اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی در خصوص رشته های خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و روانشناسی بالینی آزمون دکتری 99 منتشر شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، مطابق اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی، بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، موارد زیر در خصوص دروس، ضرایب و مدارک مورد پذیرش آزمون ورودی دکتری تخصصی و پژوهشی دو رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون و روانشناسی بالینی:

1. در دروس و ضرایب آزمون رشته خونشناسی آزمایشگاهی و بانک خون، ماده درسی ایمنی شناسی به ایمنوهماتولوژی تغییر می یابد.

2. رشته کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت برای شرکت در آزمون دکتری روانشناسی بالینی مجاز اعلام می گردد.

اینستاگرام آزمون دکتری