آزمون کتبی دکتری 99 وزارت بهداشت به طور متمرکز به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار خواهد شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، بر اساس دفترچه آزمون دکتری 99 وزارت بهداشت، بر اساس «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب 94/12/18 مجلس محترم شورای اسلامی و مصوبات «شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی»، سنجش و پذیرش در مقاطع دکتری تخصصی و دکتری پژوهشی به شرح جدول زیر انجام می پذیرد:

شیوه پذیرش دکتری تخصصی و پژوهشی وزارت بهداشت 99

شیوه پذیرش

آزمون کتبی

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری

مصاحبه علمی

تهیه طرح واره

دکتری تخصصی

50%

20%

30%

دکتری پژوهشی

30%

20%

30%

20%

 

آزمون کتبی به طور متمرکز و به صورت سؤالات چهارگزینه‌ای و دارای نمره منفی، به شیوه الکترونیک، توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت برگزار می گردد.

در این دوره شرایطی فراهم شده است که داوطلب می تواند با توجه به مدرک مقطع قبلی خود حداکثر در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی که در دو نوبت متفاوت برگزار میشود شرکت کند.

داوطلبان، مجاز به انتخاب دو رشته (یا مجموعه) امتحانی در یک نوبت نمی باشند.

توجه: برای ثبت نام در دو رشته (یا مجموعه) امتحانی میبایست دو پرداخت جداگانه صورت گیرد.

داوطلبان برای شرکت در آزمون صرفاً مجاز به انتخاب یکی از دوره های دکتری تخصصی یا دکتری پژوهشی می باشند که در فرم ثبت نام باید نسبت به انتخاب یکی از آنها اقدام نمایند.

برای داوطلبان دوره دکتری پژوهشی داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل (Original) منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی Web of Science یا PubMed به عنوان نویسنده اول یا مسئول در زمان مصاحبه الزامی است. مقالات مذکور داوطلب در زمان انتخاب رشته-محل جهت بررسی و تأیید توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می بایست در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی بارگذاری گردد.

تذکر مهم: داوطلبانی که در آزمون کتبی دکتری پژوهشی قبول می شوند؛ می‌بایست هنگام انتخاب رشته محل دو مقاله شرطی چاپ شده را داشته باشند و لذا نامه پذیرش مقاله (Acceptance) به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.

تبصره 1: چنانچه فقط یکی از دو مقاله شرطی در مجلات نمایه شده در نمایه بین المللی (ESC) Emerging Sources Citation ISI باشد قابل قبول است.

تبصره 2: دو مقاله شرطی حتماً میبایست مقاله تحقیقی اصیل باشد.

آزمون شفاهی (مصاحبه) برای دوره دکتری تخصصی توسط مناطق آمایشی (دانشگاه ها) و برای دوره دکتری پژوهشی توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری پژوهشی (سازمان ها، مؤسسات و دانشگاه های علوم پزشکی) برگزار خواهد شد.

از داوطلبانی که در آزمون کتبی (مرحله اول) حدنصاب نمره لازم را (با توجه به سهمیه داوطلب) کسب کرده باشند، به تعداد دو برابر ظرفیت آن رشته انتخاب میشوند و بر اساس اولویت نمره کتبی و انتخاب محل جهت مصاحبه معرفی خواهند شد.

با توجه به اینکه در مرحله دوم (مصاحبه) موارد مهم برای ارزیابی در دکتری تخصصی، پایان نامه داوطلب و مقاله مستخرج از آن و در دکتری پژوهشی، 2 مقاله نویسنده اول یا مسئول نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی  Web of Scienceیا  PubMed می‌باشد. لذا لازم است داوطلبان در زمان انجام مصاحبه این موارد را آماده و همراه داشته باشند.

گفتنی است زمان آزمون دکتری 99 وزارت بهداشت، ۲۲ و ۲۳ خرداد ۹۹ خواهد بود.

اینستاگرام آزمون دکتری