافرینی اینده پژوهی ومدیریت – 2191
تکنولوژی/مدیریت تکنولوژی *مدیریت نواوری/روزانه

پیمان

فراهانی

مهندسی پیشرفت

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم انسانی/مدیریت دولتی/مدیریت سازمان های دولتی – 2112
ایران *سیاستگذاری دولتی /خطمشی گذاری عمومی //روزانه

محمد علی

بام دژ

مهندسی خودرو

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی مکانیک -تبدیل انرژی/مهندسی – 3946
مکانیک *قوای محرکه/روزانه

ضا
علیر

صدیقی

مهندسی راه آهن

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/فنی ومهندسی/مهندسی عمران -سازه/مهندسی راه اهن – 3591
خط وسازه های ریلی/روزانه*

عباس

صباحی

شیمی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی تجزیه/شیمی *شیمی – 2538
تجزیه/روزانه

محمد

بریهی

شیمی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی تجزیه/شیمی *شیمی – 2538
تجزیه/روزانه

امیر

کاظمی کورایم

شیمی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/شیمی -شیمی معدنی/شیمی *شیمی – 2600
معدنی/روزانه

نرگس

کریمی زاده

فیزیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/فیزیک/فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه – 3082

سمانه

محمودی قاشقای

فیزیک

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/فیزیک/فیزیک *فیزیک ماده چگال/روزانه – 3119

عارفه

مومنی

ریاضی

دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران/علوم پایه/ریاضی کاربردی/ریاضی کاربردی *انالیزعددی/روزانه – 2970

اینستاگرام آزمون دکتری