مزایای شرکت در همایش 

امکان داوری زودهنگام مقالات

امکان شرکت در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری

امکان ارسال زودتر از موعد گواهی مقالات ازطریق پست

هزینه های بسیار مناسب جهت شرکت در همایش


 
برای ورود به سایت علوم انسانی کلیک کنید
 
 
 

محورهای همایش

مهندسی برق، مهندسی معدن و زمین شناسی

مهندسی شیمی، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مهندسی عمران، معماری و شهر سازی

مهندسی مکانیک و سایر موضوعات مهندسی

 

مدیریت ، حقوق، علوم اسلامی

الهیات، روانشناسی، علوم رفتاری

علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد

و سایر موضوعات مرتبط با علوم انسانی

 
ارسال مقاله به همایش انسانی   ارسال مقاله به همایش مهندسی